Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ceny města Žamberka za rok 2017 už mají své majitele

Večer 30. října byl v Žamberku vskutku slavnostní, patřil předávání Cen města Žamberka za rok 2017 v Divišově divadle. Ocenění byla udělována již po sedmé, letos čtyřem mimořádným osobnostem.
Starosta města Jiří Dytrt a místostarosta Oldřich Jedlička předali oceněným skleněnou plaketu, pamětní list, květinu a vstupenky na operní recitál Arte Divas. Celým večerem provázel moderátor Martin Mimra, nálada byla slavnostní a dojemná, především ve chvílích, kdy ocenění pronášeli svou děkovací řeč směrem ke svým rodinám, kolegům a blízkým. V předsálí divadla byly vystaveny fotografie z fotosoutěže na téma „Podzimní Žamberk“, po předávání cen následoval příjemný koncert zpěvačky Magdalény, která své vystoupení zakončila vánočními melodiemi. Věříme, že si slavnostní večer užili ocenění, jejich blízcí i ostatní diváci!

OCENĚNÍ BYLA UDĚLENA:
• Paní Mgr. Bronislavě Havlíkové za dlouholetou práci ředitelky Zvláštní školy (později Speciální základní školy) v Žamberku, nevšedně lidský přístup ke kolegům, žákům i spoluobčanům, za dlouholeté působení ve funkci předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti i v redakční radě Žamberských listů.

• Panu Miloslavu Chvátilovi za přínos pro spolupráci obcí v regionu Orlicka, působení ve funkci předsedy Sdružení obcí Orlicka a Euroregionu Glacensis, za příkladnou aktivitu ve spolkovém, občanském a sportovním životě města, dlouholetou činnost a předsednictví TOSK Žamberk a v neposlední řadě za působení ve funkci starosty města Žamberka

• Panu Mgr. Oldřichu Kučerovi za dlouholeté příkladné působení v čele žamberské farnosti a vikariátu, duchovní vedení, za péči o kulturní památky, zapojení se do společenského života ve městě, působení v Komisi pro regeneraci městské památkové zóny i redakční radě Žamberských listů.

• Paní Vlastě Pavlouskové za dlouholetou práci na pozici redaktorky Žamberských listů, za přínos pro kulturu ve městě, členství ve Spolku přátel Městského muzea Žamberk a dlouhodobé působení ve Svazu postižených civilizačními chorobami.

Všem oceněným patří vřelé díky za jejich příkladné činy a působení. Poděkovaní náleží také všem, kdo se na přípravě slavnostního večera podíleli – zejména pracovníkům MKP FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena za skvěle připravený doprovodný program a úžasný hudební zážitek a také všem, kdo se akce zúčastnili, vytvořili výbornou atmosféru a dali najevo zájem o veřejné dění.
Škodová Monika, Mgr. | dne 31.10.2017
Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017Cena města 2017