Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
756/2020/SS
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na programu 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III" pro stavbu "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana"
Dokument není k dispozici 15.02.2021
467/2020
Detail
Marcela Peltánová
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu "Podpora památkové péče - 2.kolo"
Dokument není k dispozici 18.12.2020
817/2020/SS
Detail
Komunální služby spol. s r.o.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo - na zajištění svozu, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk
Dokument není k dispozici 19.01.2021
466/2020
Detail
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poslytování služeb č. 1692
Dokument není k dispozici 30.11.2020
465/2020
Detail
Iva Kaplanová
Smlouva o zřízení věcného břemene
Dokument není k dispozici 18.06.2020
464/2020
Detail
Barbora Žáková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 01.12.2020
463/2020
Detail
Wolfgang Wiesinger
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Dokument není k dispozici 30.11.2020
462/2020
Detail
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Smlouva o bezúplatnémpřevodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HUO/4228/2020-HUOM
Dokument není k dispozici 17.12.2020
461/2020
Detail
CETIN a.s.
Smlouva o zřízení služebnosti č. 11010-091896
Dokument není k dispozici 30.11.2020
460/2020
Detail
Alberon Letohrad s.r.o.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 8/2020
Dokument není k dispozici 02.10.2020
459/2020
Detail
Alberon Letohrad s.r.o.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 7/2020
Dokument není k dispozici 20.10.2020
458/2020
Detail
Alberon Letohrad s.r.o.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 6/2020
Dokument není k dispozici 20.10.2020
457/2020
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019163/VB/03, Žamberk, Lipová, lokalita - knn
Dokument není k dispozici 30.11.2020
456/2020
Detail
Městské muzeum Žamberk
Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě sbírkového fondu ze dne 10.12.2012
Dokument není k dispozici 18.12.2020
455/2020
Detail
GEOVAP, spol. s r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - spisová služba
Dokument není k dispozici 21.12.2020
454/2020
Detail
David Šedý
Kupní smlouva a dohoda o zrušení věcného břemene
Dokument není k dispozici 25.11.2020
453/2020
Detail
Edenred CZ s.r.o.
Smlouva o zpracování osobních údajů
Dokument není k dispozici 21.12.2020
452/2020
Detail
Edenred CZ s.r.o.
Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě o zajištění stravování formou poukázek Ticket Restaurant
Dokument není k dispozici 21.12.2020
451/2020
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2007761/VB/4A, Žamberk, rekonstrukce NN z TS UO_0128
Dokument není k dispozici 16.12.2020
450/2020
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana"
Dokument není k dispozici 22.12.2020
449/2020
Detail
Pavel Lipenský
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 17.12.2020
448/2020
Detail
Dibaq a.s.
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru
Dokument není k dispozici 18.12.2020
446/2020
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Cenový dodatek č. 23 ke smlouvě o zabezpečení služeb
Dokument není k dispozici 14.12.2020
445/2020
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka
Dokument není k dispozici 14.12.2020
444/2020
Detail
Správa budov Žamberk s.r.o.
Smlouva o dodávce tepelné energie č. 1/2021/TH/L MěÚ
Dokument není k dispozici 14.12.2020
443/2020
Detail
Správa budov Žamberk s.r.o.
Smlouva o dodávce tepelné energie č. 2/2021/TH/L radnice
Dokument není k dispozici 14.12.2020
442/2020
Detail
Správa budov Žamberk s.r.o.
Smlouva o dodávce tepelné energie č. 3/2021/TH/L - tělocvična u žirafy
Dokument není k dispozici 14.12.2020
441/2020
Detail
Česká spořitelna, a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10004/20/LCD
Dokument není k dispozici 16.12.2020
440/2020
Detail
TOSK Žamberk
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka
Dokument není k dispozici 16.12.2020
439/2020
Detail
Jaroslav Bednář
Smlouva o využívání systému stanoveného obcí pro nakládání s komunálním odpadem č. 2021003
Dokument není k dispozici 14.12.2020
[««] [«]    1  , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ...   [»] [»»]