Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska

Obsah

· VOLBY (2) (12.07.17)
· Veřejné zakázky (4) (19.07.17)
· Rozpočet města (5) (27.02.17)
· Závěrečný účet (1) (04.07.17)
· Rozpočtové opatření (2) (14.07.17)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (21.03.17)
· Usnesení RM (2) (21.07.17)
· Usnesení ZM (2) (21.07.17)
· Správní řízení - ostatní orgány (0)
· Správní řízení – městský úřad (6) (20.07.17)
· Dotace (44) (28.04.17)
· Životní prostředí (13) (18.07.17)
· Personální záležitosti (0)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (0)
· Prodeje, pronájmy, dražby (0)
· Bytové záležitosti (0)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (2) (19.07.17)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (4) (07.03.17)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (0)
· Ostatní úřady a subjekty (0)
· Ztráty a nálezy (3) (10.07.17)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.04.12)
· Sdružení Orlicko (5) (18.07.17)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

VOLBY

Voličské průkazy a žádosti o voličský průkaz Dokument: VP - zpráva | soubor: 34113.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: VP - zpráva | soubor: 34114.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Voličský průkaz osobně | soubor: 34117.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Voličský průkaz osobně | soubor: 34118.pdf | velikost: 0.28 MB Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 34119.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 34120.pdf | velikost: 0.21 MB 12.07.2017
22.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - úvodní informace Dokument: Úvodní informace | soubor: 34109.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Úvodní informace | soubor: 34110.pdf | velikost: 0.2 MB 12.07.2017
22.10.2017
 

Veřejné zakázky

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu Dokument: Příloha vysvětlení II. vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 34209.docx | velikost: 0.01 MB 19.07.2017
07.08.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury" Dokument: Výzva VZ "PD lokality Na Skalách, Žamberk" | soubor: 34192.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Příloha č.1 Krycí list nabídky PD lokality Na Skalách | soubor: 34193.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Příloha č.2 vzor čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 34194.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č.3 vzor čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 34195.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo PD lokality Na Skalách | soubor: 34196.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo PD lokality Na Skalách | soubor: 34197.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Příloha č.5a Územní studie prostranství grafická část | soubor: 34198.pdf | velikost: 4.92 MB Dokument: Příloha č.5b Územní studie prostranství textová část | soubor: 34199.pdf | velikost: 0.71 MB 18.07.2017
09.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu Dokument: Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 | soubor: 34150.pdf | velikost: 0.25 MB Dokument: Příloha vysvětlení Výkaz výměr okna Žamberk | soubor: 34151.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Příloha vysvětlení Návrh smlouvy o dílo radnice okna | soubor: 34152.docx | velikost: 0.28 MB 14.07.2017
07.08.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk, část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu", přílohy č.2 Výkaz výměr, č. 3 Návrh smlouvy o dílo a č.5 vzor čest.prohl. obsah nabídky jsou umístěny u vysvětlení zadávací dokument Dokument: Výzva VZ "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk, část A. výměna špaletových oken | soubor: 34031.pdf | velikost: 0.3 MB Dokument: Příloha č.1 Krycí list nabídky Radnice okna | soubor: 34032.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestné prohlášení způsobilost | soubor: 34035.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 6 radnice výměna špaletových oken | soubor: 34037.zip | velikost: 9.17 MB 30.06.2017
07.08.2017
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet 2017 Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32706.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32707.pdf | velikost: 0.06 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32708.pdf | velikost: 1.8 MB 27.02.2017
28.02.2018
Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva, podrobný komentář k jednotlivým ukazatelům rozpočtu a účetních výkazů Dokument: Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva | soubor: 30476.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva | soubor: 30477.pdf | velikost: 0.15 MB 23.06.2016
31.12.2017
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Důvodová zpráva k ukazatelům závěrečného účtu města Žamberk za rok 2014 Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberk za rok 2014 | soubor: 24324.pdf | velikost: 0.16 MB 11.08.2015
31.12.2020
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 78 dne 29.6.2017 Dokument: RO schválené RM č. 78 dne 29.6.2017 | soubor: 34158.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 78 dne 29.6.2017 | soubor: 34159.pdf | velikost: 0.03 MB 14.07.2017
30.07.2017
RO schválené ZM č. 24 dne 27.6.2017 Dokument: RO schválené ZM č. 24 dne 27.6.2017 | soubor: 34156.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené ZM č. 24 dne 27.6.2017 | soubor: 34157.pdf | velikost: 0.02 MB 14.07.2017
30.07.2017
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled 2017-2021 Dokument: Rozpočtový výhled 2017-2021 | soubor: 32885.pdf | velikost: 0.04 MB 21.03.2017
31.12.2017
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 79 ze dne 18.07.2017  Dokument: Usnesení | soubor: 34222.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Usnesení | soubor: 34223.pdf | velikost: 0.21 MB 21.07.2017
07.08.2017
Usnesení RM č. 78 ze dne 28.06.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 34220.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Usnesení | soubor: 34221.pdf | velikost: 0.28 MB 21.07.2017
07.08.2017
 

Usnesení ZM

Usnesení ZM č. 24 ze dne 27.06.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 34226.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Usnesení | soubor: 34227.pdf | velikost: 0.27 MB 21.07.2017
07.08.2017
Usnesení ZM č. 23 ze dne 20.06.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 34224.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Usnesení | soubor: 34225.pdf | velikost: 0.21 MB 21.07.2017
07.08.2017
 

Správní řízení - ostatní orgány

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení – městský úřad

Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci v tůni č. 1, č. 2 a č. 3, kat. území Písečná u Žamberka, stavební povolení ve věci "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná", kat. území Písečná u Žamberka Dokument: Rozhodnutí | soubor: 34211.pdf | velikost: 0.68 MB 20.07.2017
07.08.2017
Stavební povolení - lokalita Pod Antikorem Letohrad - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy - veřejná vyhláška Dokument: Veřejná vyhláška - stavební povolení | soubor: 34210.pdf | velikost: 0.21 MB 20.07.2017
05.08.2017
Opatření obecné povahy - přech. DZ Žamberk ul. Smetanova st. práce - MADOS MT s.r.o. Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 34135.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 34136.pdf | velikost: 0.27 MB 13.07.2017
29.07.2017
Opatření obecné povahy - přech. DZ Žamberk ul. Nádrazní a U Divadla - lešení Dušek Vladimír Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34111.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: Přiloha opatření obecné povahy | soubor: 34112.pdf | velikost: 0.15 MB 12.07.2017
28.07.2017
Opatření obecné povahy - přechodné DZ Letohrad lešení ul. Palackého Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34104.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 34105.pdf | velikost: 0.17 MB 11.07.2017
27.07.2017
Opatření obecné povahy - přechodné DZ stavební práce MK 1c ul. Dolečka Dlouhoňovice Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34090.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 34091.pdf | velikost: 0.13 MB 10.07.2017
26.07.2017
 

Dotace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - 1. FC Žamberk Dokument: 1. FC Žamberk 2017 | soubor: 33222.pdf | velikost: 1.52 MB 28.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 33216.pdf | velikost: 1.6 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TJ Sokol Dokument: TJ Sokol | soubor: 33215.pdf | velikost: 1.63 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 33214.pdf | velikost: 1.59 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk - prapor Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk - prapor | soubor: 33213.pdf | velikost: 1.4 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk | soubor: 33212.pdf | velikost: 1.54 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Junák - český skaut Dokument: Junák - český skaut | soubor: 33211.pdf | velikost: 1.41 MB 27.04.2017
30.04.2020
Dotační program "Podpora životního prostředí - 2. kolo" pro rok 2017 Dokument: Podpora životního prostředí 2. kolo 2017 | soubor: 33110.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora životního prostředí 2. kolo 2017 | soubor: 33111.pdf | velikost: 0.47 MB 12.04.2017
31.07.2017
Dotační program "Podpora památkové péče - 2. kolo" pro rok 2017. Dokument: Podpora památkové péče 2. kolo 2017 | soubor: 33073.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora památkové péče 2. kolo 2017 | soubor: 33074.pdf | velikost: 0.42 MB 12.04.2017
31.07.2017
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu "Podpora kultury" pro rok 2017 - snížení alokace Dokument: Dodatek č. 1 Podpora kultury 2017 | soubor: 33071.docx | velikost: 0.08 MB Dokument: Dodatek č. 1 Podpora kultury 2017 | soubor: 33072.pdf | velikost: 0.33 MB 12.04.2017
31.07.2017
Dodatek č. 1 k dotačnímu programu "Podpora sportu a tělovýchovy" pro rok 2017 - snížení alokace Dokument: Dodatek č. 1 Podpora sportu a tělovýchovy 2017 | soubor: 33068.docx | velikost: 0.08 MB Dokument: Dodatek č. 1 Podpora sportu a tělovýchovy 2017 | soubor: 33070.pdf | velikost: 0.33 MB 12.04.2017
31.07.2017
Dodatek č. 1 k podmínkám pro "Individuální dotace" poskytované z rozpočtu města Žamberka na rok 2017 - navýšení alokace Dokument: Dodatek č. 1 Individuální dotace 2017 | soubor: 33064.docx | velikost: 0.08 MB Dokument: Dodatek č. 1 Individuální dotace 2017 | soubor: 33065.pdf | velikost: 0.33 MB 12.04.2017
31.10.2017
Podmínky pro "Individuální dotace" poskytované z rozpočtu města Žamberka pro rok 2017 Dokument: Individuální dotace 2017 | soubor: 33062.pdf | velikost: 0.42 MB Dokument: Individuální dotace 2017 | soubor: 33063.docx | velikost: 0.26 MB 12.04.2017
31.10.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: veřejnoprávní smlouva | soubor: 32705.pdf | velikost: 0.15 MB 27.02.2017
28.02.2020
Pravidla pro poskytování dotací Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31995.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31996.doc | velikost: 0.37 MB 08.12.2016
31.12.2019
Formulář žádost o poskytnutí dotace Dokument: Formulář Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 31993.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Formulář Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 31994.pdf | velikost: 0.32 MB 08.12.2016
31.01.2018
Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 31991.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 31992.pdf | velikost: 0.35 MB 08.12.2016
31.01.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Mgr. Drahoslava Solničková  Dokument: VPS Solničková | soubor: 31800.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31799.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31798.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Pardubický kraj Dokument: Pardubický kraj | soubor: 31797.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Římskokatolická farnost | soubor: 31795.pdf | velikost: 1.79 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální | soubor: 31729.pdf | velikost: 1.4 MB 03.11.2016
30.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 30382.pdf | velikost: 1.49 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: 1.FC Žamberk | soubor: 30381.pdf | velikost: 1.47 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Junák Žamberk Dokument: Junák | soubor: 30380.pdf | velikost: 1.59 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 30379.pdf | velikost: 1.56 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: TJ Sokol | soubor: 30378.pdf | velikost: 1.58 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - MAS ORLICKO Dokument: MAS | soubor: 24501.pdf | velikost: 2.36 MB 23.09.2015
24.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Gabriela Dostálová Dokument: G.Dostálová | soubor: 24258.pdf | velikost: 3.48 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Děkanství | soubor: 24257.pdf | velikost: 3.21 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Kostel | soubor: 24256.pdf | velikost: 3.1 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Fasáda | soubor: 24255.pdf | velikost: 3.2 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: VPS - fara | soubor: 24253.pdf | velikost: 3.11 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk Dokument: Pohoda | soubor: 24230.pdf | velikost: 2.46 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk  Dokument: Maceška | soubor: 24229.pdf | velikost: 2.49 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Základní škola Žamberk, 28.října 581 Dokument: VPS ZŠ | soubor: 24105.pdf | velikost: 2.78 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Středisko volného času ANIMO Dokument: VPS ANIMO | soubor: 24104.pdf | velikost: 3.02 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městský kulturní podnik FIDIKO Dokument: VPS Fidiko | soubor: 24077.pdf | velikost: 2.28 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva 1. FC | soubor: 24076.pdf | velikost: 2.6 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Sportovní klub Žamberk Dokument: VPS Sportovní klub | soubor: 24075.pdf | velikost: 3.09 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: VPS Sokol | soubor: 24074.pdf | velikost: 3.04 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městské muzeum Žamberk Dokument: VPS Muzeum | soubor: 24073.pdf | velikost: 2.24 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: VPS TOSK | soubor: 24009.pdf | velikost: 2.6 MB 08.07.2015
10.07.2018
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34183.pdf | velikost: 0.21 MB 18.07.2017
18.08.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34182.pdf | velikost: 0.21 MB 18.07.2017
18.08.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34181.pdf | velikost: 0.21 MB 18.07.2017
18.08.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34122.pdf | velikost: 0.21 MB 12.07.2017
14.08.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34121.pdf | velikost: 0.21 MB 12.07.2017
14.08.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34087.pdf | velikost: 0.21 MB 10.07.2017
10.08.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34086.pdf | velikost: 0.21 MB 10.07.2017
10.08.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34030.pdf | velikost: 0.21 MB 30.06.2017
31.07.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34029.pdf | velikost: 0.21 MB 30.06.2017
31.07.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34028.pdf | velikost: 0.21 MB 30.06.2017
31.07.2017
Africký mor prasat – první výskyt v České republice Dokument: Africký mor prasat | soubor: 34004.pdf | velikost: 0.25 MB 29.06.2017
31.12.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 33931.pdf | velikost: 0.21 MB 26.06.2017
27.07.2017
Aktuální seznam zařízení pro nakládání s odpady na území Pardubického kraje
 Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f329649119ac.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f3296596493e.pdf | velikost: 0.02 MB 22.09.2008
22.09.2018
 

Personální záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Prodeje, pronájmy, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Bytové záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Územní plán Orličky - projednání návrhu zadání  Dokument: Oznámení o projednání návrhu zadání | soubor: 34200.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 34201.pdf | velikost: 0.28 MB Dokument: Návrh zadání | soubor: 34203.pdf | velikost: 0.66 MB 19.07.2017
18.08.2017
Veřejná vyhláška o vydání Změny č. 1 ÚP Žamberk Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 34129.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Změna č. 1 ÚP Žamberk | soubor: 34155.pdf | velikost: 8.1 MB 13.07.2017
28.07.2017
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32883.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32884.pdf | velikost: 0.22 MB 07.03.2017
07.03.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2014 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem FIN dle z č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v r. 2014 | soubor: 28560.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem FIN dle z č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v r. 2014 | soubor: 28561.pdf | velikost: 0.1 MB 11.02.2016
31.12.2017
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ostatní úřady a subjekty

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ztráty a nálezy

Nález v evidenci města Žamberk od 10.7.2017 Dokument: Nálezy | soubor: 34088.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Nálezy | soubor: 34089.pdf | velikost: 0.26 MB 10.07.2017
11.09.2017
Nález v evidenci města Žamberk od 5.6.2017 Dokument: Nález | soubor: 33654.pdf | velikost: 0.26 MB 05.06.2017
07.08.2017
Nález v evidenci města Žamberka od 29.5.2017 Dokument: Nález | soubor: 33579.pdf | velikost: 0.27 MB 29.05.2017
31.07.2017
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o elektronické podatelně Dokument: Informace o elektronické podatelně | soubor: 31963.docx | velikost: 0.07 MB Dokument: Informace o elektronické podatelně | soubor: 31964.pdf | velikost: 0.54 MB 25.04.2012
01.01.2020
 

Sdružení Orlicko

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.2/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: rozpočtové opatření | soubor: 34205.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
31.12.2017
Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2016 Dokument: závěrečný úřet | soubor: 34204.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
30.06.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.1/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: rozpočtové opatření | soubor: 33338.pdf | velikost: 0.27 MB 11.05.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017 -2020 Dokument: výhled | soubor: 32647.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.12.2020
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2017 Dokument: rozpočet | soubor: 32646.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.08.2018