Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska

Obsah

· VOLBY (0)
· Veřejné zakázky (3) (04.05.18)
· Rozpočet města (4) (22.02.18)
· Závěrečný účet (1) (04.07.17)
· Rozpočtové opatření (0)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (21.12.17)
· Usnesení RM (3) (23.05.18)
· Usnesení ZM (0)
· Správní řízení - ostatní orgány (0)
· Správní řízení – městský úřad (9) (25.05.18)
· Dotace (52) (11.04.18)
· Životní prostředí (11) (18.05.18)
· Personální záležitosti (0)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (1) (18.05.18)
· Prodeje, pronájmy, dražby (1) (21.05.18)
· Bytové záležitosti (0)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (2) (15.05.18)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (4) (24.10.17)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (2) (16.05.18)
· Ostatní úřady a subjekty (3) (24.05.18)
· Ztráty a nálezy (1) (12.04.18)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.10.17)
· Sdružení Orlicko (7) (18.04.18)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

VOLBY

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk II." Dokument: Výzva VZ "Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk II." | soubor: 37618.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Přloha č.1 Krycí list nabídky Nové zázemí na dopravním hřišti | soubor: 37619.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č.2a Výkaz výměr hřiště venkovní učebna | soubor: 37620.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č.2b Výkaz výměr hřiště zázemí venkovní učebny | soubor: 37621.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo Nové zázemí dopravní hřiště II. | soubor: 37622.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo Nové zázemí dopravní hřiště II. | soubor: 37623.pdf | velikost: 0.25 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestného prohlášení základní způsobilost | soubor: 37624.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 37625.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č.6 PD Nové zázemí na dětském dopravním hřišti | soubor: 37626.zip | velikost: 3.68 MB Dokument: Příloha č.7 Fotodokumentace Nové zázemí na dopravním hřišti II. | soubor: 37627.pdf | velikost: 0.78 MB 04.05.2018
28.05.2018
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky" Dokument: Výzva VZ "ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky" | soubor: 37610.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Přloha č. 1 Krycí list nabdíky WC ZŠ 743 | soubor: 37611.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č.2 Výkaz výměr VZ WC ZŠ 743 | soubor: 37612.xlsx | velikost: 0.04 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo WC ZŠ 743 .doc | soubor: 37613.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo WC ZŠ 743 .pdf | soubor: 37614.pdf | velikost: 0.33 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestného prohlášení základní způsobilost | soubor: 37615.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 37616.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č. 6 PC WC dívky ZŠ 743 | soubor: 37617.zip | velikost: 19.32 MB 04.05.2018
28.05.2018
Výzva k podání nabídky vč.příloh veřejné zakázky "Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k.ú. Žamberk“ zadávané dle §53 zákona 134/2016 Sb. je zveřejněna na https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/zakazka/P18V00000002 02.05.2018
30.05.2018
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet 2018 Dokument: Schválený rozpočet 2018 | soubor: 36735.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Schválený rozpočet 2018 | soubor: 36737.pdf | velikost: 1.7 MB Dokument: Schválený rozpočet 2018 | soubor: 36738.pdf | velikost: 0.04 MB 22.02.2018
28.02.2019
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Důvodová zpráva k ukazatelům závěrečného účtu města Žamberk za rok 2014 Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberk za rok 2014 | soubor: 24324.pdf | velikost: 0.16 MB 11.08.2015
31.12.2020
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 36241.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 36242.pdf | velikost: 0.98 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 36243.pdf | velikost: 0.04 MB 21.12.2017
31.12.2018
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 102 ze dne 17.05.2018 Dokument: Usnesení | soubor: 37822.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Usnesení | soubor: 37823.pdf | velikost: 0.26 MB 23.05.2018
08.06.2018
Usnesení RM č. 101 ze dne 03.05.2018 Dokument: Usnesení | soubor: 37780.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Usnesení | soubor: 37781.pdf | velikost: 0.27 MB 18.05.2018
04.06.2018
Usnesení RM č. 100 ze dne 19.04.2018 Dokument: Usnesení | soubor: 37777.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Usnesení | soubor: 37779.pdf | velikost: 0.28 MB 18.05.2018
04.06.2018
 

Usnesení ZM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení - ostatní orgány

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení – městský úřad

Opatření obecné povahy - přechodné DZ uzavírka silnice - výstavba tech. infrastruktury u multifunkční herny Letohrad Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 37952.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37953.pdf | velikost: 0.73 MB 25.05.2018
10.06.2018
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - parkoviště a MOK Bohousová u Konzumu Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 37831.pdf | velikost: 0.17 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37832.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37833.pdf | velikost: 1.15 MB 24.05.2018
09.06.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ - oslavy Celné Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 37829.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37830.pdf | velikost: 0.25 MB 24.05.2018
09.06.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ, havárie opěrné zdi Žampach Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 37827.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37828.pdf | velikost: 0.16 MB 24.05.2018
09.06.2018
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Žamberk - Rekonstrukce chodníků ul. Mánesova a ul. Komenského Dokument: Oznámení o zahájení stavebního řízení | soubor: 37826.pdf | velikost: 0.18 MB 23.05.2018
08.06.2018
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Křižovatka Kameničná Dokument: Opatření obecné povahy - návrh | soubor: 37803.pdf | velikost: 0.17 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37804.pdf | velikost: 0.22 MB 21.05.2018
06.06.2018
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - silnice II/311, silnice III/3114 a MK Těchonín Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37721.pdf | velikost: 0.41 MB Dokument: Opatření obecné povahy - návrh | soubor: 37728.pdf | velikost: 0.16 MB 14.05.2018
30.05.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ stavební práce - úprava vozovky u STAVMATU Dlouhoňovice Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 37702.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 37703.pdf | velikost: 0.45 MB 11.05.2018
27.05.2018
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích p. č. 3785/1 a 3786 v k.ú. Žamberk" na p.p.č. 3870, 3785/1, 2222/1, 2217/6, 2218, 2202, 2205/3, 2205/5, 2205/6, 2217/2, 3786, 2217/20, 2217/1, 2210/1 v k.ú. Žamberk. Čj: MUZBK-6716/2018/STAV ze dne 09.05.2018. Dokument: Žamberk - Oznámení zahájení řízení - Komunikace U Dlouhoňovic na p.p.č. 3785/1 a 3786 k.ú. Žamberk | soubor: 37677.pdf | velikost: 0.4 MB 09.05.2018
27.05.2018
 

Dotace

Podpora životního prostředí - 2. kolo Dokument: Podpora životního prostředí 2. kolo 2018 | soubor: 37574.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora životního prostředí 2. kolo 2018 | soubor: 37575.pdf | velikost: 0.42 MB 11.04.2018
31.12.2018
Dodatek k podmínkám pro poskytování Individuálních dotací Dokument: Dodatek k podmínkám pro poskytování Individuálních dotací 2018 | soubor: 37527.docx | velikost: 0.08 MB Dokument: Dodatek k podmínkám pro poskytování Individuálních dotací 2018 | soubor: 37528.pdf | velikost: 0.33 MB 11.04.2018
31.12.2018
Zastupitelstvo města Žamberka vyhlásilo dotační program "Podpora památkové péče - 2. kolo". Termín podávání žádostí o poskytnutí dotace je od 15. do 31. května 2018.  Dokument: Podpora památkové péče 2018 - 2. kolo | soubor: 37133.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora památkové péče 2018 - 2. kolo | soubor: 37134.pdf | velikost: 0.42 MB 11.04.2018
31.12.2018
Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 36322.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 36323.pdf | velikost: 0.35 MB 05.01.2018
28.02.2019
Formulář - Žádost o dotaci Dokument: formulář žádosti o dotaci | soubor: 36069.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: formulář žádosti o dotaci | soubor: 36070.pdf | velikost: 0.31 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora kultury - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora kultury 2018 | soubor: 36066.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora kultury 2018 | soubor: 36067.pdf | velikost: 0.43 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora volnočasových aktivit - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2018 | soubor: 36064.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2018 | soubor: 36065.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora památkové péče - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora památkové péče 2018 | soubor: 36061.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora památkové péče 2018 | soubor: 36062.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora sportu a tělovýchovy - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2018 | soubor: 36059.pdf | velikost: 0.45 MB Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2018 | soubor: 36060.docx | velikost: 0.26 MB 06.12.2017
31.12.2018
Individuální dotace - Podmínky pro rok 2018 Dokument: Individuální dotace 2018 | soubor: 36056.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Individuální dotace 2018 | soubor: 36057.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora životního prostředí - dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora životního prostředí 2018 | soubor: 36054.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora životního prostředí 2018 | soubor: 36055.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora sociálních služeb a zdravotnictví - dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2018 | soubor: 36052.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2018 | soubor: 36053.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora prevence kriminality - dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora prevence kriminality 2018 | soubor: 36050.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora prevence kriminality 2018 | soubor: 36051.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Veřejně prospěšný nadační fond pro podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - Veritas | soubor: 35684.pdf | velikost: 1.48 MB 08.11.2017
30.11.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 2016 - Muzeum starých strojů a technologií Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 Muzeum starých strojů a technologií | soubor: 34788.pdf | velikost: 0.38 MB 13.09.2017
30.09.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2016 - 1. FC Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 1. FC Žamberk | soubor: 34606.pdf | velikost: 0.37 MB 23.08.2017
31.08.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - 1. FC Žamberk Dokument: 1. FC Žamberk 2017 | soubor: 33222.pdf | velikost: 1.52 MB 28.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 33216.pdf | velikost: 1.6 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TJ Sokol Dokument: TJ Sokol | soubor: 33215.pdf | velikost: 1.63 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 33214.pdf | velikost: 1.59 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk - prapor Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk - prapor | soubor: 33213.pdf | velikost: 1.4 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk | soubor: 33212.pdf | velikost: 1.54 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Junák - český skaut Dokument: Junák - český skaut | soubor: 33211.pdf | velikost: 1.41 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: veřejnoprávní smlouva | soubor: 32705.pdf | velikost: 0.15 MB 27.02.2017
28.02.2020
Pravidla pro poskytování dotací Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31995.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31996.doc | velikost: 0.37 MB 08.12.2016
31.12.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Mgr. Drahoslava Solničková  Dokument: VPS Solničková | soubor: 31800.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31799.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31798.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Pardubický kraj Dokument: Pardubický kraj | soubor: 31797.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Římskokatolická farnost | soubor: 31795.pdf | velikost: 1.79 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální | soubor: 31729.pdf | velikost: 1.4 MB 03.11.2016
30.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 30382.pdf | velikost: 1.49 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: 1.FC Žamberk | soubor: 30381.pdf | velikost: 1.47 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Junák Žamberk Dokument: Junák | soubor: 30380.pdf | velikost: 1.59 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 30379.pdf | velikost: 1.56 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: TJ Sokol | soubor: 30378.pdf | velikost: 1.58 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - MAS ORLICKO Dokument: MAS | soubor: 24501.pdf | velikost: 2.36 MB 23.09.2015
24.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Gabriela Dostálová Dokument: G.Dostálová | soubor: 24258.pdf | velikost: 3.48 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Děkanství | soubor: 24257.pdf | velikost: 3.21 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Kostel | soubor: 24256.pdf | velikost: 3.1 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Fasáda | soubor: 24255.pdf | velikost: 3.2 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: VPS - fara | soubor: 24253.pdf | velikost: 3.11 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk Dokument: Pohoda | soubor: 24230.pdf | velikost: 2.46 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk  Dokument: Maceška | soubor: 24229.pdf | velikost: 2.49 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Základní škola Žamberk, 28.října 581 Dokument: VPS ZŠ | soubor: 24105.pdf | velikost: 2.78 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Středisko volného času ANIMO Dokument: VPS ANIMO | soubor: 24104.pdf | velikost: 3.02 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městský kulturní podnik FIDIKO Dokument: VPS Fidiko | soubor: 24077.pdf | velikost: 2.28 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva 1. FC | soubor: 24076.pdf | velikost: 2.6 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Sportovní klub Žamberk Dokument: VPS Sportovní klub | soubor: 24075.pdf | velikost: 3.09 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: VPS Sokol | soubor: 24074.pdf | velikost: 3.04 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městské muzeum Žamberk Dokument: VPS Muzeum | soubor: 24073.pdf | velikost: 2.24 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: VPS TOSK | soubor: 24009.pdf | velikost: 2.6 MB 08.07.2015
10.07.2018
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37775.pdf | velikost: 0.22 MB 18.05.2018
18.06.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37753.pdf | velikost: 0.22 MB 16.05.2018
18.06.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37727.pdf | velikost: 0.22 MB 14.05.2018
14.06.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37726.pdf | velikost: 0.22 MB 14.05.2018
14.06.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37725.pdf | velikost: 0.22 MB 14.05.2018
14.06.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37724.pdf | velikost: 0.22 MB 14.05.2018
14.06.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37723.pdf | velikost: 0.22 MB 14.05.2018
14.06.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37578.pdf | velikost: 0.22 MB 30.04.2018
31.05.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37577.pdf | velikost: 0.22 MB 30.04.2018
31.05.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 37576.pdf | velikost: 0.22 MB 30.04.2018
31.05.2018
Aktuální seznam zařízení pro nakládání s odpady na území Pardubického kraje
 Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f329649119ac.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f3296596493e.pdf | velikost: 0.02 MB 22.09.2008
22.09.2018
 

Personální záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

Pozvánka na mimořádné jednání Zastupitelstva města č. 33 dne 29.05.2018 Dokument: Program | soubor: 37784.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Pozvánka | soubor: 37785.pdf | velikost: 0.23 MB 18.05.2018
29.05.2018
 

Prodeje, pronájmy, dražby

RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1642/3 – zahrada o výměře 205 m2 a část (cca 173 m2) pozemku parc.č. 1641/2 – tr. tr. porost z celkové výměry 329 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na náklady žadatele. Dokument: Vyhláška č. 14 | soubor: 37786.pdf | velikost: 0.26 MB 21.05.2018
06.06.2018
 

Bytové záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Nový územní plán Písečná - vydání opatřením obecné povahy  Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 37734.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Opatření obecné povahy č. 2/2018 | soubor: 37736.pdf | velikost: 1.96 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 37737.pdf | velikost: 11.3 MB 15.05.2018
01.06.2018
Změna č. 2 Územního plánu Bystřec - zahájení projednávání návrhu zadání Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 37529.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Oznámení | soubor: 37530.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: Textová část - návrh zadání Z č. 2 | soubor: 37579.pdf | velikost: 0.56 MB 30.04.2018
30.05.2018
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2016 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35487.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35488.pdf | velikost: 0.3 MB 24.10.2017
24.10.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32883.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32884.pdf | velikost: 0.22 MB 07.03.2017
07.03.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

PROKONZULTA, a.s., Brno - Dražební vyhláška dražby dobrovolné - nemovitý majetek v obci a k.ú. Žamberk Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 37756.pdf | velikost: 4.04 MB 16.05.2018
20.06.2018
Finanční úřad pro Pardubický kraj - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - stanovení daně z nemovitých věcí uvedeným daňovým stubjektům na rok 2018 Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 37270.pdf | velikost: 0.07 MB 23.04.2018
28.05.2018
 

Ostatní úřady a subjekty

Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr na bezúplatný převod pozemků v obci a k.ú. Žamberk Dokument: Záměr kraje | soubor: 37846.pdf | velikost: 0.05 MB 24.05.2018
24.06.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Územní energetická koncepce Pardubického kraje-aktualizace 2018 - zjišťovací řízení Dokument: Oznámení koncepce | soubor: 37729.pdf | velikost: 7.05 MB Dokument: PřílohaA-I | soubor: 37730.pdf | velikost: 0.11 MB Dokument: PřílohaA-II | soubor: 37731.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: PřílohaA-III | soubor: 37732.pdf | velikost: 0.53 MB Dokument: Informace o oznámení | soubor: 37755.pdf | velikost: 0.23 MB 14.05.2018
31.05.2018
Ministerstvo životního prostředí - sdělení k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů - žádost o kontrolu souladu údajů Dokument: Sdělení MV | soubor: 37054.pdf | velikost: 0.22 MB 03.04.2018
30.08.2018
 

Ztráty a nálezy

Nález v evidenci města Žamberk od 6.4.2018 Dokument: Nález | soubor: 37184.pdf | velikost: 0.26 MB 12.04.2018
12.06.2018
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Žamberk Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35505.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35506.docx | velikost: 0.02 MB 25.10.2017
31.12.2027
 

Sdružení Orlicko

Schválené rozpočtové opatření č.2 Dokument: Opatření č. 2 | soubor: 37228.pdf | velikost: 0.31 MB 18.04.2018
31.12.2018
DSO Sdružení obcí Orlicko dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů, oznamuje schválení dokumentů finančního hospodaření obce Dokument: DSO Orlicko | soubor: 36889.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: DSO Orlicko | soubor: 36890.pdf | velikost: 0.5 MB 08.03.2018
31.12.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Dokument: Oznámení | soubor: 36419.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: Oznámení | soubor: 36420.pdf | velikost: 0.5 MB 22.01.2018
31.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.3/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: Oznámení | soubor: 35944.pdf | velikost: 0.35 MB 24.11.2017
30.06.2018
Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2016 Dokument: závěrečný úřet | soubor: 34204.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
30.06.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017 -2020 Dokument: výhled | soubor: 32647.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.12.2020
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2017 Dokument: rozpočet | soubor: 32646.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.08.2018