Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
10/2017
Detail
Václav Brožek
Smlouva o nájmu pozemku parc.č. 61
Text smlouvy (soubor 10_2017-1.pdf, velikost 1.74 MB, soubor se otevře v novém okně) 18.01.2017
9/2017
Detail
Štěpán Kacvinský
Smlouva o právu k umístění a provedení stavby
Text smlouvy (soubor 9_2017-2.pdf, velikost 1.07 MB, soubor se otevře v novém okně) 13.01.2017
8/2017
Detail
Město Letohrad
Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
Text smlouvy (soubor 8_2017-1.pdf, velikost 4.90 MB, soubor se otevře v novém okně) 11.01.2017
7/2017
Detail
Obec Klášterec nad Orlicí
Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
Text smlouvy (soubor 7_2017-1.pdf, velikost 5.17 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.01.2017
6/2017
Detail
EKO-KOM, a.s.
Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob
Text smlouvy (soubor 6_2017-1.pdf, velikost 429.23 kB, soubor se otevře v novém okně) 13.01.2017
5/2017
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o právu provést stavbu č. 004 "Žamberk VN 0565 rekonstrukce VN 35kV č. stavby IE-12-2005676
Text smlouvy (soubor 5_2017-1.pdf, velikost 2.94 MB, soubor se otevře v novém okně) 13.01.2017
4/2017
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o právu provést stavbu č. 003 "Žamberk VN 0565 rekonstrukce VN 35kV č. stavby IE-12-2005676
Text smlouvy (soubor 4_2017-1.pdf, velikost 1.09 MB, soubor se otevře v novém okně) 13.01.2017
3/2017
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-2015168/01 !Žamberk, Nádražní č.p. 694 - Fogl - kNN
Text smlouvy (soubor 3_2017-1.pdf, velikost 2.45 MB, soubor se otevře v novém okně) 13.01.2017
2/2017
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Smlouva o budoucím předání vyvolané investice č. O994160151 akce "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
Text smlouvy (soubor 2_2017-1.pdf, velikost 10.95 MB, soubor se otevře v novém okně) 02.01.2017
1/2017
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o podmínkách provedení stavby "Albertinum, OLÚ Žamberk, rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod"
Text smlouvy (soubor 1_2017-1.pdf, velikost 2.23 MB, soubor se otevře v novém okně) 05.01.2017
551/2016
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v odbobí od 11.12.2016 do 09.12.207 č. ODSH/16
Příloha ke smlouvě (soubor 551_2016-1.pdf, velikost 1.18 MB, soubor se otevře v novém okně) 16.12.2016
550/2016
Detail
Kristýna Plundrová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 550_2016-2.pdf, velikost 361.72 kB, soubor se otevře v novém okně) 16.12.2016
549/2016
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření č. 0994160188 akce "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana"
Text smlouvy (soubor 549_2016-1.pdf, velikost 4.11 MB, soubor se otevře v novém okně) 30.12.2016
548/2016
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. 0994160187 akce "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana"
Text smlouvy (soubor 548_2016-1.pdf, velikost 4.31 MB, soubor se otevře v novém okně) 30.12.2016
547/2016
Detail
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žamberk
Dodatek č. 2 ke smllouvě o úvěru ze dne 29.06.2011
Text smlouvy (soubor 547_2016-1.pdf, velikost 419.76 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.12.2016
546/2016
Detail
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žamberk
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru ze den 23.07.2012
Text smlouvy (soubor 546_2016-1.pdf, velikost 437.89 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.12.2016
545/2016
Detail
D A B O N A s.r.o.
Příkazní smlouva - administrace výběrového řízení pro projekt "Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk "
Text smlouvy (soubor 545_2016-1.pdf, velikost 5.72 MB, soubor se otevře v novém okně) 29.12.2016
544/2016
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu ze dne 23.10.2008
Text smlouvy (soubor 544_2016-1.pdf, velikost 332.88 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.12.2016
543/2016
Detail
Jiří Kašpar
Smlouva o podnájmu pozemku parc.č. 1758/4, buňky pro občerstvení na zimním stadiounu
Text smlouvy (soubor 543_2016-1.pdf, velikost 595.60 kB, soubor se otevře v novém okně) 16.12.2016
542/2016
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce ze den 12.05.2008.
Text smlouvy (soubor 542_2016-1.pdf, velikost 362.30 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.12.2016
541/2016
Detail
Základní škola Žamberk, 28. října 581
Smlouva o výpůjčce - nemovité věci č.p. 581
Text smlouvy (soubor 541_2016-1.pdf, velikost 946.27 kB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2016
540/2016
Detail
Jaroslava Červená
Kupní smlouva - pozemek parc.č. 4125 v k.ú. Žamberk
Text smlouvy (soubor 540_2016-2.pdf, velikost 1.19 MB, soubor se otevře v novém okně) 08.11.2016
539/2016
Detail
Vlastimil Říha
Darovací smlouva - poskytnutí peněžitého daru
Text smlouvy (soubor 539_2016-2.pdf, velikost 234.58 kB, soubor se otevře v novém okně) 16.12.2016
538/2016
Detail
Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí
Smlouva o výpůjčce - nemovité věci č.p. 433
Text smlouvy (soubor 538_2016-1.pdf, velikost 855.71 kB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2016
537/2016
Detail
Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
Smlouva o výpůjčce -nemovité věci č.p. 39
Text smlouvy (soubor 537_2016-1.pdf, velikost 1.01 MB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2016
536/2016
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Cenový dodatek č. 17 ke smlouvě o zabezpečení služeb
Text smlouvy (soubor 536_2016-1.pdf, velikost 1.83 MB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2016
535/2016
Detail
Školní jídelna
Smlouva o výpůjčce - nemovité věci č.p. 433
Text smlouvy (soubor 535_2016-1.pdf, velikost 878.97 kB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2016
534/2016
Detail
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí
Smlouva o výpůjčce - nemovitá věc č.p. 1244
Text smlouvy (soubor 534_2016-1.pdf, velikost 951.60 kB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2016
533/2016
Detail
Centrum sociální péče města Žamberk
Smlouva o výpůjčce - nemovité věci č.p. 357
Text smlouvy (soubor 533_2016-1.pdf, velikost 880.33 kB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2016
532/2016
Detail
Nikola Petrláková
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 20.02.2014
Text smlouvy (soubor 532_2016-2.pdf, velikost 263.89 kB, soubor se otevře v novém okně) 06.12.2016
[««] [«]    1  , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ...   [»] [»»]