Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska

Obsah

· VOLBY (5) (01.09.17)
· Veřejné zakázky (1) (11.09.17)
· Rozpočet města (5) (27.02.17)
· Závěrečný účet (1) (04.07.17)
· Rozpočtové opatření (1) (06.09.17)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (21.03.17)
· Usnesení RM (2) (13.09.17)
· Usnesení ZM (0)
· Správní řízení - ostatní orgány (1) (18.09.17)
· Správní řízení – městský úřad (8) (19.09.17)
· Dotace (42) (13.09.17)
· Životní prostředí (8) (08.09.17)
· Personální záležitosti (0)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (0)
· Prodeje, pronájmy, dražby (1) (13.09.17)
· Bytové záležitosti (0)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (1) (15.09.17)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (2) (30.08.17)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (4) (07.03.17)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (0)
· Ostatní úřady a subjekty (4) (19.09.17)
· Ztráty a nálezy (3) (13.09.17)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.04.12)
· Sdružení Orlicko (5) (18.07.17)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

VOLBY

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Žamberku Dokument: Informace | soubor: 34641.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Informace | soubor: 34642.pdf | velikost: 0.22 MB 01.09.2017
22.10.2017
Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí Dokument: Volby v zahraničí | soubor: 34467.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Volby v zahraničí | soubor: 34468.pdf | velikost: 0.04 MB 04.08.2017
22.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí  Dokument: Počet členů OVK | soubor: 34458.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Počet členů OVK | soubor: 34459.pdf | velikost: 0.28 MB 04.08.2017
22.10.2017
Voličské průkazy a žádosti o voličský průkaz Dokument: VP - zpráva | soubor: 34113.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: VP - zpráva | soubor: 34114.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Voličský průkaz osobně | soubor: 34117.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Voličský průkaz osobně | soubor: 34118.pdf | velikost: 0.28 MB Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 34119.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 34120.pdf | velikost: 0.21 MB 12.07.2017
22.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - úvodní informace Dokument: Úvodní informace | soubor: 34109.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Úvodní informace | soubor: 34110.pdf | velikost: 0.2 MB 12.07.2017
22.10.2017
 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk" Dokument: Výzva VZ "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek KO, jehož původcem je Žamberk" | soubor: 34733.pdf | velikost: 0.28 MB Dokument: Příloha č. 1 Nádoby | soubor: 34734.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č. 2 Stanoviště nádob | soubor: 34735.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Příloha č. 3 Pytle | soubor: 34736.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č. 4 Krycí list nabídky | soubor: 34737.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 34738.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 6 vzor čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 34739.doc | velikost: 0.06 MB 11.09.2017
02.10.2017
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet 2017 Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32706.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32707.pdf | velikost: 0.06 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32708.pdf | velikost: 1.8 MB 27.02.2017
28.02.2018
Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva, podrobný komentář k jednotlivým ukazatelům rozpočtu a účetních výkazů Dokument: Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva | soubor: 30476.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva | soubor: 30477.pdf | velikost: 0.15 MB 23.06.2016
31.12.2017
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Důvodová zpráva k ukazatelům závěrečného účtu města Žamberk za rok 2014 Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberk za rok 2014 | soubor: 24324.pdf | velikost: 0.16 MB 11.08.2015
31.12.2020
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 81 dne 24.8.2017 Dokument: RO schválené RM č. 81 dne 24.8.2017 | soubor: 34688.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 81 dne 24.8.2017 | soubor: 34689.pdf | velikost: 0.03 MB 06.09.2017
22.09.2017
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled 2017-2021 Dokument: Rozpočtový výhled 2017-2021 | soubor: 32885.pdf | velikost: 0.04 MB 21.03.2017
31.12.2017
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 83 ze dne 07.09.2017 Dokument: Usnesení RM | soubor: 34779.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Usnesení RM | soubor: 34780.pdf | velikost: 0.25 MB 13.09.2017
02.10.2017
Usnesení RM č. 82 ze dne 31.08.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 34777.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Usnesení | soubor: 34778.pdf | velikost: 0.19 MB 13.09.2017
02.10.2017
 

Usnesení ZM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení - ostatní orgány

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Nařízení vlastníkům lesů na území ČR - těžba v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice  Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 34855.pdf | velikost: 0.22 MB 18.09.2017
01.04.2018
 

Správní řízení – městský úřad

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění a o provedení stavby "novostavba RD" v k.ú. Lukavice v Čechách, Eliška Dostálová, Tomáš Dostál. Dokument: Oznámení | soubor: 34910.pdf | velikost: 0.56 MB 19.09.2017
05.10.2017
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Verměřovice silnice III/3141 - částečná uzavírka MADOS MT s.r.o., Lupenice Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34862.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 34863.pdf | velikost: 0.2 MB 18.09.2017
04.10.2017
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk ul. Polsko - st. práce VENCL-SERVIS VaK s.r.o. Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34809.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha opatření oebcné povahy | soubor: 34810.pdf | velikost: 0.15 MB 15.09.2017
02.10.2017
Opatření obecné povahy - přechodné DZ údržba vodního toku Tichá - cyklostezky a účelové komunikace Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34787.pdf | velikost: 0.15 MB 13.09.2017
29.09.2017
Opatření obecné povahy - přechodné DZ oprava silnice III/3128 Č. Rybná - Bohousová - uzavírka Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34785.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 34786.pdf | velikost: 0.24 MB 13.09.2017
29.09.2017
Opatření obecné povahy - přechodné DZ stavba lešení MK Palackého u č.p. 61 Letohrad Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34731.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 34732.pdf | velikost: 0.17 MB 11.09.2017
27.09.2017
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk st.práce PPO, Havlíčkovo nábřeží Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34684.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 34685.pdf | velikost: 0.14 MB 06.09.2017
22.09.2017
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - uzavírka ul. Havlíčkovo nábřeží - stav VO NAVIMOR INVEST S.A., Praha Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 34656.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 34657.pdf | velikost: 0.15 MB 04.09.2017
20.09.2017
 

Dotace

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 2016 - Muzeum starých strojů a technologií Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 Muzeum starých strojů a technologií | soubor: 34788.pdf | velikost: 0.38 MB 13.09.2017
30.09.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2016 - 1. FC Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 1. FC Žamberk | soubor: 34606.pdf | velikost: 0.37 MB 23.08.2017
31.08.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - 1. FC Žamberk Dokument: 1. FC Žamberk 2017 | soubor: 33222.pdf | velikost: 1.52 MB 28.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 33216.pdf | velikost: 1.6 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TJ Sokol Dokument: TJ Sokol | soubor: 33215.pdf | velikost: 1.63 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 33214.pdf | velikost: 1.59 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk - prapor Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk - prapor | soubor: 33213.pdf | velikost: 1.4 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk | soubor: 33212.pdf | velikost: 1.54 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Junák - český skaut Dokument: Junák - český skaut | soubor: 33211.pdf | velikost: 1.41 MB 27.04.2017
30.04.2020
Dodatek č. 1 k podmínkám pro "Individuální dotace" poskytované z rozpočtu města Žamberka na rok 2017 - navýšení alokace Dokument: Dodatek č. 1 Individuální dotace 2017 | soubor: 33064.docx | velikost: 0.08 MB Dokument: Dodatek č. 1 Individuální dotace 2017 | soubor: 33065.pdf | velikost: 0.33 MB 12.04.2017
31.10.2017
Podmínky pro "Individuální dotace" poskytované z rozpočtu města Žamberka pro rok 2017 Dokument: Individuální dotace 2017 | soubor: 33062.pdf | velikost: 0.42 MB Dokument: Individuální dotace 2017 | soubor: 33063.docx | velikost: 0.26 MB 12.04.2017
31.10.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: veřejnoprávní smlouva | soubor: 32705.pdf | velikost: 0.15 MB 27.02.2017
28.02.2020
Pravidla pro poskytování dotací Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31995.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31996.doc | velikost: 0.37 MB 08.12.2016
31.12.2019
Formulář žádost o poskytnutí dotace Dokument: Formulář Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 31993.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Formulář Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 31994.pdf | velikost: 0.32 MB 08.12.2016
31.01.2018
Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 31991.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 31992.pdf | velikost: 0.35 MB 08.12.2016
31.01.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Mgr. Drahoslava Solničková  Dokument: VPS Solničková | soubor: 31800.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31799.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31798.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Pardubický kraj Dokument: Pardubický kraj | soubor: 31797.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Římskokatolická farnost | soubor: 31795.pdf | velikost: 1.79 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální | soubor: 31729.pdf | velikost: 1.4 MB 03.11.2016
30.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 30382.pdf | velikost: 1.49 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: 1.FC Žamberk | soubor: 30381.pdf | velikost: 1.47 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Junák Žamberk Dokument: Junák | soubor: 30380.pdf | velikost: 1.59 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 30379.pdf | velikost: 1.56 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: TJ Sokol | soubor: 30378.pdf | velikost: 1.58 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - MAS ORLICKO Dokument: MAS | soubor: 24501.pdf | velikost: 2.36 MB 23.09.2015
24.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Gabriela Dostálová Dokument: G.Dostálová | soubor: 24258.pdf | velikost: 3.48 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Děkanství | soubor: 24257.pdf | velikost: 3.21 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Kostel | soubor: 24256.pdf | velikost: 3.1 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Fasáda | soubor: 24255.pdf | velikost: 3.2 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: VPS - fara | soubor: 24253.pdf | velikost: 3.11 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk Dokument: Pohoda | soubor: 24230.pdf | velikost: 2.46 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk  Dokument: Maceška | soubor: 24229.pdf | velikost: 2.49 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Základní škola Žamberk, 28.října 581 Dokument: VPS ZŠ | soubor: 24105.pdf | velikost: 2.78 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Středisko volného času ANIMO Dokument: VPS ANIMO | soubor: 24104.pdf | velikost: 3.02 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městský kulturní podnik FIDIKO Dokument: VPS Fidiko | soubor: 24077.pdf | velikost: 2.28 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva 1. FC | soubor: 24076.pdf | velikost: 2.6 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Sportovní klub Žamberk Dokument: VPS Sportovní klub | soubor: 24075.pdf | velikost: 3.09 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: VPS Sokol | soubor: 24074.pdf | velikost: 3.04 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městské muzeum Žamberk Dokument: VPS Muzeum | soubor: 24073.pdf | velikost: 2.24 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: VPS TOSK | soubor: 24009.pdf | velikost: 2.6 MB 08.07.2015
10.07.2018
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34709.pdf | velikost: 0.21 MB 08.09.2017
09.10.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34708.pdf | velikost: 0.21 MB 08.09.2017
09.10.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34706.pdf | velikost: 0.21 MB 08.09.2017
09.10.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34705.pdf | velikost: 0.21 MB 08.09.2017
09.10.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34704.pdf | velikost: 0.21 MB 08.09.2017
09.10.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 34703.pdf | velikost: 0.21 MB 08.09.2017
09.10.2017
Africký mor prasat – první výskyt v České republice Dokument: Africký mor prasat | soubor: 34004.pdf | velikost: 0.25 MB 29.06.2017
31.12.2017
Aktuální seznam zařízení pro nakládání s odpady na území Pardubického kraje
 Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f329649119ac.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f3296596493e.pdf | velikost: 0.02 MB 22.09.2008
22.09.2018
 

Personální záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Prodeje, pronájmy, dražby

Soupis movitého majetku města Žamberka určeného k prodeji veřejnosti Dokument: Movitý majetek určený k prodeji veřejnosti | soubor: 34783.pdf | velikost: 0.75 MB 13.09.2017
16.10.2017
 

Bytové záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Dokument: OZV 5/2017 | soubor: 34781.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: OZV 5/2017 | soubor: 34782.pdf | velikost: 0.11 MB 15.09.2017
01.01.2018
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Změna č. 1 ÚP Nekoř - veřejné projednání Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 34626.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Textová část | soubor: 34627.pdf | velikost: 2.37 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 34628.pdf | velikost: 11.89 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 34629.pdf | velikost: 12.47 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 34632.pdf | velikost: 31.08 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 34633.pdf | velikost: 3.3 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 34634.pdf | velikost: 12.78 MB 30.08.2017
12.10.2017
Společné jednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Hejnice  Dokument: Oznámení | soubor: 34543.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 34544.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 34545.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 34546.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 34547.pdf | velikost: 0.76 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 34548.pdf | velikost: 1.06 MB Dokument: Výkres záborů ZPF | soubor: 34580.pdf | velikost: 0.34 MB Dokument: Textová část návrhu změny č. 2 | soubor: 34607.pdf | velikost: 0.54 MB 15.08.2017
01.10.2017
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32883.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32884.pdf | velikost: 0.22 MB 07.03.2017
07.03.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2014 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem FIN dle z č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v r. 2014 | soubor: 28560.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem FIN dle z č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v r. 2014 | soubor: 28561.pdf | velikost: 0.1 MB 11.02.2016
31.12.2017
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ostatní úřady a subjekty

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Dokument: Upozornění | soubor: 34869.pdf | velikost: 0.53 MB 19.09.2017
16.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/027/2017 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Celné a obci Těchonín Dokument: Oznámení o výběrovém řízení | soubor: 34857.tif | velikost: 0.45 MB Dokument: Oznámení o výběrovém řízení | soubor: 34858.pdf | velikost: 0.21 MB 19.09.2017
17.10.2017
Výzva k podání nabídky a k prokazání splnění kvalifikace akce na realizaci veřejné zakázky "Vodovod a kanalizace ul. Na Špitálce Žamberk Dokument: Výzva | soubor: 34864.pdf | velikost: 2.74 MB 18.09.2017
10.10.2017
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/ Dokument: Vlastníci | soubor: 34729.xlsx | velikost: 0.28 MB Dokument: Vlastníci | soubor: 34730.pdf | velikost: 0.26 MB 11.09.2017
27.09.2017
 

Ztráty a nálezy

Nález evidenci města Žamberk od 12.9.2017 Dokument: Nález | soubor: 34784.pdf | velikost: 0.26 MB 13.09.2017
13.11.2017
Nálezy v evidenci města Žamberk od 1.9 - 4.9.2017 Dokument: Nález | soubor: 34653.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Nález | soubor: 34654.pdf | velikost: 0.26 MB 04.09.2017
06.11.2017
Nálezy v evidenci města Žamberk od 16.8.2017 Dokument: Nálezy | soubor: 34571.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Nálezy | soubor: 34572.pdf | velikost: 0.26 MB 18.08.2017
18.10.2017
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o elektronické podatelně Dokument: Informace o elektronické podatelně | soubor: 31963.docx | velikost: 0.07 MB Dokument: Informace o elektronické podatelně | soubor: 31964.pdf | velikost: 0.54 MB 25.04.2012
01.01.2020
 

Sdružení Orlicko

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.2/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: rozpočtové opatření | soubor: 34205.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
31.12.2017
Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2016 Dokument: závěrečný úřet | soubor: 34204.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
30.06.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.1/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: rozpočtové opatření | soubor: 33338.pdf | velikost: 0.27 MB 11.05.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017 -2020 Dokument: výhled | soubor: 32647.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.12.2020
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2017 Dokument: rozpočet | soubor: 32646.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.08.2018