Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Nabídka hlídání dětí vybraných profesí

Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18.03.2020 č. 4/2020.
Vážení rodiče, zákonní zástupci, opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18.03.2020 č. 4/2020 byla určena Základní škola Žamberk, Nádražní 743, jako škola k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
Komu je dětská skupina ZŠ Nádražní 743 určena:
• Děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, řidičů veřejné hromadné dopravy, Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, orgánů Finanční správy České republiky nebo ve Finančního analytickém úřadu
• Věk dětí od 3 do 10 let
• Místo: školní družina při ZŠ, zvonek Družina 1
• Doba provozu: pondělí – pátek od 7:00 do 16:00 hodin
• Začátek provozu – pátek 20.03.2020 v 7:00 hodin
• Další podmínky: přijímáme pouze zdravé děti, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření
• Stravování – svačina vlastní, pitný režim a oběd bude zajištěn
• Nutnost objednání služby nejdéle den předem do 16:00 hodin. Kontaktní osoba Mgr. Roman Pospíšil, tel č. 737 100 228 nebo na e-mailu zspospisil@seznam.cz
• Zákonný zástupce vyplní přihlášku při předání dítěte do dětské skupiny

Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk
Borovičková Kamila, Bc. | dne 19.03.2020
Ke stažení:

Dokument: Opatření hejtmana 4_2020 | soubor: 44048.pdf | velikost: 0.13 MB   - Opatření hejtmana 4_2020