Nemovité kulturní památky

v Žamberku

 

   

     Projekt vychází z požadavku oddělení památkové péče Městského úřadu v Žamberku na vytvoření evidence kulturních památek. Umožňuje rychlé vyhledání informace o objektu.

     Po kliknutí na vybraný objekt se zobrazí popisné údaje (rejstříkové číslo památky, parcelní číslo pozemku, vlastník, stručný popis památky a její časové určení) společně s fotografií objektu.