Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2014

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6.  Obecní Živnostenský úřad
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení na obsazení pracovních míst MěÚ:
REUP - stavební technik, PRAV - právník, REUP - investiční technik, FIN - účetní, REUP - investiční technik, ZPZE - vodní hospodářství, SOCZ - OSPOD, REUP - vedoucí odboru, PRAV - živnostenský úřad, SPDO - vedoucí odboru
10

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku17070
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize298
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty14939
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku6099
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku9228

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů334

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna2622
Sekretariát starosty216
REUP136

Czech Point

Výpis z Rejstříku trestů - fyzické a právnické osoby315
Výpis z Rejstříku trestů - vnitřní29
Výpis z Obchodního rejstříku77
Výpis z Živnostenského rejstříku27
DS - zneplat. příst.údajů a vydání nových9
DS - žádost o zřízení datové schránky4
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby15
Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby15
Konverze z moci úřední30
Výpis z Insolvenčního rejstříku2
Základní registry1
Výpis bodového hodnocení řidiče6

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů383

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet projednaných přestupků185
Uloženo na pokutách112.200,- Kč
Zaplaceno87.800,- Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let4
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let6
Počet přestupků vykazujících některé znaky domácího násilí11

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků22
Odměna46.200,- Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Poskytování informací v roce 2014

Počet podaných žádostí34
Počet vyřízených žádostí34

3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Krizová a havarijní připravenost

Jednání Bezpečnostní rady ORP 2
Zdokonalovací nácvik Krizového štábu ORP1

Varování obyvatel

Počet občanů odebírající hromadné SMS80
Počet sirén3
Bezdrátový rozhlas (počet hlásičů)29

Prostředky pro likvidaci následků havárií

odvlhčovač vzduchu4
Dieselagregát 15k VA1
Topidlo na PB1
Ponorné čerpadlo1

Jednotka SDH města

Počet členů21
Počet zásahů celkem14
Počet zásahů v Žamberku (požár)3
Počet zásahů v Žamberku (bez požáru)4
Počet zásahů v okolních obcích (požár)2
Počet zásahů v okolních obcích (bez požáru)5
Fin. prostředky města na činnost360.000,-
Dotace státu, kraje na činnost130.000,-

Povodňová ochrana

Počet naplněných pytlů s pískem600

Certifikace činnosti

Certifikát bezpečnosti informací1
Certifikát kvality1

4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Ing. Marcel Klement, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.6031 (3036 Ž, 2995 M)
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku48 (30 Ž, 18 M)
Narozeno dětí61 (19 D, 42 CH)
Zemřelo osob52 (34 Ž, 18 M)
Uzavřeno občanských sňatků22
Uzavřeno církevních sňatků7
Uzavřeno sňatků celkem29
Rozvodů *22
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu138 (84 Ž, 54 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka152 (77 Ž, 75 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu144 (71 Ž, 73 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu31
Počet obyvatel **28668
*   - alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka.
** - počet obyvatel ve správním obvodu PO III Žamberk k 31. 12.
D  - dívky, CH - chlapci, Ž - ženy, M - muži

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP4078
Počet vydaných prvních OP421
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu707
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu361
Počet OP vydaných z důvodu odcizení111
Počet OP vydaných z důvodu ztráty239
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení49
Počet OP vydaných z důvodu skončení platnosti stávajícího OP2055
Počet OP vydaných z ostatních důvodů142
Počet OP vydaných celkem4132
Počet skartovaných OP3567
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny73
Počet vystavených Potvrzení o OP883
Uloženo na pokutách21.900,- Kč

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji1590
Počet vydaných CP bez biometrických údajů46
Počet vydaných CP celkem1636
Počet ztracených CP73
Počet odcizených CP6
Počet skartovaných CP1694
Uloženo na pokutách300,- Kč

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů evidovaných k 31.12.22638
Počet vydáných ŘP2029
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé310
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)81
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)9
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče131
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP6
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP176
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu72
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu9
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů589
Počet zadržených ŘP36
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)12
Počet zaevidovaných přestupků v bodovém hodnocení řidičů1329

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk9
Správní řízení na úseku autoškol8
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění743
Prospělo žadatelů364 (49 %)
Neprospělo žadatelů379 (51 %)
Počet opakovaných zkoušek311
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči, nebo po ZŘMV)20
Počet žadatelů20
Prospělo žadatelů9 (45 %)
Neprospělo žadatelů11 (55 %)
Počet opakovaných zkoušek10

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk3
Správní řízení na úseku taxislužby17
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí2

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.35286
Počet provedených změn v registru vozidel12999
Registrace vozidel - přihlášení3589
Trvalé vyřazení vozidel z provozu528
Dočasné vyřazení vozidel z provozu681
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí22
Vystavení duplikátů a druhopisů technických průkazů312
Výdej dat z registru vozidel980
Výjezdy vozidel do zahraničí0
Výměna registračních značek237
Změna v záznamu vozidla5390
Změna vlastníka vozidla207
Vybavení, nestandardní provedení vozidla284
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel297
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel33

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)104
Počet vydaných stavebních povolení53
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby10
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení96
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství19

Přestupky v dopravě

Celkový počet přestupků293
Postoupeno nebo odloženo53
Zastaveno řízení20
Vyřízeno v blokovém řízení45
Řešeno příkazním řízením100
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím57
Počet neukončených řízení o přestupcích59
Počet odvolání proti rozhodnutí4
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)34
Přestupky spáchané mladistvými0
Uloženo na pokutách893.600,- Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno456
Počet soudních jednání228
Počet návštěv v rodinách, školách apod.1369
Počet uzavřených dohod na výkon pěstounské péče22
Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou8

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Počet klientů, kterým je opakovaně poskytována sociální pomoc70
Počet sociálních šetření139

6. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Počet živnostenských podnikatelů s platným ŽO5816
Počet registrovaných zemědělských podnikatelů291
Počet živnostenských oprávnění celkem8765

Registrace

Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové živnostenské oprávnění435
Počet výpisů z ŽR jako průkazů živnost. oprávnění735
Počet vyrozumění o zápisu provozovny, počet oznámených změn do živnostenského rejstříku a míst pro vypořádání závazků417
Počet rozhodnut o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost105
Počet vyrozumění o přerušení a pokračování v provozování živnosti64
Počet avíz1364
Počet výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku45
Celková výše vybraných správních poplatků275.060,- Kč

Kontroly

Počet podnětů a stížností na podnikatele19
Počet vyjádření ke stavebním řízením2
Počet kontrol75
Počet místních šetření102

Sankce

Počet zrušených ŽO z moci úřední0
Počet uložených pokut24
Celková výše uložených pokut19.600,- Kč

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí7
Vydané písemnosti mimo správní řízení229
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů1089
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů318
Pokuty0
Kontroly (dozory) se zápisem11
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech1
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci0

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí17
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL27
Vydáno loveckých lístků17
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP1
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR15
Informace pro MS4
Pokuty1
Kontroly se zápisem1
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu18
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby199
Evidence lovecky upotřebitelných psů18

Rybářství

Vydané rybářské lístky68
Vydané písemnosti mimo správní řízení3

Ochrana zvířat proti týrání

Kontroly se zápisem1
Pokuty1

Ovzduší

Vydaná správní rozhodnutí, ZS54
Vydané písemnosti mimo SŘ86
Kontroly se zápisem2
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty0
Odvolání0
Různé (postoupení aj.)2

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků10
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení6
Vedení evidence o stanovištích včelstev17

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední1
Vydaná správní rozhodnutí75
Vydané písemnosti mimo správní řízení275
Kontroly132
Pokuty1
Vyřízení stížnosti0
Vyhlášené památné stromy1
Odvolání1
Příprava podkladů do RM3

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí42
Vydané písemnosti mimo správní řízení130
Vydaná potvrzení o původu reprodukčního materiálu0
Kontroly se zápisem24
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty2
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání1
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO0
Počet lesních hospodářských osnov v ks (vydání separátů)39
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé70

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF119
Písemnosti mimo SŘ255
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)5
Zpracován výkaz ČSÚ1
Odvolání0

Vodní hospodářství

Vydaná správní rozhodnutí87
Povolených studní7
Vydaná stavební povolení ČOV do 50 EO17
Vydaná stavební povolení ČOV nad 50 EO1
Povolených vodovodů a kanalizací10
Povolených ostatních vodních děl8
Vydaná povolení nakládání s vodami47
Vydaná opatření obecné povahy3
Řešení havárie způsobující ohrožení ŽP3
Vydaných souhlasů dle § 1726
Ohlášení2
Počet vydaných usnesení42
Evidence majetková a provozní vodovodů a kanalizací180
Statistické výkazy ČSÚ12
Řešených stížností20
Odvolání1
Vydaných kolaudačních souhlasů38

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol14
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace12
Příprava výběrových řízení1
Příprava a podání žádosti o dotace1
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města168
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled11
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města42
Vypracování dokumentů nebo článků pro osvětu a propagaci třídění.41
Vyjádření ostatní15
Mládežnické projekty ekologické10

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření20
Konzultace, kontroly12
Řešení stížností0
Příprava a podání žádosti o dotace0
Různé5

Ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP275
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí524
Zveřejnění informací o řízeních podle zákona o EIA - o vlivu záměrů na ŽP2
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním34

Správní poplatky

Stavební povolení75.200,- Kč
Rybářské lístky19.900,- Kč
Lovecké lístky6.770,- Kč
Souhlasy k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů100,- Kč
Vydání kopie, opisu apod. ze spisu100,- Kč
Znečišťování ovzduší0,- Kč
Náklady řízení4.000,- Kč
Pokuty17.000,- Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Vedoucí odboru: Ing. Eva Janotová, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2013

UkazatelSkutečnost
v tis. Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy84 94513 974
Nedaňové příjmy12 7692 101
Kapitálové příjmy1 043172
Přijaté dotace30 9305 088
Příjmy celkem129 68721 334
Provozní výdaje95 25815 670
Kapitálové výdaje18 9733 121
Výdaje města celkem114 23118 791
Rozdíl příjmů a výdajů - rozpočtový přebytek15 4562 543

Počet obyvatel k 31. 12., včetně cizinců, 6079.

Výdaje Města Žamberk v roce 2014 - výběr

Celkové výdaje ve vybraných oblastech, přepočítané na jednoho obyvateleVýdaje celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho: provozní výdajeZ toho: investiční výdaje
Zemědělství, lesní hospodářství2 045 3723361,79%2 045 3720
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch1 841 7233031,61%1 524 143317 580
Záležitosti pozemních komunikací, doprava3 521 0015793,08%619 8132 901 188
Odvádění a čištění odpad. vod5 56110,00%5 5610
Vzdělávání15 682 2792 58013,73%8 101 2767 581 004
Kultura, církve a sdělovací prostředky8 118 8661 3367,11%8 077 36341 503
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže7 524 5021 2386,59%6 689 843834 660
Zdravotnictví192 000320,17%192 0000
Sociální služby vč. sociálních dávek5 104 5728404,47%4 467 931636 641
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj9 704 6691 5968,50%3 746 6015 958 068
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města8 086 9461 3307,08%8 086 692254
Nakládání s odpady5 362 1858824,69%5 256 868105 317
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana3 471 2515713,04%3 122 610348 641
Všeobecná veřejná správa a služby42 003 3826 91036,77%41 755 173248 209
Finanční operace1 566 3972581,37%1 566 3970
Celkem114 230 70718 791100,00%95 257 64318 973 064

Ukončené investice v roce 2014 - výběr

Název investiční akceCelková cena tis. Kč
Rekonstrukce bytové jednotky v čp. 671, Nádražní875
Modernizace v Centru sociální péče města Žamberk667
Rekonstrukce WC v autokempu121
Komunikace s pozemkem nad autobusovým nádražím1 586
Rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti229
Výdejna Školní jídelny v budově ZŠ 28. října 581422
MŠ Sluníčko – herní prvky89
MŠ Čtyřlístek – konvektomat161
Workoutové hřiště 164
Zateplení budovy ZŠ Nádražní 7439 718
MŠ Čtyřlístek – dětské hřiště v přírodním stylu1 468
Elektrická brána s posuvem, dvůr u čp. 433142
Ulice Nad Muzeem – nové veřejné osvětlení293
Urampa na hřišti u Penny marketu110
Veřejné osvětlení, chodník ul. Klostermanova2 408
Ubytovna čp. 9971 595
Optické propojení budov254
Nákup pozemků272
CELKEM20 574

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. KčPodíl na hlasovacích právech v %
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.59 364nezapisuje se89,5850,00
Ekola České Libchavy, s.r.o.56011 2005,005,00
Správa budov Žamberk s.r.o.12 73812 738100,00100,00
TS Žamberk s.r.o.15 96216 872100,00100,00
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6024025,0025,00
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk303501,661,66

Ostatní ukazatele roku

VHP

Počet povolených VHP12
Správní poplatek z VHP31.000,- Kč

Psi

Počet vydaných známek pro psy51
Nově přihlášení psi40
Majitelé osvobozeni od poplatku20

Ostatní

Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje0,-
Počet přijatých nálezů37
Počet přijatých nálezů předáných majitelům11

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Lukáš Beran, Ph.D, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů0
Prodej bytů0
Prodej objektů0
Kupní smlouvy - prodej12
Kupní smlouvy - výkup3
Nájemní smlouvy11
Ostatní smlouvy14
Zápis listin0
Vydání potvrzení o zrušení předkupního práva22
Vyhlášení záměru dispozice s nemovitým majetkem37
Přiznání k dani z převodu nemovitostí12
Výpis z listu vlastnictví, kopie katastrálních map154
Objednávky178
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly38
Pohyb majetku - zařazovací protokoly61
Pohyb majetku - změny v evidenci48
Výběrová řízení10
Příprava bodů jednání RM338
Příprava bodů jednání ZM44
Ověřování podpisů, vidimace136
Lesní výroba - příjem1.268.577,- Kč
Lesní výroba - výdej539.354,95 Kč

Oddělení územního plánování

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)8
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)7
Počet územně plánovacích podkladů (územní studie) - dokončených 4

Památkové péče

Správní řízení na úseku památkové péče

Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek35
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.53
Řízení zastavená usnesením1
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace5
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy25
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky1

Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)

Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje21
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR9
Počet přijatých žádosti o příspěvek města5
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka0

Stavební úřad

 ŽamberkObce PO II

Rozhodnutí

Územní řízení822
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební2372
Ostatní rozhodnutí2740
Kolaudační rozhodnutí432
Povolení nebo nařízení odstranění staveb23
Rozhodnutí celkem64169
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce233

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení32
Stížnosti řešené stavebním úřadem1223

Opatření

souhlas s odstraněním stavby23
Územní souhlas5355
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru2041
Kolaudační souhlas + oznámení užívání stavby2550
Souhlas se změnou užívání stavby72
Opatření celkem107151
Opatření celkem Žamberk + obce258

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního110
Státní dozor2020
Souhlas s dělením a scelováním pozemků2554
Sdělení stavebního úřadu, statistika4368
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení1124

Poplatky

Poplatky669.170,- Kč
Poplatky za správní řízení668.900,- Kč
Nebylo uhrazeno0,- Kč
Vybrané poplatky za komisionální řízení0,- Kč
Vybrané poplatky za kopírování270,- Kč

10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Kateřina Šípková, tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz

Příspěvek zřizovatele276.029,- Kč
Na grantových projektech získáno44.778,- Kč

Návštěvnost

Celkový počet návštěvníků střediska13193
Počet návštěvníků ze zahraničí364
Počet návštěvníků hledajících informace o městě, okolí, jiných místech v ČR, ubytování, stravování, sportu, kulturních akcích a dopravním spojení7856
Počet návštěvníků využivajících ostatních služeb(prodej zboží a vstupenek, faxování, kopírování, tisk, skenování, wifi připojení a internet pro veřejnost)5337
Počet zpracovaných e-mailových a telefinických dotazů1391
Počet návštěvníků Tyršovy rozhledny4670

Tyršova rohledna

V okolí rozhledny se konal kulturní festival Orlická brána, hudební festival Jam Rock a závod Běh na Rozálku. Byla zakoupena nová publikace o rozhlednách v ČR, do které mohou návštěvníci rozhledny nahlížet a inspirovat se k návštěvě dalších míst. Tuto knihu je také možno zakoupit u obsluhy rozhledny. Interiér rozhledny v přízemí jsme doplnili o nástěnnou mapu ČR, kde si mohou příchozí návštěvníci zapichovat barevné špendlíky do míst na mapě, odkud přijeli. Galerie v prostorách rozhledny byla doplněna novými fotografiemi rozhledny a akcí, které se konají v jejím blízkéh okolí.

Tyršova rozhledna byla prezentována v turistickém magazínu Kam po Česku.

Připravili jsme nové propagační letáky o rozhledně v anglickém a německém jazyce a vizitky s prezentací rozhledny.

Prezentace

Město bylo prezentováno prostřednictvím propagačních materiálů o Žamberku na veletrzích cestovního ruchu Region Tour v Brně, Holiday World v Praze, Dovolená v Ostravě a Infotour a cykloturistika v Hradci Králové.

Připravili jsme podklady pro prezentaci města v Turistických novinách pro region Východní Čechy, v Turistických novinách Orlické hory a Podorlicko, ve stolním kalendáři s propagací firem,na webovém portále www.tipnavylet.cz, v publikaci Kniha ČR – obce a města, v brožuře Cesty městy 2014 a také v příloze Víkend v novinách PRÁVO. Podíleli jsme se na korektuře a umístění videonahrávky o Žamberku na webové stránky města.

Dotace Pardubického kraje

Za pravidelnou aktualizaci a vkládání dat o Žamberku a okolních 11. obcích na turistický portál Pardubického kraje informační středisko získalo dotaci ve výši 44.778,- Kč. Díky těmto finančním prostředkům zakoupilo např. novou tiskárnu určenou pro tisk vstupenek z portálu TICKETSTREAM , laminovací pouzdra a nový telefon. Dále nám dotace pomohla také k vylepšení interiéru informačního střediska (obnova skříní, nákup koberce).

Rozšíření nabídky služeb a suvenýrů s motivem města

Koncem roku 2014 jsme zahájili prodej vstupenek sítě Ticketart na kulturní akce v České republice i zahraničí. Nabídku služeb také rozšířilo laminování.

Certifikáty a kontroly

Informační středisko připravilo podklady pro splnění všech podmínek klasifikační třídy B podle jednotné certifikace turistických informačních center ČR a úspěšně prošlo kontrolou.

Zlepšení vzhledu venkovních prostor

Pro kvalitnější osvětlení zvenku byla vyměněna světla v podloubí.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Mgr. Bronislava Havlíková
Na MěÚ vyřizuje: Lucie Charfreitagová, tel. 465 670 284

AkcePočet písemných gratulacíPočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků1563
Železná svatba11 pár
Diamantová svatba00
Smaragdová svatba (dříve název Orchideová svatba)6
Zlatá svatba522 páry
Stříbrná svatba1311 pár
Osobní návštěvy a písemné gratulace jubilantům141165
Předávání maturitních vysvědčení - Gymnázium Žamberk244
Předávání maturitních vysvědčení - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk231
Předávání výučních listů - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk232
Předávání výučních listů - Speciální střední škola a základní škola Žamberk221
Předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. tříd366
Setkání rodáků, slavnostní přijetí na radnici130
Osamělí důchodci (jarní putování + vánoční setkání)255
Návštěva v domovech důchodců + LDN25
Zasedání komise416

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Daniel Kubelka, tel. 465 614 583

Kino

Nejvyšší návštěvnost

Tři bratři9 projekcí1470 diváků
Jak vycvičit draka 2D+3D7 projekcí992 diváků
Hobit: Bitva pěti armád 2D+3D11 projekcí859 diváků
Díra u Hanušovic5 projekcí461 diváků
Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci
Čtyři dohody1 projekce295 diváků

Divadla a koncerty

V roce 2014 jsme pro diváky uspořádali 17divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení (i mimo budovu divadla), celkem 3352 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost: divadelní hry: "...vstupte!", Hlava v písku, Koule, Jistě pane premiére.

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště jsme připravili 6 mimokinových divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (10 představení, 1800 diváků).

Pronájmy

V roce 2014 jsme evidovali 18 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se uskutečnilo 28 představení, která jsme technicky a personálně zajišťovali (7470 diváků).

Orlická Brána

Zorganizovali jsme sedmý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který navštívilo cca 3000 diváků.

V rámci festivalu jsme nabídli 23 různých představení a vystoupení, 6 filmových projekcí a celkem 96 účinkujících.

Filmový klub

V roce 2014 celkem 14 projekcí.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš uvedl hru Ženitba.

Další činnost

Novinkou roku 2014 byl první Žamberský divadelní ples, který se setkal s velkým ohlasem.

Tím jsme, doufejme, založili tradici každoročního pořádání Divadelního plesu.

Další činnost: týdenní Dětský filmový festival, Kanecfest, podíleli jsme se na filmovém festivalu Expediční kamera, připravili jsme tradiční Žamberské jarní slavnosti, podíleli jsme se na organizaci akce Talent, Běh Naděje, Barium, Slavnostní večer, Společenský večer, festivalu Ejhle loutka a Svátků dřeva, masopustu, připravili jsme varhanní koncert v kostele, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.

Shrnutí

Nepočítaje výstavy a servis pro Město Žamberk a jeho organizace, realizovala sama příspěvková organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk rekordních 430 akcí pro celkem cca 32800 diváků (filmové projekce, letní kino, akce konané mimo DD...).


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Ing. Jana Hlaváčová, tel. 465 614 663

Knihovně byl pro rok 2014 schválen rozpočet ve výši 1 866 tis. Kč. Dalším příjmem byly poplatky čtenářů ve výši 244 035 Kč. Dále měla knihovna příjem z regionálních funkcí ve výši 3 718 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 33 000 Kč.

Na rozšíření výpůjčního fondu bylo použito 376 843 Kč, z toho na nákup knih 338 156 Kč a na nákup periodik 38 687 Kč.

Celkem bylo zpracováno 1 948 nových sx;vazků. Vyřazeno bylo 532 zastaralých či poničených knih.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 54 079 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti minulému roku opět stoupl a to na 1 429, z toho 457 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,05 % obyvatel města a okolí, skutečný počet uživatelů služeb knihovny je ale cca dvojnásobný.

Knihovnu fyzicky navštívilo 25 570 návštěvníků a dalších 11 427 ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v roce 2014 stoupl na 67 168, z toho 53 296 bylo knih a 13 872 periodik.

Rozšířili jsme nabídku audioknih i společenských her, po nichž poptávka stále roste. Uživatelé služeb knihovny si již zvykli, že mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně), nabídku jsme rozšířili o nová periodika na trhu - Téma a Echo. Knihovna během roku vyřídila také 54 požadavků na meziknihovní výpůjční službu a 268 svazků zapůjčila jiným knihovnám.

Jsme aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá, účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i podruhé do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2014 se soutěže zúčastnilo 64 dětí.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2014 v knihovně proběhlo 153 kulturních a vzdělávacích akcí. Pořádané besedy se týkaly různých témat, namátkou: cestopisné (Keňa, Indonésie, Japonsko), psychologické (Prevence syndromu vyhoření, Kořeny ženské spirituality, Cesta k čisté hlavě), zdravotnické (Diabetes), populárně vědecké (Pyramidy v Bosně) atd. Velmi úspěšný byl Hrabalovský podvečer, věnovaný 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Pokračovali jsme v cyklu výtvarných dílen - Scrapbooking pro pokročilé a Scrapbooking pro začátečníky. V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 9 výstav, největší ohlas měly výstavy Stopy v modrém - kyanotypika Jany Jirsové, Obrázky z Pastvin ak. malířky Bohuslavy Vladykové, Kreslený humor Dany Jedličkové. Knihovna je rovněž zapojena do organizace Žamberské akademie volného času.

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, ale zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. tradiční Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, Pirátské odpoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, cyklus výtvarných dílen pro děti aj.


14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitelka: Mgr. Lucie Raliková

Příspěvek zřizovatele1 578 000,00 Kč
Na grantových projektech získáno25 000,00 Kč
Příjmy z jiné činnosti157 000,00 Kč

Návštěvnost

Celkem návštěvníků v muzeu 3549
Domek Prokopa Diviše1041

Bylo uspořádáno 8 muzejních výstav, VIII. žamberská muzejní noc spojená s besedou, XIV. ročník Svátků dřeva a ve spolupráci s Divadelním spolkem Diviš se konal III. ročník žamberského masopustu. U příležitosti 25. výročí od Sametové revoluce byla uspořádána Módní přehlídka z retro šatníku s komentářem.

Pro veřejnost proběhly 3 zajímavé besedy z oblasti poválečné historie, dále 1 beseda byla určena pro žáky středních škol. Pro posluchače Žamberské akademie volného času se v muzeu uskutečnilo 7 přednášek s komentovanými prohlídkami výstav, podíleli jsme se na organizaci školního výletu ŽAVČ.

Svátky dřeva

XIV. ročník tradiční akce se konal na téma Dřevo v kuchyni. Expozice řezbářů a vystavovatelů na zámku a bohatý doprovodný kulturní program na nádvoří zhlédli 1833 návštěvníci.

Novinky v muzeu

V rámci celoměstské akce "Přísahali republice" převzalo muzeum pamětní medaili pro gen. Josefa Knopa In memoriam.

Připravili jsme nově vitrínu a textovou část k projektu Velká válka 1914-1918.

Za finančního přispění a spolupráce zřizovatele se nám podařilo obohatit sbírkový fond muzea o unikátní olejomalbu malíře Ledvinky: Pohled na Žamberk (dat. asi posl. čtvrtina 19. století).

V muzeu proběhl nezávislý audit.

Okna v přízemí muzea byla opatřena speciální ochrannou fólií.

Další činnosti

V roce 2014 jsme vyřídili 47 badatelských dotazů a zapůjčili jsme 9 knih z naší příruční knihovny. Knihovna byla rozšířena o 10 nových titulů.

Do sbírek jsme získali koupí 2 nové předměty.

Bylo ošetřeno a konzervováno 22 sbírkových předmětů.

Na výstavy mimo muzeum jsme vypůjčili 431 sbírkových předmětů z našich fondů a od jiných zařízení a soukromých zapůjčitelů jsme si půjčili 353 předmětů.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků585
Počet přestupků projednaných domluvou191
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu65
Počet přestupků projednaných pokutou329
Uloženo na pokutách227.200,- Kč

Rozdělení přestupků

Silniční provoz498
Přestupky na úseku alkoholismu3
Přestupky proti veřejnému pořádku59
Přestupky proti občanskému soužití5
Přestupky proti majetku17
Jiné zákony3

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty370.000,- Kč
Odchyt toulavých psů35