Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska

Obsah

· VOLBY (4) (10.11.17)
· Veřejné zakázky (3) (06.11.17)
· Rozpočet města (5) (27.02.17)
· Závěrečný účet (1) (04.07.17)
· Rozpočtové opatření (1) (06.11.17)
· Střednědobý výhled rozpočtu (2) (16.11.17)
· Usnesení RM (2) (09.11.17)
· Usnesení ZM (1) (06.11.17)
· Správní řízení - ostatní orgány (1) (08.11.17)
· Správní řízení – městský úřad (4) (09.11.17)
· Dotace (41) (08.11.17)
· Životní prostředí (8) (09.11.17)
· Personální záležitosti (1) (06.11.17)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (0)
· Prodeje, pronájmy, dražby (0)
· Bytové záležitosti (2) (03.11.17)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (2) (19.10.17)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (5) (24.10.17)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (0)
· Ostatní úřady a subjekty (2) (14.11.17)
· Ztráty a nálezy (1) (09.10.17)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.10.17)
· Sdružení Orlicko (5) (18.07.17)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

VOLBY

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Dokument: Počet členů OVK | soubor: 35660.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Počet členů OVK | soubor: 35661.pdf | velikost: 0.28 MB 10.11.2017
28.01.2018
Žádost o voličský průkaz - písemně  Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 35658.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 35659.pdf | velikost: 0.05 MB 07.11.2017
28.01.2018
Informace k voličským průkazům Dokument: Voličský průkaz | soubor: 35656.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Voličský průkaz | soubor: 35657.pdf | velikost: 0.21 MB 07.11.2017
28.01.2018
Volba prezidenta republiky - úvodní informace Dokument: Úvodní informace | soubor: 35654.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Úvodní informace | soubor: 35655.pdf | velikost: 0.2 MB 07.11.2017
28.01.2018
 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabdíky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu II. Dokument: Výzva VZ "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk", část A. výměna špaletových oken II. | soubor: 35662.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Přloha č.1 Krycí list nabdíky špaletová okna radnice | soubor: 35663.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Přloha č.2 Výkaz výměr špaletová okna radnice | soubor: 35664.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo špaletová okna radnice | soubor: 35665.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestného prohlášení základní způsobilost | soubor: 35666.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 35667.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č.6 PD špaletová okna radnice | soubor: 35668.zip | velikost: 9.15 MB 06.11.2017
27.11.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny III." část B. nové šatny Dokument: Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 | soubor: 35596.pdf | velikost: 0.19 MB Dokument: Příloha Vysvětlení ZD č.1 nový rozpis cen šatny hřiště ZŠ 581 | soubor: 35597.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha Vysvětlení ZD č.1 nový návrh SOD šatny hřiště ZŠ 581 | soubor: 35598.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: Příloha Vysvětlení ZD č.1 nová PD šatny hřiště ZŠ 581 | soubor: 35599.zip | velikost: 0.46 MB 01.11.2017
22.11.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny III." část B. nové šatny, Přílohy: rozpis cen, návrh SOD, nová PD jsou uvedeny u vysvětlení zadávací dokumentace Dokument: Výzva VZ "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny III" část B. nové šatny | soubor: 35334.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Příloha č.1 Krycí list nabídky hřiště ZŠ 581, část B. nové šatny | soubor: 35335.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestné prohlášení způsobilost | soubor: 35338.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 35339.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č.6 PD hřiště ZŠ 581 III., část B. nové šatny | soubor: 35340.zip | velikost: 5.1 MB 16.10.2017
22.11.2017
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet 2017 Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32706.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32707.pdf | velikost: 0.06 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32708.pdf | velikost: 1.8 MB 27.02.2017
28.02.2018
Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva, podrobný komentář k jednotlivým ukazatelům rozpočtu a účetních výkazů Dokument: Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva | soubor: 30476.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Závěrečný účet města ke dni 31.12.2015, důvodová zpráva | soubor: 30477.pdf | velikost: 0.15 MB 23.06.2016
31.12.2017
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Důvodová zpráva k ukazatelům závěrečného účtu města Žamberk za rok 2014 Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberk za rok 2014 | soubor: 24324.pdf | velikost: 0.16 MB 11.08.2015
31.12.2020
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 88 dne 2.11.2017 Dokument: RO schválené RM č. 88 dne 2.11.2017 | soubor: 35669.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 88 dne 2.11.2017 | soubor: 35670.pdf | velikost: 0.03 MB 06.11.2017
22.11.2017
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022 Dokument: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 35763.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 35764.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 35765.pdf | velikost: 1.03 MB 16.11.2017
06.12.2017
Rozpočtový výhled 2017-2021 Dokument: Rozpočtový výhled 2017-2021 | soubor: 32885.pdf | velikost: 0.04 MB 21.03.2017
31.12.2017
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 88 ze dne 02.11.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 35708.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Usnesení | soubor: 35709.pdf | velikost: 0.25 MB 09.11.2017
27.11.2017
Usnesení RM č. 87 ze dne 24.10.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 35643.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Usnesení | soubor: 35644.pdf | velikost: 0.21 MB 06.11.2017
22.11.2017
 

Usnesení ZM

Usnesení ZM č. 27 ze dne 24.10.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 35645.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Usnesení | soubor: 35646.pdf | velikost: 0.21 MB 06.11.2017
22.11.2017
 

Správní řízení - ostatní orgány

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžeb Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 35685.pdf | velikost: 0.27 MB 08.11.2017
31.03.2018
 

Správní řízení – městský úřad

Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ v Lukavici - uzavírka MK - výstavba kanalizace - MADOS MT s.r.o. Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 35702.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 35703.pdf | velikost: 0.21 MB 09.11.2017
25.11.2017
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby, pokládka datového vedení Žamberk ul. Hluboká + podměstí, Alberon Letohrad s.r.o. Dokument: Oznámení | soubor: 35680.pdf | velikost: 0.54 MB 08.11.2017
24.11.2017
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk MK Pod Skalami st. peráce LBtech a.s., Litomyšl Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 35673.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: Příloha opatření obecné povahy | soubor: 35674.pdf | velikost: 0.16 MB 06.11.2017
22.11.2017
Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení - odstranění stavby: "Studna, vodovod a vodojem pro zahrádkářskou kolonii", kat. území Písečná u Žamberka Dokument: Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení | soubor: 35647.pdf | velikost: 0.44 MB 06.11.2017
22.11.2017
 

Dotace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Veřejně prospěšný nadační fond pro podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - Veritas | soubor: 35684.pdf | velikost: 1.48 MB 08.11.2017
30.11.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 2016 - Muzeum starých strojů a technologií Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 Muzeum starých strojů a technologií | soubor: 34788.pdf | velikost: 0.38 MB 13.09.2017
30.09.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2016 - 1. FC Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 1. FC Žamberk | soubor: 34606.pdf | velikost: 0.37 MB 23.08.2017
31.08.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - 1. FC Žamberk Dokument: 1. FC Žamberk 2017 | soubor: 33222.pdf | velikost: 1.52 MB 28.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 33216.pdf | velikost: 1.6 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TJ Sokol Dokument: TJ Sokol | soubor: 33215.pdf | velikost: 1.63 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 33214.pdf | velikost: 1.59 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk - prapor Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk - prapor | soubor: 33213.pdf | velikost: 1.4 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk | soubor: 33212.pdf | velikost: 1.54 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Junák - český skaut Dokument: Junák - český skaut | soubor: 33211.pdf | velikost: 1.41 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: veřejnoprávní smlouva | soubor: 32705.pdf | velikost: 0.15 MB 27.02.2017
28.02.2020
Pravidla pro poskytování dotací Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31995.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31996.doc | velikost: 0.37 MB 08.12.2016
31.12.2019
Formulář žádost o poskytnutí dotace Dokument: Formulář Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 31993.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Formulář Žádost o poskytnutí dotace | soubor: 31994.pdf | velikost: 0.32 MB 08.12.2016
31.01.2018
Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 31991.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 31992.pdf | velikost: 0.35 MB 08.12.2016
31.01.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Mgr. Drahoslava Solničková  Dokument: VPS Solničková | soubor: 31800.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31799.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31798.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Pardubický kraj Dokument: Pardubický kraj | soubor: 31797.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Římskokatolická farnost | soubor: 31795.pdf | velikost: 1.79 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální | soubor: 31729.pdf | velikost: 1.4 MB 03.11.2016
30.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 30382.pdf | velikost: 1.49 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: 1.FC Žamberk | soubor: 30381.pdf | velikost: 1.47 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Junák Žamberk Dokument: Junák | soubor: 30380.pdf | velikost: 1.59 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 30379.pdf | velikost: 1.56 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: TJ Sokol | soubor: 30378.pdf | velikost: 1.58 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - MAS ORLICKO Dokument: MAS | soubor: 24501.pdf | velikost: 2.36 MB 23.09.2015
24.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Gabriela Dostálová Dokument: G.Dostálová | soubor: 24258.pdf | velikost: 3.48 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Děkanství | soubor: 24257.pdf | velikost: 3.21 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Kostel | soubor: 24256.pdf | velikost: 3.1 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Fasáda | soubor: 24255.pdf | velikost: 3.2 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: VPS - fara | soubor: 24253.pdf | velikost: 3.11 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk Dokument: Pohoda | soubor: 24230.pdf | velikost: 2.46 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk  Dokument: Maceška | soubor: 24229.pdf | velikost: 2.49 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Základní škola Žamberk, 28.října 581 Dokument: VPS ZŠ | soubor: 24105.pdf | velikost: 2.78 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Středisko volného času ANIMO Dokument: VPS ANIMO | soubor: 24104.pdf | velikost: 3.02 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městský kulturní podnik FIDIKO Dokument: VPS Fidiko | soubor: 24077.pdf | velikost: 2.28 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva 1. FC | soubor: 24076.pdf | velikost: 2.6 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Sportovní klub Žamberk Dokument: VPS Sportovní klub | soubor: 24075.pdf | velikost: 3.09 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: VPS Sokol | soubor: 24074.pdf | velikost: 3.04 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městské muzeum Žamberk Dokument: VPS Muzeum | soubor: 24073.pdf | velikost: 2.24 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: VPS TOSK | soubor: 24009.pdf | velikost: 2.6 MB 08.07.2015
10.07.2018
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 35705.pdf | velikost: 0.21 MB 09.11.2017
11.12.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 35704.pdf | velikost: 0.21 MB 09.11.2017
11.12.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 35566.pdf | velikost: 0.21 MB 30.10.2017
30.11.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 35565.pdf | velikost: 0.21 MB 30.10.2017
30.11.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 35486.pdf | velikost: 0.21 MB 23.10.2017
23.11.2017
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 35485.pdf | velikost: 0.21 MB 23.10.2017
23.11.2017
Africký mor prasat – první výskyt v České republice Dokument: Africký mor prasat | soubor: 34004.pdf | velikost: 0.25 MB 29.06.2017
31.12.2017
Aktuální seznam zařízení pro nakládání s odpady na území Pardubického kraje
 Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f329649119ac.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f3296596493e.pdf | velikost: 0.02 MB 22.09.2008
22.09.2018
 

Personální záležitosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "přestupky v dopravě" na odboru správním a dopravy MěÚ Žamberk.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
 Dokument: VŘ SPDO přestupky | soubor: 35650.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: VŘ SPDO přestupky | soubor: 35651.pdf | velikost: 0.21 MB 06.11.2017
22.11.2017
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Prodeje, pronájmy, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Bytové záležitosti

Město Žamberk vyhlašuje pronájem bytu pro sociálně potřebné občany o velikosti 1+1 v ul. Revoluční 651/2 Dokument: Karta bytu | soubor: 35639.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: karta bytu | soubor: 35640.pdf | velikost: 0.21 MB 03.11.2017
20.11.2017
Město Žamberk vyhlašuje nájem bytu pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek 1526/4 o velikosti 1+1 s kuchyňským koutem Dokument: Karta bytu | soubor: 35216.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: karta bytu | soubor: 35217.pdf | velikost: 0.28 MB 11.10.2017
23.11.2017
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Změna č 2 územního plánu Hejnice - veřejné projednávání  Dokument: Oznámení | soubor: 35433.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 35435.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 35436.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 35437.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 35438.pdf | velikost: 1.06 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | soubor: 35439.pdf | velikost: 0.37 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 35440.pdf | velikost: 0.76 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 35441.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Textová část | soubor: 35442.pdf | velikost: 0.47 MB 19.10.2017
30.11.2017
Územní plán Písečná - společné jednání Dokument: Oznámení | soubor: 35388.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: veřejná vyhláška | soubor: 35389.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 35390.pdf | velikost: 8.32 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 35391.pdf | velikost: 10.52 MB Dokument: Výkres koncepce technické infrastruktury | soubor: 35392.pdf | velikost: 6.77 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 35393.pdf | velikost: 10.05 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 35395.pdf | velikost: 2.73 MB Dokument: Výkres zákaldního členění území | soubor: 35396.pdf | velikost: 6.59 MB Dokument: Textová část | soubor: 35398.pdf | velikost: 1.43 MB 13.10.2017
30.11.2017
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2016 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35487.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35488.pdf | velikost: 0.3 MB 24.10.2017
24.10.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32883.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32884.pdf | velikost: 0.22 MB 07.03.2017
07.03.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2014 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem FIN dle z č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v r. 2014 | soubor: 28560.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem FIN dle z č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v r. 2014 | soubor: 28561.pdf | velikost: 0.1 MB 11.02.2016
31.12.2017
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ostatní úřady a subjekty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Výběrové řízení s aukcí č. HUO/037/2017 na prodej pozemku v k.ú. Celné a obci Těchonín Dokument: Výběrové řízení | soubor: 35728.tif | velikost: 0.44 MB Dokument: Výběrové řízen | soubor: 35729.pdf | velikost: 0.23 MB 14.11.2017
12.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Výběrové řízení s aukcí č. HUO/036/2017 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Velká Morava Dokument: Oznámení o VŘ | soubor: 35675.pdf | velikost: 2.01 MB Dokument: Informace | soubor: 35676.pdf | velikost: 0.05 MB Dokument: Informace | soubor: 35677.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Podmínky | soubor: 35678.pdf | velikost: 0.08 MB Dokument: Podmínky | soubor: 35679.docx | velikost: 0.03 MB 09.11.2017
04.01.2018
 

Ztráty a nálezy

Nálezy v evidenci města Žamberka od 5.10.2017 Dokument: Nálezy | soubor: 35205.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Nálezy | soubor: 35206.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Nálezy | soubor: 35207.pdf | velikost: 0.26 MB 09.10.2017
11.12.2017
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Žamberk Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35505.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35506.docx | velikost: 0.02 MB 25.10.2017
31.12.2027
 

Sdružení Orlicko

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.2/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: rozpočtové opatření | soubor: 34205.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
31.12.2017
Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2016 Dokument: závěrečný úřet | soubor: 34204.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
30.06.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.1/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: rozpočtové opatření | soubor: 33338.pdf | velikost: 0.27 MB 11.05.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017 -2020 Dokument: výhled | soubor: 32647.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.12.2020
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2017 Dokument: rozpočet | soubor: 32646.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.08.2018