Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Prodeje, pronájmy, dražby"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2019 (12) | rok 2018 (17) | rok 2017 (18) | rok 2016 (29) | rok 2015 (17) | rok 2014 (21) | rok 2013 (19) | rok 2012 (26) | rok 2011 (27) | rok 2010 (38) | rok 2009 (30) | rok 2008 (32) | rok 2007 (28) |  ... vypsat vše

Rok 2019

RM vyhlásila záměr prodeje části pozemku (cca 8 m2) parc.č. 2365/2, část pozemku (cca 4 m2) parc.č. 2366/5, část pozemku (cca 90 m2) pozemku parc.č. 2367/5 vše v obci a k.ú. Žamberk. Dokument: Vyhláška č. 21 | soubor: 42151.pdf | velikost: 0.23 MB Hečková Ivana, Bc.16.08.2019
RM vyhlásila záměr: - bezúplatného převodu pozemků p.č.3692/7, 3689/4; - pronájem nebytových prostor Divadelní kavárny v budově č.p. 39 - Divišovo divadlo od 01.09.2019; - výpůjčky části p.č. 366/1 na dobu určitou 01.09.-31.10.2019 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.22.07.2019
RM vyhlásila záměr: - pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku p.č.1758/4; - prodeje části (cca 30 m2) pozemku p.č. 3721 vše v obci a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.28.06.2019
RM č. 16/2019-RADA ze dne 30.05.2019 vyhlásila záměr prodeje částí pozemku parc.č. 3741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 100 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.31.05.2019
RM č. 14/2019-RADA ze dne 02.05.2019 vyhlásila záměr výpůjčky části (30 m2) pozemku parc.č. 366/1 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 2925 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.03.05.2019
RM svým usnesením č. 13/2019-RADA ze dne 18.04.2019 vyhlásila záměr: - prodeje části (280 m2) pozemku parc.č. 3758/2(dle GP č.pl. 3218-28/2019 ze dne 01.03.2019 parc.č. 3758/33); - pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 168 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.24.04.2019
RM svým usnesením č. 11/2019-RADA ze dne 21.03.2019 vyhlásila záměr: - výpůjčky části pozemků p.č.3752/3,3752/11; - změny podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 19.05.2004; - prodeje části pozemku p.č.2422/1; - pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 168 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.22.03.2019
RM svým usnesením č. 10/2019-RADA ze dne 07.03.2019 vyhlásila záměr prodeje: - pozemku parc.č. 749/8 - tr.tr. porost o výměře 65 m2; - pozemku parc.č. 734/5 - zast.plocha a nádvoří o výměře 1 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.08.03.2019
RM č. 9/2019-RADA ze dne 21.02.2019 vyhlásila záměr výpůjčky budovy bez čp/če stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 487/55-zast.pl. a nádvoří o výměře 1298 m2 v obci a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.25.02.2019
RM vyhlásila záměr výpůjčky části (6 m2) pozemku parc.č. 3703/1-ost. pl., ost.komunikace z celkové výměry 2496 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.22.02.2019
RM č.8/2019-RADA ze dne 07.02.2019 vyhlásila záměr: - pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1277 na pozemku parc.č. 4015/1-zast.pl. a nádvoří; - prodeje pozemku parc.č. 2196/2-tr.tr. porost o výměře 5012 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.08.02.2019
RM č. 7/20189-RADA ze dne 24.01.2019 vyhlašuje záměr: - pronájmu místnosti o výměře 28 m2 v 1.patře č.p. 446 na p.č. 831-zast.pl., a nádvoří o výměře 215 m2; - pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1277 na p.č. 4015/1-zast.pl.a nádvoří o výměře 684 m2 vše na LV č. 10001 v k.ú. ŽamberkJiž skartovánoHečková Ivana, Bc.25.01.2019
« Zpět