Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Předání staveniště PPO

Dne 27.6.2018 převzala firma MADOS MT s.r.o. staveniště pro pokračování stavby k povodňové ochraně osob a majetku podél Divoké Orlice.
Předání staveniště
Dne 27.6.2018 proběhlo předání staveniště pro pokračování stavby protipovodňových opatření Žamberk novému zhotoviteli. Společnost MADOS MT nyní realizuje přípravné práce tak, aby v krátkém časovém období mohla zahájit stavební práce, které budou nejprve probíhat na nedokončené stavbě PPO na obou březích řeky níže železného mostu. Tento prostor by měl být ještě letos dokončen v souladu s dokumentací pro provedení stavby a smlouvou o dílo s možnou výjimkou ozelenění.
S Povodím Labe s.p. se město předběžně dohodlo na přepracování a konkretizaci plánu výsadby v prostoru protipovodňových zábran. Rádi bychom se rovněž dohodli na spolupráci při tvorbě plánu ozelenění i s některými osobami z protipovodňové opozice. Stavba dle dotačního titulu pokračuje a je tedy nutné spojit společně síly pro její kvalitní a rychlé dokončení.

Ing. Vladimír Fikejs
ved. odboru obrany a kriz. řízení
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 27.06.2018