Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost - logo

Projekt: Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy – Žamberk

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007404
Dotační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 4. Efektivní veřejná správa
Specifický cíl: 
• Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
• Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizace: 01/2018 – 12/2019
Celkové náklady: 3.037.345,50 Kč
Dotace: 95%
Příspěvek EU: 2.581.743,67 Kč
Národní veřejné zdroje: 303.734,54 Kč
Vlastní zdroje: 151.867,29 Kč

Cílem projektu je:

Klíčové aktivity:

  1. Zpracování strategie řízení nemovitého majetku města.
  2. Zavedení procesního řízení na MěÚ Žamberk.
  3. Koncepce veřejného osvětlení.
  4. Vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338 Ing. Bc. Oldřich Jedlička, místostarosta, místostarosta@zamberk.eu, tel.: 465 670 302