Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Prodeje, pronájmy, dražby"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2020 (10) | rok 2019 (20) | rok 2018 (17) | rok 2017 (18) | rok 2016 (29) | rok 2015 (17) | rok 2014 (21) | rok 2013 (19) | rok 2012 (26) | rok 2011 (27) | rok 2010 (38) | rok 2009 (30) | rok 2008 (32) | rok 2007 (28) |  ... vypsat vše

Rok 2020

RM svým usnesením č. 49/2020-RADA ze dne 25.06.2020 vyhlásila záměr: - pronájmu části (cca 350 m2) pozemku p.č.2665-zahrada z celkové výměry 1094 m2; - změny podstatného prvku smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 833 v Žamberku ze dne 01.11.2002 vše v obci a k.ú. Žamberk.Dokument: Vyhlášky č. 18, 19 | soubor: 44903.pdf | velikost: 0.49 MB Hečková Ivana, Bc.26.06.2020
RM č. 47/2020-RADA ze dne 28.05.2020 vyhlásila záměr: - výpůjčky části pozemku p.č.366/1 - ost. plocha, zeleň; - výpůjčky pozemku p.č.1659/5 - tr. tr. porost; - pronájmu části pozemku p.č.3701/6 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.29.05.2020
RM svým usnesením č. 46/2020-RADA ze dne 14.05.2020 vyhlásila záměr: - změny podstatného prvku smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 833 v Žamberku; - pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 446 v Žamberku; - prodej pozemku parc.č. 10159/2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.15.05.2020
RM vyhlásila záměr výpůjčky části (6 m2) pozemku parc.č. 3703/1-ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2496 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu určitou pro rok 2020.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.04.05.2020
RM svým usnesením č. 42/2020-RADA/1976 ze dne 16.04.2020 vyhlásila záměr budoucí výpůjčky pozemku parc.č. 1659/10 - zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt č.p. 1362, stavba občanského vybavení, na dobu určitou do 31.12.2030.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.21.04.2020
RM č. 42/2020-RADA ze dne 16.04.2020 vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1097/3 - zahrada o výměře 78 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.20.04.2020
RM vyhlásila záměr: - pronájmu části pozemku p.č. 2422/1 - orná půda; - prodeje části pozemku p.č. 3804 - ost. plocha vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.06.04.2020
RM č. 372020-RADA ze dne 05.03.2020 vyhlásila záměr pronájmu části (cca 12,5 m2) pozemku parc.č. 1413/5-ost.plocha, jiná plocha z celkové výměry 73 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.06.03.2020
RM č. 36/2020-RADA ze dne 20.02.2020 vyhlásila záměr: - výpůjčky části pozemku parc.č. 3684-ost.plocha; - pronájmu části pozemku parc.č. 3746-ost.plocha vše v obci a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.21.02.2020
RM č. 32/2020-RADA ze dne 09.01.2020 vyhlásila záměr: - pronájmu budovy bez čp/če stavba obč.vybavení; - prodeje 1/2 podílů pozemků p.č. 2742/1, 2742/2, 2742/3; - prodeje pozemků p.č. 477/62, 477/61, 477/65, 477/66, 477/67 vše v obci a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.10.01.2020
« Zpět