Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
288/2017
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o pronájmu dopravního značení č.16/2017
Text smlouvy (soubor 288_2017-1.pdf, velikost 575.13 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.07.2017
286/2017
Detail
MADOS MT s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2017/LF - Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku před č.p. 655, ulice Smetanova"
Text dodatku (soubor 286_2017-1.pdf, velikost 1.37 MB, soubor se otevře v novém okně) 30.08.2017
285/2017
Detail
Galand CZ s.r.o.
Smlouva o dílo č. 16/2017/LF - Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC
Text smlouvy (soubor 285_2017-1.pdf, velikost 11.74 MB, soubor se otevře v novém okně) 14.08.2017
284/2017
Detail
Centrum sociální péče města Žamberk
Smlouva o zabezpečení výkonu veřejné služby
Text smlouvy (soubor 284_2017-1.pdf, velikost 831.37 kB, soubor se otevře v novém okně) 28.08.2017
283/2017
Detail
Hana Šebková
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty
Text smlouvy (soubor 283_2017-2.pdf, velikost 1.27 MB, soubor se otevře v novém okně) 28.08.2017
282/2017
Detail
Úřad práce České republiky
Dodatek č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby č. ESO-VS-8/2017
Text dodatku (soubor 282_2017-1.pdf, velikost 596.64 kB, soubor se otevře v novém okně) 28.08.2017
281/2017
Detail
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 0024168505
Text dodatku (soubor 281_2017-1.pdf, velikost 1.93 MB, soubor se otevře v novém okně) 28.08.2017
280/2017
Detail
Ticketlive PRO s.r.o.
Smlouva o spolupráci - distribuce, rezervace a prodej vstupenek v Informačním středisku
Text smlouvy (soubor 280_2017-1.pdf, velikost 3.35 MB, soubor se otevře v novém okně) 29.08.2017
279/2017
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2005750/VB/03, Žamberk, Pod Skalami č.p. 129 a 130 - kNN
Text smlouvy (soubor 279_2017-1.pdf, velikost 3.77 MB, soubor se otevře v novém okně) 28.08.2017
278/2017
Detail
1. FC Žamberk
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Text dodatku (soubor 278_2017-1.pdf, velikost 385.12 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.08.2017
277/2017
Detail
KULTURNÍ CENTRUM VONWILLERKA, z.s.
Dohoda o spolupráci - prezentace kulturních a společenských akcí
Text smlouvy (soubor 277_2017-1.pdf, velikost 675.45 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.08.2017
276/2017
Detail
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Smlouva o právu k umístění a provedení stavby - plynovodní přípojka pro novostavbu přednáškového sálu
Text smlouvy (soubor 276_2017-1.pdf, velikost 1.71 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.09.2017
275/2017
Detail
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Smlouva o právu k umístění a provedení stavby - kanalizační přípojka pro novostavbu přednáškového sálu
Text smlouvy (soubor 275_2017-1.pdf, velikost 1.74 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.09.2017
274/2017
Detail
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Smlouva o právu k umístění a provedení stavby - Sjezd a přístupovýchodník pro novostavbu přednáškového sálu
Text smlouvy (soubor 274_2017-1.pdf, velikost 1.71 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.09.2017
273/2017
Detail
VRATA NOVÁK s.r.o.
Smlouva o dílo č. 1/2017 - Dodání a montáž křídlových vrat - sklad krizového řízení, Žamberk"
Text smlouvy (soubor 273_2017-1.pdf, velikost 1.38 MB, soubor se otevře v novém okně) 14.08.2017
272/2017
Detail
NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha
Smlouva o dílo č. 14/2017/LF "Žamberk - Veřejné osvětlení na Havlíčkově nábřeží"
Text smlouvy (soubor 272_2017-1.pdf, velikost 5.15 MB, soubor se otevře v novém okně) 10.08.2017
271/2017
Detail
Skanska a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09/2017/LF - "Žamberk - most ev. č. 000420 do Polska, rekonstrukce"
Text dodatku (soubor 271_2017-1.pdf, velikost 2.95 MB, soubor se otevře v novém okně) 02.08.2017
270/2017
Detail
Vodní záchranná služba ČČK Pastviny, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace z programu"Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Text smlouvy (soubor 270_2017-1.pdf, velikost 1.04 MB, soubor se otevře v novém okně) 11.08.2017
269/2017
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření - Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana SO -01.6-2
Text smlouvy (soubor 269_2017-1.pdf, velikost 954.90 kB, soubor se otevře v novém okně) 09.08.2017
268/2017
Detail
Ing. Eduard Žaluda
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Územní studie veřejného prostranství - Helvíkovice
Text dodatku (soubor 268_2017-1.pdf, velikost 307.31 kB, soubor se otevře v novém okně) 14.08.2017
267/2017
Detail
BO CO, spol. s r.o.
Smlouva o dílo č. 11/2017/LF "ZŠ 581 - venkovní učebna"
Text smlouvy (soubor 267_2017-1.pdf, velikost 3.96 MB, soubor se otevře v novém okně) 10.07.2017
266/2017
Detail
Radim Kotleba
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2017/LF ze dne 10.07.2017 "Obnova nátěruna komínu U žirafy - Žamberk"
Text dodatku (soubor 266_2017-1.pdf, velikost 656.64 kB, soubor se otevře v novém okně) 30.07.2017
265/2017
Detail
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Územní studie veřejného prostranství Klášterec nad Orlicí - centrum obce"
Text dodatku (soubor 265_2017-1.pdf, velikost 302.28 kB, soubor se otevře v novém okně) 07.08.2017
264/2017
Detail
Ing.arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Územní studie veřejného prostranství Písečná - Na Dvoreckým"
Text dodatku (soubor 264_2017-1.pdf, velikost 309.97 kB, soubor se otevře v novém okně) 07.08.2017
263/2017
Detail
Daniel Šmok
Darovací smlouva - poskytnutí finančního darou pro děti
Text smlouvy (soubor 263_2017-2.pdf, velikost 507.05 kB, soubor se otevře v novém okně) 28.07.2017
262/2017
Detail
RADIOHOUSE s.r.o.
Kombinovaná smlouva - reklamní plnění, Městské koupaliště
Text smlouvy (soubor 262_2017-1.pdf, velikost 2.90 MB, soubor se otevře v novém okně) 18.07.2017
261/2017
Detail
ASEKOL a.s.
Darovací smlouva - poskytnutí daru za umístění v soutěži obcí Pk "O perníkovou popelnici2016"
Text smlouvy (soubor 261_2017-1.pdf, velikost 1.35 MB, soubor se otevře v novém okně) 25.07.2017
260/2017
Detail
Amalthea z.s.
Smlouva o poskytnutí bezplatné nekomerční inzerce
Text smlouvy (soubor 260_2017-1.pdf, velikost 541.45 kB, soubor se otevře v novém okně) 28.07.2017
259/2017
Detail
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Ústí nad Orlicí
dohoda o spolupráci na úseku ochrany přírody a myslivosti - zajištění chovatelských přehlídek trofejí
Text smlouvy (soubor 259_2017-1.pdf, velikost 388.48 kB, soubor se otevře v novém okně) 07.08.2017
258/2017
Detail
ASEKOL a.s.
Dodatek č. 2 smlouvy č. 581259/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Text smlouvy (soubor 258_2017-1.pdf, velikost 938.60 kB, soubor se otevře v novém okně) 24.07.2017
[««] [«]    1  , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ...   [»] [»»]