Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 6.6.2017

Výstavba protipovod.opatření v Žamberku i přes počáteční problémy se zdárně rozbíhá a tento týden by měla probíhat na 4 stavebních objektech.
Výstavba PPO Žamberk probíhá již třetí měsíc. Jedná se stále o start této rozsáhlé stavby, proto se toto neobejde bez počátečních bolestí a technologických problémů na komplikovanějších úsecích. Zdárně probíhá stavba betonové zdi napříč loukou za Vencl-Servisem a středis. Povodí Labe i přes problémy se spodní vodou - SO-02.1-1.
V minulém týdnu se rozběhla stavba betonové zídky na levém břehu od skály pod kasárnami po dřev. lávku. Problémy zde jsou, jak zvládnout technologii stavby a co nejméně poškodit kamenné opevnění břehu.
Již 2x zhotovitel zahájil stavbu beton. zídky na Havlíčkově nábř. u stodol, ale vždy byla stavba přerušena a to na základě nesouladu s projektem a problematickým technologickým postupem. Tento úsek SO.01-2.1 je pro stavbu problematický a některé postupy je nutné hledat a řešit na místě. Práce zde by měly být obnoveny do 8.6.
SO.01-6.2 u kempu: proběhl zde návoz ocelových zábran-larsenů a dne 7.6. bude zahájeno beranění těchto štětových stěn ze směru od fotbal. stadionu podél trénink. fotbal. hřiště. Zde bude stavba 15.6. přerušena z důvodu dodržení sezonního klidu pro AC a koupaliště a opět zahájena v pol. září 2017. V mezičase dojde k administrativnímu vypořádání drobné změny v trase štětové stěny v zadním rohu kempu.
V tomto měsíci bude zahájeno beranění štětové stěny na pravém břehu níže i výše dřevěné lávky a podél této pak vytvořena zemní hráz.
Dle aktualizovaného harmonogramu by v období srpen - listopad 2017 měla probíhat výstavba beton. zídky od beton. lávky u sokolovny po silnici č. 11 (původně plánováno na r. 2018).
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 06.06.2017
Pohled na SO-01.2