Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
133/2020
Detail
GasNet, s.r.o.
Smlouva o zřízení věcného břemene 9900089943/1/2020
Dokument není k dispozici 16.04.2020
132/2020
Detail
Domov pod hradem Žampach
Smlouva o poskytnutí dotace z programu " Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Dokument není k dispozici 26.05.2020
131/2020
Detail
Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Smlouva o poskytnutí dotace z programu " Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Dokument není k dispozici 25.05.2020
130/2020
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o pronájmu dopravního značení č. 1/2020
Dokument není k dispozici 15.04.2020
129/2020
Detail
GasNet, s.r.o.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 9900105585/2/2020
Dokument není k dispozici 09.04.2020
128/2020
Detail
Lukáš Kristejn
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 17/02/2020
Dokument není k dispozici 01.04.2020
127/2020
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Nádraažní 833 byty
Dokument není k dispozici 22.05.2020
126/2020
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Nádražní 833 TUV
Dokument není k dispozici 22.05.2020
125/2020
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - tělocvična u žirafy
Dokument není k dispozici 22.05.2020
124/2020
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod -Nádražní 833
Dokument není k dispozici 22.05.2020
123/2020
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - U Koupaliště 1358
Dokument není k dispozici 22.05.2020
122/2020
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - č.p. 166
Dokument není k dispozici 22.05.2020
121/2020
Detail
Komerční banka, a.s.
Poskytování služeb KB SmartPay v Informačním středisku
Dokument není k dispozici 10.03.2020
120/2020
Detail
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z programu " Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Dokument není k dispozici 21.05.2020
119/2020
Detail
Lenka Šiffelová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 17.04.2020
118/2020
Detail
Hana Tomanová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 06.05.2020
117/2020
Detail
Eliška Kodytková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 18.05.2020
116/2020
Detail
Městské muzeum Žamberk
Smlouva o výpůjčce - nemovité věci
Dokument není k dispozici 25.05.2020
115/2020
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Kupní smlouva o koupi movité věci - rolba
Dokument není k dispozici 27.03.2020
114/2020
Detail
Sdružení obcí Orlicko
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - cyklostezka Valdštejn - Šušek
Dokument není k dispozici 06.05.2020
113/2020
Detail
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Dokument není k dispozici 11.05.2020
112/2020
Detail
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Ústí nad Orlicí
Dohoda o spolupráci - zajištění chovatelských přehlídek trofejí
Dokument není k dispozici 11.05.2020
111/2020
Detail
EKO-KOM, a.s.
Protokol ke smlouvě o výpůjčce nádob
Dokument není k dispozici 11.05.2020
110/2020
Detail
Nela Kočová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 17.04.2020
109/2020
Detail
Lukáš Hájek
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 06.05.2020
108/2020
Detail
Vojtěch Landa
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výprose - vybavení divadelní kavárny
Dokument není k dispozici 13.05.2020
107/2020
Detail
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
Smlouva o výpůjčce - nemovité věci
Dokument není k dispozici 07.01.2020
106/2020
Detail
VIKA Kameničná a.s.
pozemek parc.č. 2422/1 v k.ú. Žamberk
Dokument není k dispozici 06.05.2020
105/2020
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí
Dokument není k dispozici 20.04.2020
104/2020
Detail
MADOS MT s.r.o.
Smlouva o dílo č. 04/2020/REUP Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc.č. 3785/1, 3786 v k.ú.Žamberk
Dokument není k dispozici 04.05.2020
[««] [«]    1  , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ...   [»] [»»]