Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2015

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6.  Obecní Živnostenský úřad
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení na obsazení pracovních míst MěÚ:
REUP - vedoucí odboru, SPDO - vedoucí odd. správních agend, IS - pracovnice střediska, PRAV - živnostenský úřad, KTAJ - domovník 1, KTAJ - domovník 2, REUP - stavební technik, PRAV - právník, SPDO - dpráva pozemních komunikací
9
Počet vyhlášených výběrových řízení na obsazení ostatních pracovních míst:
Městské muzeum Žamberk - ředitel, Správa budov Žamberk s.r.o. - jednatel
2

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku18070
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize280
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty14424
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku6171
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku8838

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů378

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna3007
Sekretariát starosty149
REUP181

Czech Point

Výpis z Rejstříku trestů - fyzické a právnické osoby277
Výpis z Rejstříku trestů - vnitřní33
Výpis z Obchodního rejstříku43
Výpis z Živnostenského rejstříku20
DS - zneplat. příst.údajů a vydání nových16
DS - žádost o zřízení datové schránky7
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby4
Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby8
Konverze z moci úřední42
Výpis z Insolvenčního rejstříku2
Základní registry0
Výpis bodového hodnocení řidiče5
Výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů4

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů263

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet vyřízených přestupků170
Uloženo na pokutách v r. 2015 v Kč67.600,- Kč
Zaplaceno za přestupky z r. 2015 v Kč38.608,- Kč
Zaplaceno za přestupky celkem (i z jiných let)78.022,- Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let7
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let8
Počet přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi4
Počet přestupků vykazujících některé znaky domácího násilí28

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků33
Odměna69.300,- Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Poskytování informací v roce 2014

Počet podaných žádostí47
Počet vyřízených žádostí43
Dvě žádosti byly odloženy, jedna žádost byla vzata zpět a jedna žádost přešla k vyřízení do r. 2016.43

3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Krizová a havarijní připravenost

Jednání Bezpečnostní rady ORP 2
Zdokonalovací nácvik Krizového štábu ORP1

Varování obyvatel

Počet občanů odebírající hromadné SMS80
Počet sirén3
Bezdrátový rozhlas (počet hlásičů)33

Prostředky pro likvidaci následků havárií

odvlhčovač vzduchu5
Dieselagregát 15k VA1
Topidlo na PB1
Ponorné čerpadlo1

Jednotka SDH města

Počet členů22
Počet zásahů celkem14
Počet zásahů v Žamberku (požár)2
Počet zásahů v Žamberku (bez požáru)0
Počet zásahů v okolních obcích (požár)5
Počet zásahů v okolních obcích (bez požáru)7
Fin. prostředky města na činnost420.000,-
Dotace státu, kraje na činnost130.000,-

Povodňová ochrana

Počet naplněných pytlů s pískem600

Certifikace činnosti

Certifikát bezpečnosti informací1
Certifikát kvality1

4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Bc. Edita Pálková, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.6036 (3071 Ž, 2965 M)
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku49 (30 Ž, 19 M)
Narozeno dětí65 (38 D, 27 CH)
Zemřelo osob42 (14 Ž, 28 M)
Uzavřeno občanských sňatků21
Uzavřeno církevních sňatků5
Uzavřeno sňatků celkem26
Rozvodů *15
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu128 (77 Ž, 51 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka155 (86 Ž, 69 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu146 (68 Ž, 78 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu27
Počet obyvatel **28.616

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP5350
Počet vydaných prvních OP366
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu719
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu419
Počet OP vydaných z důvodu odcizení90
Počet OP vydaných z důvodu ztráty239
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení53
Počet OP vydaných z důvodu skončení platnosti stávajícího OP3146
Počet OP vydaných z ostatních důvodů81
Počet OP vydaných celkem5195
Počet skartovaných OP4767
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny59
Počet vystavených Potvrzení o OP1119
Uloženo na pokutách20.600,- Kč

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji1787
Počet vydaných CP bez biometrických údajů45
Počet vydaných CP celkem1832
Počet ztracených CP70
Počet odcizených CP2
Počet skartovaných CP1680
Uloženo na pokutách400,- Kč

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů evidovaných k 31.12.23353
Počet vydáných ŘP3248
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé307
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)67
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)13
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče97
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP5
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP159
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu99
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu11
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů548
Počet zadržených ŘP40
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)6
Celkový počet spáchaných přestupků/trestných činů na úseku dopravy za ORP Žamberk2595
Počet zaevidovaných přestupků v bodovém hodnocení řidičů1329

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk8
Správní řízení na úseku autoškol8
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění632
Prospělo žadatelů212(57 %)
Neprospělo žadatelů157 (43 %)
Počet opakovaných zkoušek256
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči, nebo po ZŘMV)16
Počet žadatelů16
Prospělo žadatelů7 (44 %)
Neprospělo žadatelů9 (56 %)
Počet opakovaných zkoušek9

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk3
Správní řízení na úseku taxislužby10
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk4
Správní řízení na úseku stanic měření emisí4

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.36581
Počet provedených změn v registru vozidel12347
Registrace vozidla3397
1. registrace vozidla/dovozy949/501
Vyřazení vozidla z provozu1035
Zánik vozidla1625
Výměna osvědčení o registraci vozidla č. I a II. (tech. průkazu)806
Výměna registračních značek143
Vývoz do zahraničí91
Změna v záznamu533
Výdej dat682
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel30

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)142
Počet vydaných stavebních povolení33
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby5
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení92
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství18
Dále byly prováděny kontroly dopravního značení silnic II. a III. třídy. Pracovník silničního správního úřadu se účastnil ústních jednání a místních šetření v rámci územních, stavebních a kolaudačních řízení vedených obecními stavebními úřady a dalších jednání týkajících se zájmů silnic II. a III. třídy v rámci správního obvodu.

Přestupky v dopravě

Celkový počet přestupků277
Postoupeno nebo odloženo34
Zastaveno řízení11
Vyřízeno v blokovém řízení41
Řešeno příkazním řízením77
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím49
Počet neukončených řízení o přestupcích45
Počet odvolání proti rozhodnutí6
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)33
Přestupky spáchané mladistvými0
Uloženo na pokutách762.900,- Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno416
Počet soudních jednání213
Počet návštěv v rodinách, školách apod.1176
Počet uzavřených dohod na výkon pěstounské péče24
Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou6

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Počet klientů, kterým je opakovaně poskytována sociální pomoc91
Počet sociálních šetření202

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí4
Vydané písemnosti mimo správní řízení242
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů987
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů306
Pokuty0
Kontroly (dozory) se zápisem4
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech4
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci0

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí22
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL27
Vydáno loveckých lístků26
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP1
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR13
Informace pro MS4
Pokuty0
Kontroly se zápisem2
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu18
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby204
Evidence lovecky upotřebitelných psů18

Rybářství

Vydané rybářské lístky83
Vydané písemnosti mimo správní řízení0

Ochrana zvířat proti týrání

Pokuty2

Ovzduší

Vydaná správní rozhodnutí, ZS0
Vydané písemnosti mimo SŘ236
Kontroly se zápisem0
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty0
Odvolání0
Různé (postoupení aj.)0

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků10
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení6
Vedení evidence o stanovištích včelstev17

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí82
Vydané písemnosti mimo správní řízení509
Kontroly0
Pokuty0
Vyřízení stížnosti0
Vyhlášené památné stromy0
Odvolání0
Příprava podkladů do RM0

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí39
Vydané písemnosti mimo správní řízení286
Kontroly se zápisem21
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty2
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání1
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO0
Počet lesních hospodářských osnov v ks (vydání separátů)43
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé20

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF78
Písemnosti mimo SŘ255
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)5
Zpracován výkaz ČSÚ1
Odvolání0

Vodní hospodářství

Ukončená správní řízení vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí178
Opatření obecné povahy0
Počet řešených stížností a podnětů17
Počet řešených havárií5
Kontroly (dozory) se zápisem3
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Odolání1
Statistické výkazy ČSÚ12

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol10
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace9
Příprava výběrových řízení1
Příprava a podání žádosti o dotace0
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města176
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled13
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města40
Dokumenty, osvěta a propagace třídění, web.32
Vyjádření ostatní11
MPE8

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření15
Konzultace, kontroly20
Řešení stížností0
Příprava a podání žádosti o dotace0
Různé5

Ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP248
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí564
Zveřejnění informací o řízeních podle zákona o EIA - o vlivu záměrů na ŽP7
Vydaná vyjádření - ostatní0
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním33
Poplatek za komunální odpad - vybráno k 31.12.2015 vč. nedoplatků z minulých let2.887.320 Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Vedoucí odboru: Ing. Eva Janotová, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2015

UkazatelSkutečnost
v Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy87 222 41714 334
Nedaňové příjmy13 877 2752 281
Kapitálové příjmy1 763 425290
Přijaté dotace32 872 4805 402
Příjmy celkem135 735 59722 307
Provozní výdaje102 267 58616 807
Kapitálové výdaje18 990 0633 121
Výdaje města celkem121 257 64919 927
Rozdíl příjmů a výdajů - rozpočtový přebytek14 477 9472 379

Počet obyvatel k 31. 12., včetně cizinců, 6085.

Výdaje Města Žamberk v roce 2015 - výběr

Celkové výdaje ve vybraných oblastech, přepočítané na jednoho obyvateleVýdaje celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho: provozní výdajeZ toho: investiční výdaje
Zemědělství, lesní hospodářství2 219 8483651,83 %2 219 8480
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch1 981 3593261,63 %1 053 867927 492
Záležitosti pozemních komunikací, doprava8 297 4001 3646,84 %1 569 2396 728 161
Odvádění a čištění odpad. vod64200,00 %6420
Vzdělávání14 230 2952 33911,74 %10 171 5324 058 763
Kultura, církve a sdělovací prostředky10 704 1011 7598,83 %9 397 3791 306 722
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže7 806 5831 2836,44 %7 196 896609 687
Zdravotnictví208 000340,17 %202 0006 000
Sociální služby vč. sociálních dávek5 288 1038694,365 118 281169 822
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj4 741 4377793,91 %3 299 2211 442 216
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města8 092 5681 3306,67 %7 531 645560 923
Nakládání s odpady4 940 9008124,07 %4 940 9000
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana3 538 2315812,92 %3 131 186407 045
Zastupitelé2 274 2313741,88 %2 274 2310
Všeobecná veřejná správa a služby43 509 4727 15035,88 %40 736 2402 773 232
Finanční operace3 424 4795632,82 %3 424 4790
Celkem121 257 649>19 927>100,00 %102 267 58618 990 063

Ukončené investice v roce 2015 - výběr

Název investiční akceCelková cena tis. Kč
Hydroizolace Azylového domu čp. 728294 750
Požární hlásiče v budově CSP města Žamberk čp. 357169 822
Rekonstrukce sociálního zařízení koupaliště178 202
Rekonstrukce střešní krytiny – budova knihovny320 970
Dešťové svody budova ZŠ 28. října 58196 919
Tyršova rozhledna na Rozárce (výměna opláštění)400 118
Přestavba vstupu v MŠ Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433258 669
Rekonstrukce WC v ZŠ Nádražní 743, Žamberk1 381 923
Zateplení - okna SVČ ANIMO, Žamberk382 209
Bezbariérový vstup do Městského muzea937 050
XXAutobusové zastávky na autobusovém nádraží320 918
Veřejné osvětlení ulice Zkrácená, Šanderova, Polsko529 034
Pozemek a komunikace darem od firmy Standeko s.r.o.1 188 336
Parkoviště u fotbalového stadionu 1. FC Žamberk566 465
Bezbariérový přechod pro chodce u Penny marketu305 580
Chodník v Nádražní ulici1 125 882
Zábradlí v ulici Za Kopečkem99 248
Multifunkční hřiště u sídliště u Albertina211 592
Komunikace v ulici Špitálka653 234
Poplužní cesta2 157 916
Kanalizační přípojka k ubytovně čp. 997114 215
Přístřešek nad pískovištěm v MŠ Sluníčko56 620
Odpočívadlo u cyklostezky Žamberk – Letohrad99 995
Kolumbárium62 034
XXToalety k Tyršově rozhledně72 539
Rozšíření varovného povodňového systému80 707
Městský kamerový systém667 790
Technologické centrum2 315 734
Koupaliště - travní sekačka Starjet UJ 102-2181 818
CELKEM15 130 0

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. KčPodíl na hlasovacích právech v %
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.53 964nezapisuje se91,0750,00
Ekola České Libchavy, s.r.o.56011 2005,005,00
Správa budov Žamberk s.r.o.18 07012 738100,00100,00
TS Žamberk s.r.o.17 55016 872100,00100,00
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6024025,0025,00
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk3032052,502,50

Ostatní ukazatele roku

VHP

Počet povolených VHP14
Správní poplatek z VHP40.000,- Kč

Místní poplatek ze psů

Počet vydaných známek pro psy46
Nově přihlášení psi37
Majitelé osvobozeni od poplatku18

Ostatní

Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje0,-
Počet přijatých nálezů32
Počet přijatých nálezů předáných majitelům8

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Lenka Fránková, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů0
Prodej bytů2
Prodej objektů0
Kupní smlouvy - prodej6
Kupní smlouvy - výkup3
Nájemní smlouvy14
Ostatní smlouvy17
Zápis listin0
Vydání potvrzení o zrušení předkupního práva30
Vyhlášení záměru dispozice s nemovitým majetkem24
Přiznání k dani z převodu nemovitostí8
Výpis z listu vlastnictví, kopie katastrálních map145
Objednávky186
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly34
Pohyb majetku - zařazovací protokoly69
Pohyb majetku - změny v evidenci44
Výběrová řízení20
Příprava bodů jednání RM478
Příprava bodů jednání ZM78
Ověřování podpisů, vidimace181
Lesní výroba - příjem1.697.618,- Kč
Lesní výroba - výdej743.788,70 Kč

Oddělení územního plánování

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)4
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)8
Počet územně plánovacích podkladů (územní studie) - dokončených 2

Památkové péče

Správní řízení na úseku památkové péče

Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek40
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.49
Řízení zastavená usnesením3
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace5
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy56
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky0

Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)

Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje24
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR10
Počet přijatých žádosti o příspěvek města
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka0

Stavební úřad

 ŽamberkObce PO II

Rozhodnutí

Územní řízení818
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební2375
Ostatní rozhodnutí4144
Kolaudační rozhodnutí412
Povolení nebo nařízení odstranění staveb11
Rozhodnutí celkem77150
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce227

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení61
Stížnosti řešené stavebním úřadem1119

Opatření

souhlas s odstraněním stavby1116
Územní souhlas5664
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru1518
Kolaudační souhlas + oznámení užívání stavby3772
Souhlas se změnou užívání stavby36
Opatření celkem166229
Opatření celkem Žamberk + obce395

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního100
Státní dozor1529
Souhlas s dělením a scelováním pozemků2459
Sdělení stavebního úřadu, statistika88139
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení528

Poplatky

Poplatky
Poplatky za správní řízení833 437,00 Kč
Nebylo uhrazeno0,00 Kč
Vybrané poplatky za komisionální řízení14 000,00 Kč
Vybrané poplatky za kopírování887,00 Kč

10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Eva Skulbaševská, DiS., tel. 465 612 946, e-mail: info@zamberk.eu

Příspěvek zřizovatele282.623,- Kč
Na grantových projektech získáno57.656,- Kč

Návštěvnost

Celkový počet návštěvníků střediska12062
Počet návštěvníků ze zahraničí326
Počet návštěvníků hledajících informace o městě, okolí, jiných místech v ČR, ubytování, stravování, sportu, kulturních akcích a dopravním spojení5864
Počet návštěvníků využivajících ostatních služeb(prodej zboží a vstupenek, faxování, kopírování, tisk, skenování, wifi připojení a internet pro veřejnost)6198
Počet zpracovaných e-mailových a telefinických dotazů648
Počet návštěvníků Tyršovy rozhledny5753

Tyršova rohledna

Tyršovu rozhlednu navštívilo v roce 2015 5.753 osob. V okolí rozhledny se konal kulturní festival Orlická brána, hudební festival Jam Rock a závod Běh na Rozálku. Interiér rozhledny byl doplněn o nové dřevěné židle pro návštěvníky.

Tyršova rozhledna byla prezentována ve speciální turistické příloze týdeníku 5+2.

Připravili jsme nové propagační letáky o rozhledně v nové podobě.

V roce 2015 proběhla renovace opláštění Tyršovy rozhledny (výměna střešní krytiny a oplechování ), nátěr mříží v oknech v přízemí, instalace obnovené informační tabule u rozhledny, ošetření dřeva ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám. Byly nakoupeny a umístěny nedaleko rozhledny 2 ks mobilních WC , určené pro návštěvníky po dobu letní sezóny.

Připravili jsme nové propagační letáky s fotografiemi opravené rozhledny.

Návštěvnost informačního střediska

V roce 2015 využilo služeb informačního střediska celkem 12.062 návštěvníků, z toho 326 jich bylo ze zahraničí. Informace o městě, okolí, jiných místech v ČR, ubytování, stravování, sportu, kulturních akcích a dopravním spojení u nás hledalo 5 864 návštěvníků. Ostatními žádanými službami byl prodej zboží a vstupenek, kopírování, tisk, laminování, skenování, wifi připojení a internet pro veřejnost. Tyto služby využilo 6 198 návštěvníků. Zpracovali jsme 648 e-mailových a telefonických dotazů.

Prezentace města

Město bylo prezentováno prostřednictvím propagačních materiálů o Žamberku na veletrzích cestovního ruchu Region Tour v Brně, Holiday World v Praze, v Jablonci nad Nisou, Ostravě a v Hradci Králové.

Připravili jsme podklady pro prezentaci města v Turistických novinách pro region Východní Čechy, v Turistických novinách Orlické hory a Podorlicko,na webovém portále www.turistika.cz, v publikaci Kniha ČR – obce a města, v příloze Deníku Cesty městy 2015 a také prezentaci města Žamberk a regionu na webových stránkách firmy Bühler.

Dotace Pardubického kraje

Za pravidelnou aktualizaci a vkládání dat o Žamberku a okolních 11. obcích na turistický portál Pardubického kraje informační středisko získalo dotaci ve výši 57.656,- Kč. Díky těmto finančním prostředkům bylo zakoupeno např. novější výpočetní technika, nový vysavač, byly vytvořeny nové propagační materiály.

Rozšíření nabídky propagačních materiálů a suvenýrů

Mezi nové suvenýry patří hrnečky, zvonečky a svíčky s motivem Tyršovy rozhledny.

Připravili jsme nové propagační letáky o Žamberku v polském jazyce.

Certifikáty a kontroly

Informační středisko připravilo podklady pro splnění všech podmínek klasifikační třídy B podle jednotné certifikace turistických informačních center ČR a úspěšně prošlo kontrolou.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Mgr. Bronislava Havlíková
Na MěÚ vyřizuje: Lucie Charfreitagová, tel. 465 670 284

AkcePočet písemných gratulacíPočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků1255
Železná svatba (65 let)00
Diamantová svatba (60 let)100
Smaragdová svatba (55 let)500
Zlatá svatba (50 let)655 párů
Stříbrná svatba (25 let)2111 pár
Osobní návštěvy a písemné gratulace jubilantům172152
Předávání maturitních vysvědčení - Gymnázium Žamberk235
Předávání maturitních vysvědčení - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk00
Předávání výučních listů - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk244
Předávání výučních listů - Speciální střední škola a základní škola Žamberk231
Předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. tříd492
Setkání rodáků, slavnostní přijetí na radnici245
Osamělí důchodci (jarní putování + vánoční setkání)250
Návštěva v domovech důchodců + LDN210
Zasedání komise414

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Daniel Kubelka, tel. 465 614 583

Kino

Nejvyšší návštěvnost

Padesát odstínů šedi7 projekcí1068 diváků
Mimoni 3D9 projekcí850 diváků
Fotograf6 projekcí414 diváků
Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci
Padesát odstínů šedi1 projekce261 diváků

Divadla a koncerty

V roce 2015 jsme pro diváky uspořádali 20 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení (i mimo budovu divadla), celkem 4100 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost: divadelní hra Deštivé dny – 324 diváků.

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště jsme připravili 9 mimokinových divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (11 představení, 1958 diváků).

Pronájmy

V roce 2015 jsme evidovali 21 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se uskutečnilo 34 představení, která jsme technicky a personálně zajišťovali (9100 diváků).

Orlická Brána

Zorganizovali jsme sedmý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který navštívilo cca 3000 diváků.

V rámci festivalu jsme nabídli 183 různých představení a vystoupení, 6 filmových projekcí a celkem 85 účinkujících.

Filmový klub

V roce 2015 celkem 16 projekcí.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš nenastudoval žádnou divadelní hru.

Další činnost

Druhý Žamberský divadelní ples
týdenní Dětský filmový festival
Kanecfest
filmový festival Expediční kamera
festival Snow Film Fest
Žamberské jarní slavnosti
podíleli jsme se na organizaci akce Talent, Běh Naděje, Barium, Slavnostní večer, Společenský večer, festivalu Ejhle loutka a Svátků dřeva, masopustu, připravili jsme varhanní koncert v kostele, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.

Shrnutí

V roce 2015 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 27066 diváků a posluchačů + cca 3800 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Ing. Jana Hlaváčová, tel. 465 614 663

Knihovně byl pro rok 2015 schválen rozpočet ve výši 1 955 tis. Kč. Dalším příjmem byly poplatky čtenářů ve výši 238 359 Kč. Dále měla knihovna příjem z regionálních funkcí ve výši 51 350 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 35 000 Kč.

Na rozšíření výpůjčního fondu bylo použito 386 195 Kč, z toho na nákup knih 353 162 Kč a na nákup periodik 33 033 Kč.

Celkem bylo zpracováno 2 091 nových svazků. Vyřazeno bylo 4 212 zastaralých či poničených knih.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 51 958 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti minulému roku opět stoupl a to na 1 450, z toho 470 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,39 % obyvatel města a okolí, skutečný počet uživatelů služeb knihovny je ale cca dvojnásobný.

Knihovnu fyzicky navštívilo 24 924 návštěvníků a dalších 12 437 ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček byl v roce 2015 65 110, z toho 51 746 bylo knih, 13 202 periodik a 162 map.

Rozšířili jsme nabídku audioknih i společenských her, po nichž poptávka stále roste. Nově máme v nabídce půjčování turistických map, dětských tematických kufříků a výtvarných potřeb. Knihovna během roku vyřídila také 64 požadavků na meziknihovní výpůjční službu a 161 svazků zapůjčila jiným knihovnám.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2015 v knihovně proběhlo 165 kulturních a vzdělávacích akcí. Pořádané besedy byly na různá témata - cestopisné i vzdělávací (např. První pomoc v praxi), s velkým úspěchem proběhla beseda uspořádaná k 165. výročí narození T. G. Masaryka, s pozitivními ohlasy se setkaly např. besedy s vizážistkou, které jsme proto několikrát opakovali, oba vánoční výtvarné kurzy pro dospělé atd. Pokračovali jsme v pravidelném pořádání výtvarných dílen scrapbooku, rozšířili jsme je na dva cykly - pro pokročilé a pro začátečníky. V knihovně jsme uspořádali také několik přednášek pro Žamberskou akademii volného času.

V listopadu proběhla v knihovně humanitární sbírka pro Ukrajinu, která se setkala s velkým ohlasem, podařilo se nám do spolupráce zapojit i místní školy a organizace, které pomáhaly především s výrobou vánočních dárků pro ukrajinské děti.

V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 12 výstav, největší úspěch měly výstavy Marie Brožové "Obhajoba pastelky", obrazy a básně Bohumila Duška a výstava fotografií Vojtěcha Stádníka.

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, organizujeme i jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden, dále Předčarodějnické odpoledne, prázdninové Středověké dopoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, Barbie módní přehlídka, cyklus výtvarných dílen pro děti aj. S velkým úspěchem se setkaly besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou.

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2015 proběhlo celkem 77 bibliotematických hodin pro školy. Spolu s oběma místními základními školami se pravidelně účastníme Noci s Andersenem. Již tradičně jsme v červnu pořádali pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 71 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

Jsme aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá, účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i potřetí do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2015 se soutěže zúčastnilo 50 dětí.

Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce podle pravidel stanovených Ministerstvem kultury pro 14 místních knihoven v okolních obcích - prováděla zde revize knižních fondů a metodické návštěvy, zpracovávala nové knihy, organizovala zapůjčování výměnných souborů knih atd.

V roce 2015 jsme zavedli tři nové služby:

  1. půjčování map - máme zakoupený ucelený soubor turistických map celé ČR a vedle toho nabízíme také cyklomapy našeho regionu,
  2. půjčování tematických dětských kufříků - zpracováno máme 17 rozličných témat,
  3. půjčování ozdobných raznic a razítek (především s vánočními motivy).

14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitelka: Mgr. Lucie Raliková (do 30. 04. 2015)
Ředitel: Mgr. Petr Hažmuka (od 04. 05. 2015).

Příspěvek zřizovatele1 696 000,00 Kč
Na grantových projektech získáno50 000,00 Kč
Příjmy z jiné činnosti204 787,00 Kč

Návštěvnost

Celkem návštěvníků v muzeu 3538
Domek Prokopa Diviše963

Bylo uspořádáno 8 muzejních výstav, v rámci Festivalu muzejních nocí IX. žamberská muzejní noc spojená s besedou, XV. ročník Svátků dřeva s řemeslným jarmarkem. Ve spolupráci s Divadelním spolkem Diviš se konal IV. ročník žamberského masopustu. U příležitosti 350. výročí úmrtí českého vynálezce bleskosvodu, žamberského rodáka Prokopa Diviše byla uspořádána celodenní akce Po stopách P. Diviše s přijetím hostí na radnici a komentovanou prohlídkou města, muzea a domku P. Diviše.

Pro posluchače Žamberské akademie volného času muzeum zabezpečilo 9 přednášek, některé z nich s komentovanými prohlídkami výstav, podíleli jsme se na organizaci školního výletu ŽAVČ.

V Českém rozhlase Pardubice byl odvysílám pořad Máme hosty o letní muzejní výstavě, pozvánka na výlet do Žamberka (muzeum, rozhledna a zámek) a pozvánka do Domku P. Diviše v rámci cyklu toulek o lidové architektuře v Pardubickém kraji.

Svátky dřeva

XV. ročník tradiční akce se konal na téma Děti a dřevo, součástí bylo Řezbářské sympozium – výroba laviček. Expozice řezbářů, loutkářů, výrobců hraček a vystavovatelů na zámku a bohatý doprovodný kulturní program na nádvoří i v divadle zhlédlo 2297 návštěvníků.

Novinky v muzeu

Za finančního přispění a spolupráce zřizovatele se nám podařilo obohatit sbírkový fond muzea o unikátní soubor obrazů a plastik z pozůstalosti sochaře Leoše Kubíčka.

Ve spolupráci s REÚP došlo za muzeem k vybudování bezbariérového přístupu do muzea pro historickou část expozice v přízemí.

Další činnosti

V roce 2015 jsme vyřídili 52 badatelských dotazů a zapůjčili jsme 17 knih z naší příruční knihovny. Knihovna byla rozšířena o 9 nových titulů.

Na výstavy mimo muzeum jsme vypůjčili 33 sbírkových předmětů z našich fondů a od jiných zařízení a soukromých zapůjčitelů jsme si půjčili 141 předmětů.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků887
Počet přestupků projednaných domluvou249
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu114
Počet přestupků projednaných pokutou524
Uloženo na pokutách281.500,- Kč

Rozdělení přestupků

Silniční provoz759
Přestupky na úseku alkoholismu0
Přestupky proti veřejnému pořádku92
Přestupky proti občanskému soužití2
Přestupky proti majetku24
Jiné zákony10

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty514.000,00 Kč
Odchyt toulavých psů41