Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO - stav k 5.4.2017

PPO k 5.4.2017: Kontrolní den stavby č.1 - závěry; Fyzické zahájení stavby na louce pod Vencl-Servis.
Dne 5.4.2017 proběhl 1. kontrolní den na stavbě protipovodňových opatření (PPO) za účasti zástupců investora (Povodí Labe s.p.), zhotovitele (NAVIMOR-INVEST S.A.), projektanta (Agroprojekce Litomyšl s.r.o.) a navrhovatele (město). Projednány byly otázky a požadavky jednotlivých účastníků. Město požádalo o prověření vytyčení osy stavby na Havlíčkově nábřeží (u stodol), požadavek města i vlastní projekt stanovuje umístění stavby (beton. zídka – 313 m) do osy současných pařezů (dojde k brzkému odfrézování. Problémy s umístěním stavby byly řešeny i na LB u dřevěné lávky a stávajícího brodu. Upozorněn byl zhotovitel na nutnou pasportizaci nemovitostí (stavby, komunikace, objekty) a projednání stavu před stavbou s vlastníky. Středisko Povodí Labe s.p. Žamberk požaduje, aby do výkopů podél PPO stěn nebyly vkládány žádné inženýrské sítě mimo těch, které jsou uvedeny v projektu. První žádosti o vložení kabelu podél stavby se již objevily. Zhotovitel byl požádán, aby vyhotovil nový reálný časový harmonogram prací pro r. 2017 (práce níže železného mostu, koupaliště a AC).
Dnem 5.4.2017 byla fyzicky prvním výkopem zahájena výstavba PPO (betonová zídka délka 185 m) napříč loukou od ul. Albertova (parkoviště). Dne 10.4.2017 bude zahájena stavba na LB od skály pod Orl. kasárnami po dřevěnou lávku a rovněž i stavba PPO (štětové stěny – 307 m) na koupališti a podél AC.
Množí se nám žádosti a náměty na změnu stavby, upozorňuji na to, že toto již není možné. Hlavně i z toho důvodu, že se jedná o dotační titul a jakákoli změna stavby sebou nese i změnu financování. Nezbytné kompromisy jsou však možné v rámci společného řešení všech stran.

Ing.Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a kriz. řízení
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 05.04.2017
Zahájení stavby 5.4.