Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska

Obsah

· VOLBY (0)
· Veřejné zakázky (1) (19.02.20)
· Rozpočet města (5) (19.12.19)
· Závěrečný účet (2) (17.06.19)
· Rozpočtové opatření (33) (12.02.20)
· Střednědobý výhled rozpočtu (2) (21.02.20)
· Usnesení RM (1) (11.02.20)
· Usnesení ZM (1) (19.02.20)
· Správní řízení - ostatní orgány (3) (10.12.19)
· Správní řízení – městský úřad (3) (19.02.20)
· Dotace (28) (04.12.19)
· Životní prostředí (13) (10.02.20)
· Personální záležitosti (1) (24.01.20)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (1) (17.02.20)
· Prodeje, pronájmy, dražby (1) (21.02.20)
· Bytové záležitosti (0)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (3) (17.02.20)
· Výroční zprávy (1) (27.01.20)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (7) (21.09.18)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (3) (16.01.20)
· Ostatní úřady a subjekty (0)
· Ztráty a nálezy (2) (30.01.20)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.10.17)
· Sdružení Orlicko (3) (19.12.19)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

VOLBY

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc. číslo 3785/1 a 3786 v k.ú. Žamberk"  Dokument: Výzva VZ Komunikace U Dlouhoňovic | soubor: 43637.pdf | velikost: 0.24 MB Dokument: Příloha č. 1 Krycí list nabídky | soubor: 43638.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 2 Výkaz výměr | soubor: 43639.xls | velikost: 0.11 MB Dokument: Příloha č. Návrh SOD (pdf) | soubor: 43640.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo (doc) | soubor: 43641.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 4 Vzor Čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 43642.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 5 Vzor Čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 43643.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 6 PD Komunikace U Dlouhoňovic | soubor: 43644.zip | velikost: 12.54 MB 19.02.2020
11.03.2020
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet na rok 2020 Dokument: Schválený rozpočet na rok 2020 | soubor: 43322.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: Schválený rozpočet na rok 2020 | soubor: 43323.pdf | velikost: 0.2 MB 19.12.2019
31.03.2021
Schválený rozpočet na rok 2019 Dokument: Schválený rozpočet na rok 2019 | soubor: 40893.doc | velikost: 0.28 MB Dokument: Schválený rozpočet na rok 2019 | soubor: 40894.pdf | velikost: 0.2 MB 27.02.2019
31.03.2020
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Důvodová zpráva k ukazatelům závěrečného účtu města Žamberk za rok 2014 Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberk za rok 2014 | soubor: 24324.pdf | velikost: 0.16 MB 11.08.2015
31.12.2020
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Závěrečný účet města Žamberka za rok 2018 Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2018 | soubor: 41640.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2018 | soubor: 41641.doc | velikost: 0.43 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2018, příloha č. 1 | soubor: 41642.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2018, příloha č. 2 | soubor: 41643.pdf | velikost: 3.91 MB 17.06.2019
30.06.2020
Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 35 dne 6.2.2020 Dokument: RO schválené RM č. 35 dne 6.2.2020 | soubor: 43606.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 35 dne 6.2.2020 | soubor: 43607.pdf | velikost: 0.05 MB 12.02.2020
31.03.2021
RO schválené ZM č. 11 dne 4.2.2020 Dokument: RO schválené ZM č. 11 dne 4.2.2020 | soubor: 43602.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené ZM č. 11 dne 4.2.2020 | soubor: 43603.pdf | velikost: 0.06 MB 12.02.2020
31.03.2021
RO schválené RM č. 34 dne 23.1.2020 Dokument: RO schválené RM č. 34 dne 23.1.2020 | soubor: 43557.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 34 dne 23.1.2020 | soubor: 43558.pdf | velikost: 0.05 MB 28.01.2020
31.03.2021
RO schválené RM č. 34 dne 23.1.2020 Dokument: RO schválené RM č. 34 dne 23.1.2020 | soubor: 43555.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 34 dne 23.1.2020 | soubor: 43556.pdf | velikost: 0.06 MB 28.01.2020
31.03.2020
RO schválené RM č. 33 dne 16.1.2020 Dokument: RO schválené RM č. 33 dne 16.1.2020 | soubor: 43518.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 33 dne 16.1.2020 | soubor: 43519.pdf | velikost: 0.05 MB 23.01.2020
31.03.2021
RO schválené RM č. 32 dne 9.1.2020 Dokument: RO schválené RM č. 32 dne 9.1.2020 | soubor: 43516.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 32 dne 9.1.2020 | soubor: 43517.pdf | velikost: 0.05 MB 22.01.2020
31.03.2021
RO schválené RM č. 32 dne 9.1.2020 Dokument: RO schválené RM č. 32 dne 9.1.2020 | soubor: 43514.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 32 dne 9.1.2020 | soubor: 43515.pdf | velikost: 0.05 MB 22.01.2020
31.03.2020
RO schválené RM č. 31 dne 19.12.2019 Dokument: RO schválené RM č. 31 dne 19.12.2019 | soubor: 43388.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 31 dne 19.12.2019 | soubor: 43389.pdf | velikost: 0.05 MB 02.01.2020
31.03.2021
RO schválené RM č. 30 dne 12.12.2019 Dokument: RO schválené RM č. 30 dne 12.12.2019 | soubor: 43384.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 30 dne 12.12.2019 | soubor: 43385.pdf | velikost: 0.06 MB 02.01.2020
31.03.2020
RO schválené ZM č. 10 dne 4.12.2019 Dokument: RO schválené ZM č. 10 dne 4.12.2019 | soubor: 43320.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené ZM č. 10 dne 4.12.2019 | soubor: 43321.pdf | velikost: 0.05 MB 19.12.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 29 dne 28.11.2019 Dokument: RO schválené RM č. 29 dne 28.11.2019 | soubor: 43168.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 29 dne 28.11.2019 | soubor: 43170.pdf | velikost: 0.05 MB 02.12.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 28 dne 14.11.2019 Dokument: RO schválené RM č. 28 dne 14.11.2019 | soubor: 43106.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 28 dne 14.11.2019 | soubor: 43107.pdf | velikost: 0.05 MB 25.11.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 27 dne 31.10.2019 Dokument: RO schválené RM č. 27 dne 31.10.2019 | soubor: 43068.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 27 dne 31.10.2019 | soubor: 43069.pdf | velikost: 0.05 MB 15.11.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 26 dne 17.10.2019 Dokument: RO schválené RM č. 26 dne 17.10.2019 | soubor: 42849.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 26 dne 17.10.2019 | soubor: 42850.pdf | velikost: 0.05 MB 24.10.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 25 dne 3.10.2019 Dokument: RO schválené RM č. 25 dne 3.10.2019 | soubor: 42789.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 25 dne 3.10.2019 | soubor: 42790.pdf | velikost: 0.05 MB 15.10.2019
31.03.2020
RO schválené ZM č. 9 dne 1.10.2019 Dokument: RO schválené ZM č. 9 dne 1.10.2019 | soubor: 42787.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené ZM č. 9 dne 1.10.2019 | soubor: 42788.pdf | velikost: 0.05 MB 15.10.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 23 dne 19.9.2019 Dokument: RO schválené RM č. 23 dne 19.9.2019 | soubor: 42580.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 23 dne 19.9.2019 | soubor: 42581.pdf | velikost: 0.05 MB 25.09.2019
31.03.2020
RO schválené ZM č. 8 dne 10.9.2019 Dokument: RO schválené ZM č. 8 dne 10.9.2019 | soubor: 42576.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené ZM č. 8 dne 10.9.2019 | soubor: 42577.pdf | velikost: 0.05 MB 25.09.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 22 dne 5.9.2019 Dokument: RO schválené RM č. 22 dne 5.9.2019 | soubor: 42513.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 22 dne 5.9.2019 | soubor: 42514.pdf | velikost: 0.05 MB 17.09.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 21 dne 15.8.2019 Dokument: RO schválené RM č. 21 dne 15.8.2019 | soubor: 42256.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 21 dne 15.8.2019 | soubor: 42257.pdf | velikost: 0.06 MB 30.08.2019
31.03.2020
RO schválené ZM č. 7 dne 23.7.2019 Dokument: RO schválené ZM č. 7 dne 23.7.2019 | soubor: 42152.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené ZM č. 7 dne 23.7.2019 | soubor: 42153.pdf | velikost: 0.05 MB 16.08.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 19 dne 18.7.2019 Dokument: RO schválené RM č. 19 dne 18.7.2019 | soubor: 42113.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 19 dne 18.7.2019 | soubor: 42114.pdf | velikost: 0.05 MB 06.08.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 18 dne 27.6.2019 Dokument: RO schválené RM č. 18 dne 27.6.2019 | soubor: 41775.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 18 dne 27.6.2019 | soubor: 41776.pdf | velikost: 0.05 MB 01.07.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 17 dne 13.6.2019 Dokument: RO schválené RM č. 17 dne 13.6.2019 | soubor: 41721.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 17 dne 13.6.2019 | soubor: 41722.pdf | velikost: 0.05 MB 25.06.2019
31.03.2020
RO schválené ZM č. 6 dne 11.6.2019 Dokument: RO schválené ZM č. 6 dne 11.6.2019 | soubor: 41717.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené ZM č. 6 dne 11.6.2019 | soubor: 41718.pdf | velikost: 0.05 MB 25.06.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 16 dne 30.5.2019 Dokument: RO schválené RM č. 16 dne 30.5.2019 | soubor: 41587.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 16 dne 30.5.2019 | soubor: 41588.pdf | velikost: 0.05 MB 05.06.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 15 dne 16.5.2019 Dokument: RO schválené RM č. 15 dne 16.5.2019 | soubor: 41498.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 15 dne 16.5.2019 | soubor: 41499.pdf | velikost: 0.05 MB 21.05.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 14 dne 2.5.2019 Dokument: RO schválené RM č. 14 dne 2.5.2019 | soubor: 41457.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 14 dne 2.5.2019 | soubor: 41458.pdf | velikost: 0.05 MB 15.05.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 13 dne 18.4.2019 Dokument: RO schválené RM č. 13 dne 18.4.2019 | soubor: 41453.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 13 dne 18.4.2019 | soubor: 41454.pdf | velikost: 0.05 MB 14.05.2019
31.03.2020
RO schválené ZM č. 5 dne 9.4.2019 Dokument: RO schválené ZM č. 5 dne 9.4.2019 | soubor: 41317.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené ZM č. 5 dne 9.4.2019 | soubor: 41318.pdf | velikost: 0.05 MB 24.04.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 12 dne 4.4.2019 Dokument: RO schválené RM č. 12 dne 4.4.2019 | soubor: 41284.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 12 dne 4.4.2019 | soubor: 41285.pdf | velikost: 0.06 MB 16.04.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 11 dne 21.3.2019 Dokument: RO schválené RM č. 11 dne 21.3.2019 | soubor: 41136.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 11 dne 21.3.2019 | soubor: 41137.pdf | velikost: 0.05 MB 28.03.2019
31.03.2020
RO schválené RM č. 9 dne 21.2.2019 Dokument: RO schválené RM č. 9 dne 21.2.2019 | soubor: 40984.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 9 dne 21.2.2019 | soubor: 40985.pdf | velikost: 0.05 MB 04.03.2019
31.03.2020
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobého výhledu rozpočtu města Žamberk na roky 2021-2025 Dokument: Schválený střednědobého výhledu rozpočtu města Žamberk na roky 2021-2025 | soubor: 43674.doc | velikost: 0.24 MB Dokument: Schválený střednědobého výhledu rozpočtu města Žamberk na roky 2021-2025 | soubor: 43675.pdf | velikost: 0.2 MB 21.02.2020
31.03.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 | soubor: 40300.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 | soubor: 40301.pdf | velikost: 0.08 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 | soubor: 40302.pdf | velikost: 1.21 MB 14.12.2018
30.06.2020
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 36 ze dne 06.02.2020 Dokument: Usnesení | soubor: 43600.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Usnesení | soubor: 43601.pdf | velikost: 0.25 MB 11.02.2020
27.02.2020
 

Usnesení ZM

Usnesení ZM č. 11 ze dne 04.02.2020 Dokument: Usnesení | soubor: 43635.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Usnesení | soubor: 43636.pdf | velikost: 0.25 MB 19.02.2020
06.03.2020
 

Správní řízení - ostatní orgány

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZ pod čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění OOP čj. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 - kalamitní situace v lesích - změna územní působnosti opatření Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43257.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Příloha č. 1 | soubor: 43258.pdf | velikost: 0.65 MB 10.12.2019
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212 - Změna a doplnění OOP čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 - opatření odchylná od některých ustanovení lesního zákona v období do 31.12.2022 (zalesňování) Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 42290.pdf | velikost: 0.19 MB Dokument: Příloha č. 1 | soubor: 42291.pdf | velikost: 0.58 MB 03.09.2019
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 - Stanovení opatření odchylných od některých ustanovení lesního zákona v období do 31.12.2022 (kůrovcové souše, zalesňování) Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41184.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Příloha č.1 | soubor: 41185.doc | velikost: 1.32 MB 04.04.2019
31.12.2022
 

Správní řízení – městský úřad

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Eva Boye Mortensen Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43633.pdf | velikost: 0.28 MB 19.02.2020
06.03.2020
Opatření obecné povahy - přechodné DZ - uzavírka žel. přejezdů P4064 a P4065 Letohrad Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 43620.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 43621.pdf | velikost: 1.04 MB 17.02.2020
04.03.2020
Opatření obecné povahy - přechodné DZ v Pastvinách - pro provádění zkoušek z praktické jízdy řidičů motocyklů Dokument: OOP stanovení přechodné úpravy provozu v Pastvinách - pro provádění zkoušek z praktické jízdy řidičů | soubor: 43599.pdf | velikost: 0.14 MB 11.02.2020
27.02.2020
 

Dotace

Pravidla pro poskytování dotací - aktualizace 2020 Dokument: Pravidla pro poskytování dotací 2020 | soubor: 43232.doc | velikost: 0.4 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací 2020 | soubor: 43233.pdf | velikost: 0.66 MB 04.12.2019
31.01.2021
Žádost o dotaci 2020 - formulář Dokument: Žádost o poskytnutí dotace 2020 | soubor: 43230.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Žádost o poskytnutí dotace 2020 | soubor: 43231.pdf | velikost: 0.29 MB 04.12.2019
31.01.2021
Příloha žádosti o dotaci - vzor čestného prohlášení Dokument: Čestné prohlášení | soubor: 43227.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Čestné prohlášení | soubor: 43228.pdf | velikost: 0.38 MB 04.12.2019
31.01.2021
Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2020 Dokument: Individuální dotace 2020 | soubor: 43234.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Individuální dotace 2020 | soubor: 43235.pdf | velikost: 0.44 MB 04.12.2019
31.01.2021
Dotační program 2020 - Podpora volnočasových aktivit Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2020 | soubor: 43223.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2020 | soubor: 43224.pdf | velikost: 0.44 MB 04.12.2019
31.01.2021
Dotační program 2020 - Podpora sportu a tělovýchovy Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2020 | soubor: 43221.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2020 | soubor: 43222.pdf | velikost: 0.47 MB 04.12.2019
31.01.2021
Dotační program 2020 - Podpora kultury Dokument: Podpora kultury 2020 | soubor: 43219.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Podpora kultury 2020 | soubor: 43220.pdf | velikost: 0.46 MB 04.12.2019
31.01.2021
Dotační program 2020 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2020 | soubor: 43217.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2020 | soubor: 43218.pdf | velikost: 0.44 MB 04.12.2019
31.01.2021
Dotační program 2020 - Podpora prevence kriminality Dokument: Podpora prevence kriminality 2020 | soubor: 43212.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Podpora prevence kriminality 2020 | soubor: 43214.pdf | velikost: 0.44 MB 04.12.2019
31.01.2021
Dotační program 2020 - Podpora památkové péče Dokument: Podpora památkové péče 2020 | soubor: 43206.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Podpora památkové péče 2020 | soubor: 43207.pdf | velikost: 0.45 MB 04.12.2019
31.01.2021
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Aeroklub Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - Aeroklub Žamberk | soubor: 41639.pdf | velikost: 0.97 MB 17.06.2019
17.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Klub vodních sportů Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - KVS | soubor: 41503.pdf | velikost: 1.01 MB 22.05.2019
22.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TJ Sokol Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TJ Sokol | soubor: 41482.pdf | velikost: 1.01 MB 16.05.2019
16.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Junák Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - Junák | soubor: 41449.pdf | velikost: 0.92 MB 13.05.2019
13.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 SK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - SK Žamberk | soubor: 41448.pdf | velikost: 1 MB 13.05.2019
13.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - 1. FC | soubor: 41412.pdf | velikost: 0.97 MB 06.05.2019
06.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TOSK | soubor: 41413.pdf | velikost: 0.99 MB 06.05.2019
06.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Veřejně prospěšný nadační fond pro podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - Veritas | soubor: 35684.pdf | velikost: 1.48 MB 08.11.2017
30.11.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 2016 - Muzeum starých strojů a technologií Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 Muzeum starých strojů a technologií | soubor: 34788.pdf | velikost: 0.38 MB 13.09.2017
30.09.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2016 - 1. FC Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 1. FC Žamberk | soubor: 34606.pdf | velikost: 0.37 MB 23.08.2017
31.08.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - 1. FC Žamberk Dokument: 1. FC Žamberk 2017 | soubor: 33222.pdf | velikost: 1.52 MB 28.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 33216.pdf | velikost: 1.6 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TJ Sokol Dokument: TJ Sokol | soubor: 33215.pdf | velikost: 1.63 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 33214.pdf | velikost: 1.59 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk - prapor Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk - prapor | soubor: 33213.pdf | velikost: 1.4 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk | soubor: 33212.pdf | velikost: 1.54 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Junák - český skaut Dokument: Junák - český skaut | soubor: 33211.pdf | velikost: 1.41 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: veřejnoprávní smlouva | soubor: 32705.pdf | velikost: 0.15 MB 27.02.2017
28.02.2020
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 012 - Rodinný dům č.p. 413/108, k.ú. Letohrad - krbová vložka s výměníkem Dokument: ovzduší 012 | soubor: 43588.pdf | velikost: 0.12 MB 10.02.2020
12.03.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 011 - Novostavba rodinného domu s připojením na inženýrské sítě p.p.č. 413/37 - plynový kombinovaný kondenzační kotel o výkonu 12,5 kW a krbokamna o výkonu 7kW Dokument: ovzduší 011 | soubor: 43587.pdf | velikost: 0.13 MB 10.02.2020
12.03.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 010 - Hala kovovýroby Havlíček Letohrad na p.p.č. 391/62 - plynový kondenzační kotel Dokument: ovzduší 010 | soubor: 43586.pdf | velikost: 0.13 MB 10.02.2020
12.03.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 009 - Novostavba rodinného domu na p.p.č. 413/102 v k.ú. Letohrad - krbová vložka s teplovodním výměníkem a se zadním přikládáním  Dokument: ovzduší 009 | soubor: 43585.pdf | velikost: 0.13 MB 10.02.2020
12.03.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 008 - Novostavba RD na p.p.č. 86/10 v k.ú. Jamné nad Orlicí, včetně ČOV - krbová vložka Haas-Sohn Vesuvio o výkonu do 15 kW Dokument: ovzduší 008 | soubor: 43584.pdf | velikost: 0.14 MB 10.02.2020
12.03.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší-007 - Novostavba RD na p.p.č. 3257/13, k.ú. Klášterec nad Orlicí - krbová vložka o výkonu 8 kW Dokument: ovzduší 007 | soubor: 43583.pdf | velikost: 0.14 MB 07.02.2020
09.03.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 006 - Stavební úpravy zemědělské usedlosti v Letohradě, č.p. 93, poz. st. parc. č. 123 k.ú. Orlice - kachlová kamna a kombinovaný kotel na dřevo a pelety Dokument: ovzduší 006 | soubor: 43576.pdf | velikost: 0.12 MB 04.02.2020
06.03.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 117 - Novostavba rodinného domu pozemek parc. č. 6578/2 k.ú. Kunvald - krbová vložka s teplovodním výměníkem Dokument: ovzduší 117 | soubor: 43559.pdf | velikost: 0.13 MB 29.01.2020
29.02.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 005 - Novostavba RD Jablonné nad Orlicí, p.č. 346/17 - krbová kamna Haas Sohn o regulovaném výkonu 4 - 6 kW Dokument: ovzduší 005 | soubor: 43538.pdf | velikost: 0.12 MB 27.01.2020
27.02.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 004 - Novostavba rekreačního objektu Kunvald, parcela č. st. 310, 8880 a 8879, kamna na tuhá paliva o výkonu do 20 kW Dokument: ovzduší 004 | soubor: 43536.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: ovzduší 004 | soubor: 43537.pdf | velikost: 0.13 MB 27.01.2020
27.02.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 003 - Novostavba RD na p.p.č. 413/114 v k.ú. Letohrad - krbová vložka DYNAMIC s dvojitým/trojitým prosklením a zadním přikládáním o výkonu 3,9 - 10,1 kW Dokument: ovzduší 003 | soubor: 43535.pdf | velikost: 0.14 MB 27.01.2020
27.02.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 002 - Novostavba RD s příslušenstvím na p.p.č. 6384/5 v k.ú. Kunvald - krbová vložka DYNAMIC s dvojitým/trojitým prosklením a zadním přikládáním o výkonu 3,9 - 10,1 kW Dokument: ovzduší 002 | soubor: 43534.pdf | velikost: 0.14 MB 27.01.2020
27.02.2020
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 138 - Rodinný dům na p.p.č. 1667/12 v k.ú. Jamné nad Orlicí - krbová kamna ADRIA II s výměníkem o výkonu 10 kW Dokument: ovzduší 138 | soubor: 43511.pdf | velikost: 0.14 MB 22.01.2020
24.02.2020
 

Personální záležitosti

Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO, Žamberk, se sídlem nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk. Dokument: Konkurs | soubor: 43526.pdf | velikost: 0.29 MB 24.01.2020
02.03.2020
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

Pozvánka na mimořádné jednání ZM č. 12 dne 27.02.2020 Dokument: Pozvánka | soubor: 43631.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Program | soubor: 43632.pdf | velikost: 0.26 MB 17.02.2020
27.02.2020
 

Prodeje, pronájmy, dražby

RM č. 36/2020-RADA ze dne 20.02.2020 vyhlásila záměr:
- výpůjčky části pozemku parc.č. 3684-ost.plocha;
- pronájmu části pozemku parc.č. 3746-ost.plocha vše v obci a k.ú. Žamberk.
 Dokument: Vyhlášky č. 4,5 | soubor: 43669.pdf | velikost: 0.69 MB 21.02.2020
09.03.2020
 

Bytové záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Opakované veřejné projednávání Územního plánu Orličky Dokument: Textová část | soubor: 43622.pdf | velikost: 0.73 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 43623.pdf | velikost: 1.26 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 43624.pdf | velikost: 2 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 43625.pdf | velikost: 2.03 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 43626.pdf | velikost: 2.57 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 43627.pdf | velikost: 2.72 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 43628.pdf | velikost: 8.05 MB Dokument: Oznámení | soubor: 43629.pdf | velikost: 0.09 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43630.pdf | velikost: 0.07 MB 17.02.2020
31.03.2020
Změna č. 1 ÚP Kunvald - vydání Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43608.pdf | velikost: 0.12 MB Dokument: Textová část | soubor: 43609.pdf | velikost: 0.73 MB Dokument: Text s vyznačením změn | soubor: 43610.pdf | velikost: 0.73 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 43611.pdf | velikost: 0.98 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 43612.pdf | velikost: 1.25 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 43613.pdf | velikost: 1.6 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 43614.pdf | velikost: 1.76 MB 14.02.2020
02.03.2020
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Klášterec nad Orlicí Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43597.pdf | velikost: 0.12 MB Dokument: Návrh zprávy o uplatňování ÚP Klášterec nad Orlicí | soubor: 43598.pdf | velikost: 0.17 MB 10.02.2020
16.03.2020
 

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb. Dokument: Výroční zpráva 2019 | soubor: 43528.pdf | velikost: 0.26 MB 27.01.2020
31.03.2020
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk v r. 2017 Dokument: Zpráva 2017 | soubor: 39319.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Zpráva 2017 | soubor: 39320.pdf | velikost: 0.22 MB 21.09.2018
21.09.2021
Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017

 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017 | soubor: 39317.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017 | soubor: 39318.pdf | velikost: 0.3 MB 21.09.2018
21.09.2021
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za r.2017 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk | soubor: 37987.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za r.2017 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk | soubor: 37988.pdf | velikost: 0.22 MB 30.05.2018
30.05.2020
Zpráva o výsledcích kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2016 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35487.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35488.pdf | velikost: 0.3 MB 24.10.2017
24.10.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32883.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32884.pdf | velikost: 0.22 MB 07.03.2017
07.03.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

Exekutorský úřad Děčín - Usnesení o odročení dražebního jednání z 16.1.2020 na den 5.3.2020 - Dražba nemovitostí v k.ú. Žampach Dokument: Usnesení | soubor: 43460.pdf | velikost: 0.24 MB 16.01.2020
05.03.2020
Exekutorský úřad Brno-Venkov - Usnesení o nařízení dalšího elektronického jednání dne 4.3.2020 - Dražba nemovitosti v k.ú. Bystřec Dokument: Usnesení | soubor: 43393.pdf | velikost: 0.17 MB 07.01.2020
04.03.2020
Exekutorský úřad Děčín - Usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitostí v k.ú. Žampach s datem konání dražby dne 16.1.2020 (pozn. usnesením z 15.1.2020 dražba odročena na 5.3.2020) Dokument: Usnesení | soubor: 42962.pdf | velikost: 0.26 MB 31.10.2019
05.03.2020
 

Ostatní úřady a subjekty

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ztráty a nálezy

Nález v evidenci města Žamberk od 24.1.2020 Dokument: Nález | soubor: 43567.pdf | velikost: 0.26 MB 30.01.2020
30.03.2020
Z důvodu rekonstrukce Městského úřadu Žamberk, budovy pošty, je agenda "Ztrát a nálezů" od 19.11.2019 přesunuta z 3. patra do 1. patra budovy pošty. Najdete nás v kanceláři č. dveří 14, živnostenský úřad, Andrea Fišerová, a to až do odvolání.
Děkujeme.
 19.11.2019
29.02.2020
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Žamberk Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35505.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35506.docx | velikost: 0.02 MB 25.10.2017
31.12.2027
 

Sdružení Orlicko

Rozpočtové opatření č.4/2019, rozpočet r.2020 a rozpočtový výhled 2021-2022  Dokument: Oznámení | soubor: 43333.pdf | velikost: 0.55 MB 19.12.2019
31.12.2020
Sdružení obcí Orlicka poskytuje ze svého rozpočtu členským obcím Sdružení obcí Orlicka finanční příspěvek na:
- oslavy významných výročí obce (alespoň čtvrtstoletí)
- srazy rodáků
- další významná výročí, která slaví v obci škola či hasiči (alespoň desetiletí)
- případně další význačná akce v obci
 Dokument: Dotační program | soubor: 43261.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: žádost | soubor: 43262.doc | velikost: 0.06 MB 10.12.2019
10.03.2020
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017 -2020 Dokument: výhled | soubor: 32647.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.12.2020