Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění
Přehled veškerých přijatých usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 jsou nově zveřejněna v sekci:
Bezpečnost obyvatel - COVID-19 Platná usnesení.

Úřední deska

Obsah

· Opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (0)
· VOLBY (15) (27.06.22)
· Veřejné zakázky (2) (30.06.22)
· Rozpočet města (3) (18.02.22)
· Závěrečný účet (1) (27.06.22)
· Rozpočtové opatření (11) (15.06.22)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (06.05.21)
· Usnesení RM (0)
· Usnesení ZM (1) (21.06.22)
· Správní řízení - ostatní orgány (5) (24.06.22)
· Správní řízení – městský úřad (7) (29.06.22)
· Dotace (34) (22.06.22)
· Životní prostředí (17) (29.06.22)
· Personální záležitosti (3) (20.06.22)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (0)
· Prodeje, pronájmy, dražby (3) (27.06.22)
· Bytové záležitosti (0)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (1) (10.06.22)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (1) (17.01.17)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (3) (22.06.22)
· Ostatní úřady a subjekty (0)
· Ztráty a nálezy (1) (31.05.22)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (18.01.22)
· Sdružení Orlicko (3) (29.06.22)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

Opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

VOLBY

Žádost o vydání voličského průkazu  Dokument: vydání VP | soubor: 52324.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: vydání VP | soubor: 52325.pdf | velikost: 0.1 MB 27.06.2022
28.09.2022
Potřebný počet podpisů na peticích Dokument: Petice | soubor: 51568.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Petice | soubor: 51569.pdf | velikost: 0.28 MB 02.05.2022
09.10.2022
Územní vymezení volebního obvodu č. 46 pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Dokument: Volební obvod 46 | soubor: 51555.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Volební obvod 46 | soubor: 51556.pdf | velikost: 0.06 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor - delegace do okrskových volebních komisí v Žamberku Dokument: Vzor - delegace do OVK | soubor: 51553.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Vzor - delegace do OVK | soubor: 51554.pdf | velikost: 0.06 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor - prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury Dokument: Vzor - prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury | soubor: 51551.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Vzor - prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury | soubor: 51552.pdf | velikost: 0.05 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor - prohlášení kandidáta Dokument: vzor - prohlášení kandidáta | soubor: 51549.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: vzor - prohlášení kandidáta | soubor: 51550.pdf | velikost: 0.04 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor - petice sdružení nezávislých kandidátů Dokument: Vzor - petice sdružení nezávislých kandidátů | soubor: 51547.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Vzor - petice sdružení nezávislých kandidátů | soubor: 51548.pdf | velikost: 0.05 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor - petice nezávislý kandidát Dokument: Vzor - petice nezávislý kandidát | soubor: 51545.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Vzor - petice nezávislý kandidát | soubor: 51546.pdf | velikost: 0.06 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor kandidátní listiny - sdružení politických stran/politických hnutí a nezávislých kandidátů Dokument: Vzor kandidátní listiny - sdružení | soubor: 51543.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Vzor kandidátní listiny - sdružení | soubor: 51544.pdf | velikost: 0.09 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor kandidátní listiny - koalice politické strany/politického hnutí Dokument: Vzor kandidátní listiny - koalice | soubor: 51541.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Vzor kandidátní listiny - koalice | soubor: 51542.pdf | velikost: 0.11 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor kandidátní listiny - nezávislý kandidát Dokument: Vzor kandidátní listiny - nezávislý kandidát | soubor: 51539.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Vzor kandidátní listiny - nezávislý kandidát | soubor: 51540.pdf | velikost: 0.06 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor kandidátní listiny - sdružení nezávislých kandidátů Dokument: Vzor kandidátní listiny - SNK | soubor: 51537.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Vzor kandidátní listiny - SNK | soubor: 51538.pdf | velikost: 0.13 MB 28.04.2022
09.10.2022
Vzor kandidátní listiny - politická strana, politické hnutí Dokument: Vzor kandidátní listiny - pol. strana | soubor: 51535.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Vzor kandidátní listiny - pol. strana | soubor: 51536.pdf | velikost: 0.09 MB 28.04.2022
09.10.2022
Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Žamberk Dokument: Seznam obcí | soubor: 51533.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Seznam obcí | soubor: 51534.pdf | velikost: 0.22 MB 28.04.2022
09.10.2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žamberk pro následující volební období 2022-2026 Dokument: stanovení počtu členů ZM | soubor: 51408.pdf | velikost: 0.22 MB 21.04.2022
30.09.2022
 

Veřejné zakázky

Výzva vč.příloh VZ "Svoz,využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu, jejichž původcem je město Žamberk“ část A)Odstranění směsného komunálního odpadu (SKO) a dalších odpadů https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/zakazka/P22V00000007 30.06.2022
28.07.2022
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Pořízení systému měření okamžité rychlosti - silnice I/11, obec Helvíkovice (1 místo)" Dokument: Výzva VZ "Pořízení systému měření okamžité rychlosti (1 místo) | soubor: 52342.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Přílohy č. 1 až 7 v .doc | soubor: 52343.zip | velikost: 0.15 MB Dokument: Přílohy č. 1 až 7 v .pdf | soubor: 52344.zip | velikost: 0.81 MB Dokument: Příloha č. 8 | soubor: 52345.pdf | velikost: 2.77 MB Dokument: Příloha č. 9 | soubor: 52346.pdf | velikost: 0.49 MB Dokument: Příloha č. 10 | soubor: 52348.pdf | velikost: 0.31 MB 28.06.2022
18.07.2022
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet na rok 2022 Dokument: Schválený rozpočet na rok 2022 | soubor: 50836.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: Schválený rozpočet na rok 2022 | soubor: 50838.pdf | velikost: 0.36 MB 18.02.2022
31.03.2023
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Závěrečný účet města Žamberka za rok 2021 Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2021 | soubor: 52333.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2021, příloha č. 1 | soubor: 52334.pdf | velikost: 0.08 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2021, příloha č. 2 | soubor: 52335.pdf | velikost: 0.79 MB 27.06.2022
31.07.2023
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 107 dne 9.6.2022 Dokument: RO schválené RM č. 107 dne 9.6.2022 | soubor: 52199.doc | velikost: 0.14 MB Dokument: RO schválené RM č. 107 dne 9.6.2022 | soubor: 52200.pdf | velikost: 0.23 MB 15.06.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 106 dne 1.6.2022 Dokument: RO schválené RM č. 106 dne 1.6.2022 | soubor: 52035.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: RO schválené RM č. 106 dne 1.6.2022 | soubor: 52036.pdf | velikost: 0.22 MB 08.06.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 105 dne 26.5.2022 Dokument: RO schválené RM č. 105 dne 26.5.2022 | soubor: 52032.doc | velikost: 0.14 MB Dokument: RO schválené RM č. 105 dne 26.5.2022 | soubor: 52033.pdf | velikost: 0.24 MB 07.06.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 104 dne 16.5.2022 Dokument: RO schválené RM č. 104 dne 16.5.2022 | soubor: 51933.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: RO schválené RM č. 104 dne 16.5.2022 | soubor: 51934.pdf | velikost: 0.23 MB 25.05.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 103 dne 12.5.2022 Dokument: RO schválené RM č. 103 dne 12.5.2022 | soubor: 51921.doc | velikost: 0.16 MB Dokument: RO schválené RM č. 103 dne 12.5.2022 | soubor: 51922.pdf | velikost: 0.25 MB 24.05.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 102 dne 28.4.2022 Dokument: RO schválené RM č. 102 dne 28.4.2022 | soubor: 51832.doc | velikost: 0.19 MB Dokument: RO schválené RM č. 102 dne 28.4.2022 | soubor: 51833.pdf | velikost: 0.25 MB 13.05.2022
31.03.2023
RO schválené ZM č. 27 dne 19.4.2022 Dokument: RO schválené ZM č. 27 dne 19.4.2022 | soubor: 51514.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: RO schválené ZM č. 27 dne 19.4.2022 | soubor: 51515.pdf | velikost: 0.22 MB 26.04.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 101 dne 14.4.2022 Dokument: RO schválené RM č. 101 dne 14.4.2022 | soubor: 51512.doc | velikost: 0.19 MB Dokument: RO schválené RM č. 101 dne 14.4.2022 | soubor: 51513.pdf | velikost: 0.25 MB 26.04.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 100 dne 31.3.2022 Dokument: RO schválené RM č. 100 dne 31.3.2022 | soubor: 51359.doc | velikost: 0.13 MB Dokument: RO schválené RM č. 100 dne 31.3.2022 | soubor: 51360.pdf | velikost: 0.23 MB 12.04.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 99 dne 17.3.2022 Dokument: RO schválené RM č. 99 dne 17.3.2022 | soubor: 51261.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: RO schválené RM č. 99 dne 17.3.2022 | soubor: 51262.pdf | velikost: 0.22 MB 30.03.2022
31.03.2023
RO schválené RM č. 98 dne 3.3.2022 Dokument: RO schválené RM č. 98 dne 3.3.2022 | soubor: 51259.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: RO schválené RM č. 98 dne 3.3.2022 | soubor: 51260.pdf | velikost: 0.22 MB 30.03.2022
31.03.2023
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Žamberk na roky 2022-2026 Dokument: Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Žamberk na roky 2022-2026 | soubor: 48235.doc | velikost: 0.23 MB Dokument: Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Žamberk na roky 2022-2026 | soubor: 48236.pdf | velikost: 0.36 MB 06.05.2021
31.12.2022
 

Usnesení RM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Usnesení ZM

Usnesení ZM č. 27 ze dne 19.04.2022 Dokument: Usnesení ZM | soubor: 52277.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Usnesení ZM | soubor: 52278.pdf | velikost: 0.19 MB 21.06.2022
06.07.2022
 

Správní řízení - ostatní orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o nálezu věci - pistole samonabíjecí, výr. Glisenti, mod. 1910, r. 9mm Glisenti, v.č. B2591,
a 267 ks nábojů různé ráže
 Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 52279.pdf | velikost: 0.18 MB 24.06.2022
25.12.2022
Krajský úřad Pardubického kraje - Návrh opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území a stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Orličský potok, úsek v obci Orličky Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 52217.pdf | velikost: 0.95 MB 17.06.2022
04.07.2022
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy MZ ze dne 2.4.2020, čj. 17110/2020-MZE-16212 ve znění opatření obecné povahy ze dne 27.7.2020, čj. 33784/2020-MZE-16212 - nahrazení přílohy č.1 Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 49425.pdf | velikost: 0.35 MB Dokument: Příloha č.1 | soubor: 49426.pdf | velikost: 1.83 MB 15.09.2021
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
 Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 45145.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Příloha | soubor: 45146.pdf | velikost: 1.6 MB 29.07.2020
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - Opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovcová kalamita Dokument: Seznam katastrálních území | soubor: 45476.pdf | velikost: 1.6 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 44147.pdf | velikost: 0.25 MB 07.04.2020
31.12.2022
 

Správní řízení – městský úřad

Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu rekonstrukce silnice II/310, Lukavice-Letohrad  Dokument: OOP přechodná úprava provozu Lukavice, Písečná, Letohrad, Žamberk | soubor: 52366.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: OOP přechodná úprava provozu Lukavice, Písečná, Letohrad, Žamberk | soubor: 52367.pdf | velikost: 0.24 MB 29.06.2022
14.07.2022
Stanovení přechodného dopravního značení z důvodu oprav kanalizační šachty a kanalizačního poklopu Dokument: OOP přechodná úprava provozu ul. Nádražní na silnici II/311- Jablonné nad Orlicí | soubor: 52364.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: OOP přechodná úprava provozu ul. Nádražní na silnici II/311- Jablonné nad Orlicí | soubor: 52365.pdf | velikost: 0.18 MB 29.06.2022
14.07.2022
Stanovení přechodného dopravního značení z důvodu popraskané komunikace 10b a nebezpečí ujetí svahu pod komunikací, Letohrad Dokument: OOP přechodná úprava provozu MK 10b Dolní Konec - Letohrad | soubor: 52361.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: OOP přechodná úprava provozu MK 10b Dolní Konec - Letohrad | soubor: 52362.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: OOP přechodná úprava provozu MK 10b Dolní Konec - Letohrad | soubor: 52363.pdf | velikost: 0.17 MB 29.06.2022
14.07.2022
Přechodné DZ na silnici č. II/311 Zemská brána, z důvodu demontáže a montáže svodidel v délce 30 m Dokument: OOP přechodná úprava provozu silnice č. II/311 Zemská brána - Klášterec nad Orlicí | soubor: 52307.pdf | velikost: 0.17 MB Dokument: OOP přechodná úprava provozu silnice č. II/311 Zemská brána - Klášterec nad Orlicí | soubor: 52308.pdf | velikost: 0.18 MB 23.06.2022
08.07.2022
Přechodné DZ na silnici III31812 a místní komunikaci Klášterec nad Orlicí z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace Dokument: OOP přechodná úprava provozu silnice č. III/31812 a místní komunikace - Klášterec nad Orlicí | soubor: 52305.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: OOP přechodná úprava provozu silnice č. III/31812 a místní komunikace - Klášterec nad Orlicí | soubor: 52306.pdf | velikost: 3.03 MB 23.06.2022
08.07.2022
Dopravní značení v areálu autobusového nádraží - z důvodu omezení vjezdu a dlouhodobého parkování vozidel, zajištění bezpečného provozu v areálu Dokument: OOP místní úprava provozu Žamberk -areál autobusového nádraží | soubor: 52293.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: OOP místní úprava provozu Žamberk -areál autobusového nádraží | soubor: 52294.pdf | velikost: 0.19 MB 22.06.2022
07.07.2022
Přechodná úprava provozu na silnici III_31218, Klášterec nad Orlicí z důvodu umístění lešení při opravě fasády čp. 4 Dokument: OOP přechodná úprava provozu na silnici III/31218, Klášterec nad Orlicí | soubor: 52268.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: OOP přechodná úprava provozu na silnici III/31218, Klášterec nad Orlicí | soubor: 52269.pdf | velikost: 0.15 MB 20.06.2022
05.07.2022
 

Dotace

Dotační program 2022 - Podpora památkové péče - 2. kolo Dokument: Dotační program 2022 Podpora památkové péče - 2. kolo | soubor: 52283.docx | velikost: 0.27 MB Dokument: Dotační program 2022 Podpora památkové péče - 2. kolo | soubor: 52284.pdf | velikost: 0.18 MB 22.06.2022
31.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Aeroklub Dokument: Smlouva 2022 Aeroklub | soubor: 52003.pdf | velikost: 1.5 MB 23.05.2022
23.05.2025
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Klub vodních sportů Žamberk Dokument: Smlouva 2022 KVS | soubor: 51784.pdf | velikost: 1.53 MB 10.05.2022
10.05.2025
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - TOSK Žamberk Dokument: Smlouva 2022 TOSK | soubor: 51751.pdf | velikost: 1.57 MB 02.05.2022
02.05.2025
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: Smlouva 2022 Sokol | soubor: 51750.pdf | velikost: 1.46 MB 02.05.2022
02.05.2025
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - SK Žamberk Dokument: Smlouva 2022 SK | soubor: 51749.pdf | velikost: 1.46 MB 02.05.2022
02.05.2025
Podmínky pro poskytování individuálních dotací v roce 2022 - Dodatek č. 1 Dokument: Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2022- Dodatek č. 1 | soubor: 51400.pdf | velikost: 0.12 MB Dokument: Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2022- Dodatek č. 1 | soubor: 51401.docx | velikost: 0.08 MB 20.04.2022
31.01.2023
Smlouva o poskytnutí investiční dotace 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí investiční dotace 1. FC Žamberk | soubor: 50851.pdf | velikost: 0.49 MB 21.02.2022
21.02.2025
Dotační program 2022 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví, dodatek č. 1  Dokument: Dotační program 2022 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví, dodatek č. 1 | soubor: 50787.pdf | velikost: 0.1 MB 09.02.2022
31.01.2023
Žádost o poskytnutí dotace 2022 - formulář Dokument: Žádost o poskytnutí dotace 2022 | soubor: 50359.pdf | velikost: 0.17 MB Dokument: Žádost o poskytnutí dotace 2022 | soubor: 50360.doc | velikost: 0.1 MB 08.12.2021
31.01.2023
Příloha žádosti o dotaci - Čestné prohlášení Dokument: Čestné prohlášení | soubor: 50357.pdf | velikost: 0.09 MB Dokument: Čestné prohlášení | soubor: 50358.docx | velikost: 0.01 MB 08.12.2021
31.01.2023
Vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2022 - formulář Dokument: Vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2022- formulář | soubor: 50355.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2022- formulář | soubor: 50356.xlsx | velikost: 0.02 MB 08.12.2021
31.01.2023
Pravidla pro poskytování dotací Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 50354.pdf | velikost: 0.32 MB 08.12.2021
31.01.2023
Dotační program 2022 - Podpora sportu a tělovýchovy Dokument: Dotační program 2022 Podpora sportu a tělovýchovy | soubor: 50352.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Dotační program 2022 Podpora sportu a tělovýchovy | soubor: 50353.docx | velikost: 0.27 MB 08.12.2021
31.01.2023
Dotační program 2022 - Podpora památkové péče Dokument: Dotační program 2022 Podpora památkové péče | soubor: 50350.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Dotační program 2022 Podpora památkové péče | soubor: 50351.docx | velikost: 0.27 MB 08.12.2021
31.01.2023
Dotační program 2022 - Podpora volnočasových aktivit Dokument: Dotační program 2022 Podpora volnočasových aktivit | soubor: 50348.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Dotační program 2022 Podpora volnočasových aktivit | soubor: 50349.docx | velikost: 0.27 MB 08.12.2021
31.01.2023
Dotační program 2022 - Podpora kultury Dokument: Dotační program 2022 Podpora kultury | soubor: 50346.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Dotační program 2022 Podpora kultury | soubor: 50347.docx | velikost: 0.27 MB 08.12.2021
31.01.2023
Dotační program 2022 - Podpora prevence kriminality Dokument: Dotační program 2022 Podpora prevence kriminality | soubor: 50344.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Dotační program 2022 Podpora prevence kriminality | soubor: 50345.docx | velikost: 0.27 MB 08.12.2021
31.01.2023
Dotační program 2022 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví Dokument: Dotační program 2022 Podpora sociálních služeb a zdravotnictví | soubor: 50342.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Dotační program 2022 Podpora sociálních služeb a zdravotnictví | soubor: 50343.docx | velikost: 0.27 MB 08.12.2021
31.01.2023
Podmínky pro poskytování individuálních dotací v roce 2022 Dokument: Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2022 | soubor: 50340.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2022 | soubor: 50341.docx | velikost: 0.27 MB 08.12.2021
31.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 49037.pdf | velikost: 0.33 MB 14.07.2021
14.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TOSK Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 49036.pdf | velikost: 0.36 MB 14.07.2021
14.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - SK Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 48996.pdf | velikost: 0.33 MB 08.07.2021
08.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 48995.pdf | velikost: 0.32 MB 08.07.2021
08.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - Klub vodních sportů Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 48994.pdf | velikost: 0.33 MB 08.07.2021
08.07.2024
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | soubor: 46612.pdf | velikost: 0.56 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | soubor: 46610.pdf | velikost: 2.85 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka TS ŽAMBERK s.r.o. na provoz ZS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka TS ŽAMBERK s.r.o. | soubor: 46609.pdf | velikost: 1.57 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 Klub vodních sportů Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - KVS | soubor: 45279.pdf | velikost: 0.92 MB 24.07.2020
24.07.2023
Smlouva o poskytntuí dotace 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk | soubor: 45282.pdf | velikost: 0.93 MB 16.07.2020
16.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TOSK | soubor: 45283.pdf | velikost: 1.5 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SK Žamberk | soubor: 45281.pdf | velikost: 0.94 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 TJ Sokol Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Sokol | soubor: 45280.pdf | velikost: 0.94 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 1. FC 2020 Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - 1. FC | soubor: 45278.pdf | velikost: 0.94 MB 03.07.2020
03.07.2023
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 79 - Komunikace a veřejné osvětlení ul. Luční, Dlouhoňovice p.p.č. 675/1, 502, 534/1, 534/10, 698/1 a 582/3 - stavební práce, které jsou zdrojem prachu Dokument: ovzduší 79 | soubor: 52349.pdf | velikost: 0.25 MB 29.06.2022
30.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 80 - Odstranění RD Slezská 196, Jablonné nad Orlicí a úprava plochy po odstranění RD pozemek parc .č. 151 /3 a st. p. č. 269 k.ú. Jablonné nad Orlicí - bourací práce, které jsou zdrojem prachu Dokument: ovzduší 80 | soubor: 52341.pdf | velikost: 0.27 MB 28.06.2022
29.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 77 - Novostavba RD na parcele č. 1101/26, k.ú. Mistrovice nad Orlicí - krbová vložka o max. výkonu 4 kW Dokument: ovzduší 77 | soubor: 52340.pdf | velikost: 0.24 MB 28.06.2022
29.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 74 - Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 59 v k.ú. České Petrovice - 2x krbová kamna HAAS + SOHN, typ Vaasa Plus III, o výkonu 7 - 8,3 kW 24.06.2022
26.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 73 - Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č.1093/27 v k.ú. Mistrovice nad Orlicí - krbová kamna na dřevo o výkonu do 10 kW Dokument: ovzduší 73 | soubor: 52313.pdf | velikost: 0.24 MB 24.06.2022
26.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 72 - Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1093/26 v k.ú. Mistrovice - krbová kamna na dřevo o výkonu do 10 kW Dokument: ovzduší 72 | soubor: 52281.pdf | velikost: 0.24 MB 22.06.2022
23.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 71 - Odstranění rodinného domu č. p. 519, Jablonné nad Orlicí pozemek parc. č. 309/11 a st. parc. č. 818 k.ú. Jablonné nad Orlicí Dokument: ovzduší 71 | soubor: 52280.pdf | velikost: 0.24 MB 22.06.2022
23.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 70 - Rodinná farma Seidlman, Bystříčko, k.ú. Bystřec, Stavba SO 01 - salaš a SO 09 - kabelové rozvody nn na p.p.č. 2378, 2374/2, 2374/1, 3595/4, 2379, 2406/14, 3595/5 k.ú. Bystřec - chov hosp. zvířat s celkovou roční emisí amoniaku do 5 tun Dokument: ovzduší 070 | soubor: 52201.pdf | velikost: 0.24 MB 15.06.2022
16.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 68 - Novostavba rodinného domu v Helvíkovicích pozemek parc. č. 1200/10 k.ú. Helvíkovice - krbová kamna na dřevo, o max. výkonu 4,0 kW Dokument: ovzduší 68 | soubor: 52190.pdf | velikost: 0.24 MB 14.06.2022
15.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 67 - Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 139, Jablonné nad Orlicí pozemek parc. č. 375/4 a st. parc. č. 200/1, 200/2 k.ú. Jablonné nad Orlicí - krbová vložka/krbová kamna o max. výkonu 8 kW Dokument: ovzduší 67 | soubor: 52189.pdf | velikost: 0.25 MB 14.06.2022
15.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 66 - Stavební úpravy RD č.p. 30, pozemek parc. č. 336 - kachlová kamna s vložkou na tuhá paliva, typ Hoxter HAKA 37/50GN, o výkonu 9 kW, palivo: kusové dřevo Dokument: ovzduší 66 | soubor: 52081.pdf | velikost: 0.24 MB 14.06.2022
14.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 65 - Stavební úpravy RD pozemek parc.č. 69/1 a st. parc. č. 44 k.ú. Šedivec - teplovzdušná krbová vložka, o výkonu 12 kW Dokument: ovzduší 65 | soubor: 52080.pdf | velikost: 0.24 MB 14.06.2022
14.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 63 - Chodník ulice Jablonská v k.ú. Orlice - stavební práce, které jsou zdrojem prachu Dokument: ovzduší 63 | soubor: 52031.pdf | velikost: 0.25 MB 08.06.2022
09.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 62 - Odstranění RD Slezská 196, Jablonné nad Orlicí pozemek parc. č. 150/3, 151/3 a st.p.č. 269 kat. území Jablonné nad Orlicí - bourací práce, které jsou zdrojem prachu Dokument: ovzduší 62 | soubor: 52028.pdf | velikost: 0.24 MB 07.06.2022
08.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 60 - Oprava silnice III/31112 Orličky - křiž. I/11 - stavební práce, které jsou zdrojem prachu Dokument: ovzduší 60 | soubor: 52027.pdf | velikost: 0.24 MB 07.06.2022
08.07.2022
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 61 - Novostavba rodinného domu Šponar - Žamberk, pozemek parc. č. 3160/80, k.ú. Žamberk - vestavěná krbová kamna o výkonu 3 - 7 kW Dokument: ovzduší 61 | soubor: 52024.pdf | velikost: 0.24 MB 07.06.2022
08.07.2022
Časový plán města Žamberk pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 (PZKO 2020+) Dokument: Časový plán města Žamberk pro provádění opatření PZKO pro zónu Severo | soubor: 51021.pdf | velikost: 0.45 MB 04.03.2022
31.03.2024
 

Personální záležitosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "školství" na odboru finančním MěÚ Žamberk.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
 Dokument: VŘ FIN | soubor: 52240.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: VŘ FIN | soubor: 52241.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Přihláška | soubor: 52242.docx | velikost: 0.09 MB Dokument: Přihláška | soubor: 52243.pdf | velikost: 0.22 MB 20.06.2022
08.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "správa pozemních komunikací" na odboru správním a dopravy MěÚ Žamberk.
Pracovní poměr na dobu určitou.
 Dokument: VŘ SPDO | soubor: 52202.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: VŘ SPDO | soubor: 52203.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Přihláška | soubor: 52204.docx | velikost: 0.09 MB Dokument: Přihláška | soubor: 52205.pdf | velikost: 0.22 MB 15.06.2022
08.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pro agendu sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk.
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).
 Dokument: Přihláška | soubor: 52071.docx | velikost: 0.09 MB Dokument: Přihláška | soubor: 52072.pdf | velikost: 0.22 MB Dokument: VŘ SOCZ | soubor: 52073.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: VŘ SOCZ | soubor: 52074.pdf | velikost: 0.13 MB 13.06.2022
08.07.2022
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Prodeje, pronájmy, dražby

RM svým usnesením č. 108/2022-RADA ze dne 24.06.2022 vyhlásila záměr pachtu pozemku parc.č. 2144/1 - orná půda o výměře 15563 m2 v lokalitě "Na pustinách" v obci a k.ú. Žamberk. Dokument: Vyhlášení aukce pachtu IV. Na pustinách | soubor: 52328.pdf | velikost: 1.03 MB 27.06.2022
21.09.2022
RM svým usnesením č. 108/2022-RADA ze dne 24.06.2022 vyhlásila záměr pachtu pozemků v lokalitě "Velká obec - letiště" v obci a k.ú. Žamberk. Dokument: Vyhláška č. 12 | soubor: 52326.pdf | velikost: 0.81 MB 27.06.2022
14.07.2022
RM svým usnesením č. 107/2022-RADA ze dne 09.06.2022 vyhlásila záměr pachtu pozemků pro zemědělskou prvovýrobu v lokalitách "Roviny", "Na kopečkách" vše v obci a k.ú. Žamberk. Dokument: Vyhlášení aukce pachtu IV. | soubor: 52050.pdf | velikost: 1.94 MB 10.06.2022
21.09.2022
 

Bytové záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Změna č. 3 ÚP Kunvald - řízení o návrhu - veřejné projednání Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 52056.pdf | velikost: 0.11 MB Dokument: Textová část | soubor: 52057.pdf | velikost: 0.44 MB Dokument: Textová část s vyznačením změn | soubor: 52058.pdf | velikost: 0.72 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 52059.pdf | velikost: 0.74 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 52060.pdf | velikost: 0.8 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 52061.pdf | velikost: 0.76 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 52062.pdf | velikost: 0.87 MB 10.06.2022
26.07.2022
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

Exekutorský úřad Trutnov - Dražba nemovitých věcí v obci a katastrálním území Líšnice - konání dražby dne 26.7.2022 Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 52295.pdf | velikost: 0.14 MB 22.06.2022
26.07.2022
Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí v obci a katastrálním území České Libchavy dne 26.7.2022 Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 52047.pdf | velikost: 0.36 MB 08.06.2022
26.07.2022
Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - Dražební vyhláška - Dražba movitých a nemovitých věcí v katastrálním území Orlice, obec Letohrad, zapsané na LV 2572 a LV 2818 (Tvrz Orlice) - konání dražby dne 31.8.2022 Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 52002.pdf | velikost: 0.2 MB 02.06.2022
31.08.2022
 

Ostatní úřady a subjekty

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ztráty a nálezy

Nálezy 2022 Dokument: Nález | soubor: 51987.pdf | velikost: 0.27 MB 31.05.2022
31.07.2022
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů Dokument: Informace | soubor: 50613.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Informace | soubor: 50614.pdf | velikost: 0.34 MB 18.01.2022
31.12.2032
 

Sdružení Orlicko

Nové rozpočtové opatření č.1/2022, Závěrečný účet 2021 Sdružení obcí Orlicko.  Dokument: Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO | soubor: 52368.pdf | velikost: 0.55 MB 29.06.2022
31.01.2023
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Orlicko za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí a účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu).  Dokument: Návrh závěrečného účtu za rok 2021 | soubor: 51996.pdf | velikost: 0.88 MB Dokument: Rozvaha | soubor: 51997.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 | soubor: 51998.pdf | velikost: 0.28 MB Dokument: Příloha k 31.12.2021 | soubor: 51999.pdf | velikost: 1.08 MB Dokument: Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku | soubor: 52000.pdf | velikost: 0.88 MB Dokument: FIN2 k 31.12.2021 | soubor: 52001.pdf | velikost: 0.75 MB 02.06.2022
31.07.2022
Nové rozpočtové opatření č.2/2021, Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled 2023-2024 Sdružení obcí Orlicko.  Dokument: Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO | soubor: 50502.pdf | velikost: 0.55 MB 07.01.2022
31.12.2022