Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
108/2019
Detail
Roman Bednář
Smlouva o nájmu nebytových prostor - v č.p. 1277
Dokument není k dispozici 02.04.2019
107/2019
Detail
BROMACH spol. s r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2019/REUP "SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy"
Dokument není k dispozici 01.04.2019
106/2019
Detail
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Smlouva o dílo - zpracování změny č. 3 ÚP žamberk
Dokument není k dispozici 27.03.2019
105/2019
Detail
STAVITELSTVÍ EU s.r.o.
Smlouva o dílo č. 02/2019/REUP "Žamberk - realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa"
Dokument není k dispozici 27.03.2019
104/2019
Detail
Jan Kulhánek
Dohoda o úhradě nájemného za úžívání pozemků
Dokument není k dispozici 31.03.2019
103/2019
Detail
Pardubický kraj
Smlouva č. OSV/19/20567 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
Dokument není k dispozici 18.03.2019
102/2019
Detail
Správa budov Žamberk s.r.o.
Dodatek č. 10 k mandátní smlouvě na obstárávání správy nemovitostí z 2.1.1998
Dokument není k dispozici 27.03.2019
58/2019
Detail
VebDent s.r.o.
Smlouva o užívání systému stanoveného obcí pro nakládání s komunálním odpadem č. 2019001
Dokument není k dispozici 11.02.2019
521/2018
Detail
AUTOMOTOKLUB Žamberk
Kupní smlouva - hotel v Kotli
Dokument není k dispozici 10.12.2018
506/2018
Detail
KPV SYSTÉM s.r.o.
Smlouva o dílo - Realizace úspor energií Měú č.p. 833 Žamberk
Text smlouvy (soubor 506_2018-1.pdf, velikost 37.28 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.12.2018
505/2018
Detail
Jaroslav Flekr
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2018/REUP "Divadelní kavárna v Žamberku - změna vzduchotechniky a vytápění"
Text dodatku (soubor 505_2018-1.pdf, velikost 1.71 MB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
504/2018
Detail
Zdeněk Pauk - Stavopa
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 05/2018/REUP "ZŠ Žamberk 743-rekonstrukce WC dívky"
Text dodatku (soubor 504_2018-1.pdf, velikost 2.78 MB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2018
503/2018
Detail
BO CO, spol. s r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvš o dílo č. 15/2018/REUP " Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk"
Text dodatku (soubor 503_2018-1.pdf, velikost 970.00 kB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
502/2018
Detail
FINGEO s.r.o.
Smlouva o dílo - Dlouhoňovice monitoring uzavřené skládky na odbobí 2019-2013
Text smlouvy (soubor 502_2018-1.pdf, velikost 978.01 kB, soubor se otevře v novém okně) 08.11.2018
501/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob - compostainerů z města Žamberk
Text smlouvy (soubor 501_2018-1.pdf, velikost 1.42 MB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
500/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob - compostainerů
Text smlouvy (soubor 500_2018-1.pdf, velikost 845.48 kB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
499/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o pronájmu stavu č. 8/2018
Text smlouvy (soubor 499_2018-1.pdf, velikost 473.65 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.11.2018
498/2018
Detail
Josef Šafář
Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy
Text smlouvy (soubor 498_2018-2.pdf, velikost 209.19 kB, soubor se otevře v novém okně) 05.12.2018
497/2018
Detail
Milan Tham
Smlouva o nájmu - pozemek parc.č. 3726/1 v k.ú. Žamberk
Text smlouvy (soubor 497_2018-2.pdf, velikost 936.79 kB, soubor se otevře v novém okně) 04.12.2018
496/2018
Detail
Školní jídelna
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 496_2018-1.pdf, velikost 611.39 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
495/2018
Detail
Obec Mistrovice
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 495_2018-1.pdf, velikost 978.74 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
494/2018
Detail
Obec Těchonín
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 494_2018-1.pdf, velikost 960.26 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
493/2018
Detail
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 493_2018-1.pdf, velikost 665.87 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
492/2018
Detail
Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 492_2018-1.pdf, velikost 722.86 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
491/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Kalukalce cen na Sběrný dvůr pro rok 2019
Text smlouvy (soubor 491_2018-1.pdf, velikost 982.06 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
490/2018
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, IV-12-2016187/VB/3, Žamberk , 2148/2, Veselý-nové OM, knn
Text smlouvy (soubor 490_2018-1.pdf, velikost 3.08 MB, soubor se otevře v novém okně) 02.11.2018
489/2018
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnsoti č. IV-12-2016745/VB/1, žamberk, 2314_4, Venclová Veselá - nové OM
Text smlouvy (soubor 489_2018-1.pdf, velikost 2.59 MB, soubor se otevře v novém okně) 02.11.2018
488/2018
Detail
Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
Text smlouvy (soubor 488_2018-1.pdf, velikost 1.43 MB, soubor se otevře v novém okně) 14.12.2018
487/2018
Detail
Zuzana Bubnová
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Text smlouvy (soubor 487_2018-2.pdf, velikost 1.83 MB, soubor se otevře v novém okně) 14.12.2018
486/2018
Detail
Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Text smlouvy (soubor 486_2018-1.pdf, velikost 1.86 MB, soubor se otevře v novém okně) 07.12.2018
[««] [«]    1  , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ...   [»] [»»]