Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění
Přehled veškerých přijatých usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 jsou nově zveřejněna v sekci:
Bezpečnost obyvatel - COVID-19 Platná usnesení.

Úřední deska

Obsah

· Opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (0)
· VOLBY (8) (23.09.21)
· Veřejné zakázky (2) (10.09.21)
· Rozpočet města (3) (18.02.21)
· Závěrečný účet (2) (02.07.21)
· Rozpočtové opatření (14) (30.08.21)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (06.05.21)
· Usnesení RM (1) (15.09.21)
· Usnesení ZM (0)
· Správní řízení - ostatní orgány (3) (15.09.21)
· Správní řízení – městský úřad (5) (24.09.21)
· Dotace (33) (14.07.21)
· Životní prostředí (11) (24.09.21)
· Personální záležitosti (0)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (1) (24.09.21)
· Prodeje, pronájmy, dražby (1) (24.09.21)
· Bytové záležitosti (1) (31.08.21)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (1) (15.09.21)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (2) (17.01.17)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (0)
· Ostatní úřady a subjekty (1) (23.08.21)
· Ztráty a nálezy (1) (17.08.21)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (01.06.21)
· Sdružení Orlicko (2) (18.06.21)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

Opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

VOLBY

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu města Žamberka Dokument: Telefonní spojení | soubor: 49578.xls | velikost: 0.03 MB Dokument: Telefonní spojení | soubor: 49579.pdf | velikost: 0.13 MB 23.09.2021
11.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Dokument: Oznámení o době a místě | soubor: 49538.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Oznámení o době a místě | soubor: 49539.pdf | velikost: 0.32 MB 20.09.2021
11.10.2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Žamberku Dokument: Oznámení | soubor: 49364.pdf | velikost: 0.26 MB 06.09.2021
10.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Dokument: Minimální počet členů | soubor: 49175.pdf | velikost: 0.24 MB 04.08.2021
10.10.2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Dokument: Informace o počtu a sídlech | soubor: 49174.pdf | velikost: 0.24 MB 04.08.2021
10.10.2021
Žádost o vydání voličského průkazu Dokument: žádost VP | soubor: 47779.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: žádost VP | soubor: 47780.pdf | velikost: 0.27 MB 22.03.2021
11.10.2021
Informace k voličským průkazům Dokument: Informace k voličským průkazům | soubor: 47778.pdf | velikost: 0.42 MB 22.03.2021
11.10.2021
Úvodní informace Dokument: Úvodní informace | soubor: 47777.pdf | velikost: 0.25 MB 22.03.2021
11.10.2021
 

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Chodník Zámecká Žamberk - 2.etapa" Dokument: Výzva veřejné zakázky | soubor: 49402.pdf | velikost: 0.3 MB Dokument: Příloha č. 1 Krycí list nabídky | soubor: 49403.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 2 Výkaz výměr (pokožkový rozpočet) | soubor: 49404.xls | velikost: 0.09 MB Dokument: Příloha č. 2 Výkaz výměr (pokožkový rozpočet) | soubor: 49405.xls | velikost: 0.07 MB Dokument: Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo | soubor: 49406.docx | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 4 vzor čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 49407.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 49408.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 6 PD Chodník Zámecká Žamberk - 2.etapa | soubor: 49409.zip | velikost: 16.76 MB Dokument: Přílohy č. 1 až 5 v .pdf | soubor: 49410.zip | velikost: 1.66 MB 10.09.2021
04.10.2021
Zadávací dokumentace včetně příloh k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Zimní stadion Žamberk" je umístěna na profilu zadavatele https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/zakazka/P21V00000009 30.08.2021
04.10.2021
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet na rok 2021 Dokument: Schválený rozpočet na rok 2021 | soubor: 47424.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: Schválený rozpočet na rok 2021 | soubor: 47425.pdf | velikost: 0.21 MB 18.02.2021
31.03.2022
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Žamberka za rok 2020 Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2020 | soubor: 48956.pdf | velikost: 0.54 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2020 | soubor: 48957.pdf | velikost: 0.42 MB Dokument: Příloha č. 2 závěrečného účtu města Žamberka za rok 2020 | soubor: 48959.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Příloha č. 1 závěrečného účtu města Žamberka za rok 2020 | soubor: 48960.pdf | velikost: 0.12 MB 02.07.2021
30.06.2022
Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 80 dne 26.8.2021 Dokument: RO schválené RM č. 80 dne 26.8.2021 | soubor: 49296.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 80 dne 26.8.2021 | soubor: 49297.pdf | velikost: 0.05 MB 30.08.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 79 dne 29.7.2021 Dokument: RO schválené RM č. 79 dne 29.7.2021 | soubor: 49184.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 79 dne 29.7.2021 | soubor: 49185.pdf | velikost: 0.06 MB 06.08.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 77 dne 1.7.2021 Dokument: RO schválené RM č. 77 dne 1.7.2021 | soubor: 49095.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 77 dne 1.7.2021 | soubor: 49096.pdf | velikost: 0.05 MB 22.07.2021
31.03.2022
RO schválené ZM č. 20 dne 22.6.2021 Dokument: RO schválené ZM č. 20 dne 22.6.2021 | soubor: 48941.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené ZM č. 20 dne 22.6.2021 | soubor: 48942.pdf | velikost: 0.05 MB 01.07.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 76 dne 17.6.2021 Dokument: RO schválené RM č. 76 dne 17.6.2021 | soubor: 48818.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 76 dne 17.6.2021 | soubor: 48819.pdf | velikost: 0.05 MB 23.06.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 75 dne 3.6.2021 Dokument: RO schválené RM č. 75 dne 3.6.2021 | soubor: 48816.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 75 dne 3.6.2021 | soubor: 48817.pdf | velikost: 0.05 MB 23.06.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 73 dne 20.5.2021 Dokument: RO schválené RM č. 73 dne 20.5.2021 | soubor: 48405.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 73 dne 20.5.2021 | soubor: 48406.pdf | velikost: 0.05 MB 26.05.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 72 dne 6.5.2021 Dokument: RO schválené RM č. 72 dne 6.5.2021 | soubor: 48343.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 72 dne 6.5.2021 | soubor: 48344.pdf | velikost: 0.05 MB 17.05.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 71 dne 22.4.2021 Dokument: RO schválené RM č. 71 dne 22.4.2021 | soubor: 48182.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 71 dne 22.4.2021 | soubor: 48183.pdf | velikost: 0.05 MB 29.04.2021
31.03.2022
RO schválené ZM č. 19 dne 20.4.2021 Dokument: RO schválené ZM č. 19 dne 20.4.2021 | soubor: 48180.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené ZM č. 19 dne 20.4.2021 | soubor: 48181.pdf | velikost: 0.05 MB 29.04.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 70 dne 8.4.2021 Dokument: RO schválené RM č. 70 dne 8.4.2021 | soubor: 48028.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 70 dne 8.4.2021 | soubor: 48029.pdf | velikost: 0.05 MB 13.04.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 69 dne 25.3.2021 Dokument: RO schválené RM č. 69 dne 25.3.2021 | soubor: 48026.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 69 dne 25.3.2021 | soubor: 48027.pdf | velikost: 0.05 MB 13.04.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 68 dne 11.3.2021 Dokument: RO schválené RM č. 68 dne 11.3.2021 | soubor: 47782.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 68 dne 11.3.2021 | soubor: 47783.pdf | velikost: 0.05 MB 22.03.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 67 dne 25.2.2021 Dokument: RO schválené RM č. 67 dne 25.2.2021 | soubor: 47611.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 67 dne 25.2.2021 | soubor: 47612.pdf | velikost: 0.05 MB 04.03.2021
31.03.2022
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Žamberk na roky 2022-2026 Dokument: Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Žamberk na roky 2022-2026 | soubor: 48235.doc | velikost: 0.23 MB Dokument: Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Žamberk na roky 2022-2026 | soubor: 48236.pdf | velikost: 0.36 MB 06.05.2021
31.12.2022
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 81 ze dne 09.09.2021 Dokument: Usnesení RM | soubor: 49475.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Usnesení RM | soubor: 49476.pdf | velikost: 0.13 MB 15.09.2021
01.10.2021
 

Usnesení ZM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení - ostatní orgány

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy MZ ze dne 2.4.2020, čj. 17110/2020-MZE-16212 ve znění opatření obecné povahy ze dne 27.7.2020, čj. 33784/2020-MZE-16212 - nahrazení přílohy č.1 Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 49425.pdf | velikost: 0.35 MB Dokument: Příloha č.1 | soubor: 49426.pdf | velikost: 1.83 MB 15.09.2021
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
 Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 45145.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Příloha | soubor: 45146.pdf | velikost: 1.6 MB 29.07.2020
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - Opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovcová kalamita Dokument: Seznam katastrálních území | soubor: 45476.pdf | velikost: 1.6 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 44147.pdf | velikost: 0.25 MB 07.04.2020
31.12.2022
 

Správní řízení – městský úřad

OOP stanovení přechodné úpravy dopravního značení v ulici Školská v Žamberku Dokument: OOP Stanovení přechodné úpravy provozu  v ulici Školská | soubor: 49587.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: příloha | soubor: 49588.pdf | velikost: 0.41 MB 24.09.2021
11.10.2021
OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci p.p.č. 1136/2 k.ú. Těchonín z důvodu umístění lešení v rámci opravy střechy č.p. 152, Těchonín Dokument: OOP přech. DZ v rámci umístění lešení MK na p.p.č. 1136-2 k.ú. Těchonín | soubor: 49581.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: OOP přech. DZ v rámci umístění lešení MK na p.p.č. 1136-2 k.ú. Těchonín - příloha 1 | soubor: 49582.pdf | velikost: 0.22 MB Dokument: OOP přech. DZ v rámci umístění lešení MK na p.p.č. 1136-2 k.ú. Těchonín - příloha 2 | soubor: 49583.pdf | velikost: 0.64 MB 24.09.2021
09.10.2021
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Přístavba skladové haly - Norservis s.r.o. - Dlouhoňovice Dokument: Oznámení o uzavření VPS - Přístavba skladové haly - Dlouhoňovice - Norservis s.r.o. | soubor: 49494.pdf | velikost: 0.4 MB 16.09.2021
03.10.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: "Chodníky Letohrad, SO 111B - Chodník Orlice - Kunčice" Dokument: Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stav. řízení Chodníky Letohrad, SO 111B - Chodník Orlice-Kunčic | soubor: 49474.pdf | velikost: 0.16 MB 15.09.2021
30.09.2021
OOP Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Tovární v Žamberku při konání akce "Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů"  Dokument: OOP Stanovení přechodné úpravy provozu | soubor: 49424.pdf | velikost: 0.14 MB 14.09.2021
29.09.2021
 

Dotace

Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 49037.pdf | velikost: 0.33 MB 14.07.2021
14.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TOSK Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 49036.pdf | velikost: 0.36 MB 14.07.2021
14.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - SK Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 48996.pdf | velikost: 0.33 MB 08.07.2021
08.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 48995.pdf | velikost: 0.32 MB 08.07.2021
08.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - Klub vodních sportů Žamberk Dokument: Smlouva 2021 | soubor: 48994.pdf | velikost: 0.33 MB 08.07.2021
08.07.2024
Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2021- Dodatek č. 1 Dokument: Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2021- Dodatek č. 1 | soubor: 48808.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2021- Dodatek č. 1 | soubor: 48809.pdf | velikost: 0.1 MB 23.06.2021
31.01.2022
Pravidla pro poskytování dotací města Žamberka Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 47343.doc | velikost: 0.4 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 47344.pdf | velikost: 0.66 MB 10.02.2021
31.01.2022
Příloha žádosti o dotaci 2021 - Čestné prohlášení Dokument: Čestné prohlášení | soubor: 47342.docx | velikost: 0.01 MB 10.02.2021
31.01.2022
Žádost o poskytnutí dotace 2021- formulář Dokument: Žádost o poskytnutí dotace 2021 | soubor: 47341.doc | velikost: 0.1 MB 10.02.2021
31.01.2022
Vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2021- formulář Dokument: Vyúčtování poskytnutých dotací 2021 | soubor: 47340.xlsx | velikost: 0.02 MB 10.02.2021
31.01.2022
Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2021 Dokument: Individuální dotace 2021 | soubor: 47338.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Individuální dotace 2021 | soubor: 47339.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví Dokument: Dotační program 2021 Podpora sociálních služeb a zdravotnictví | soubor: 47336.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora sociálních služeb a zdravotnictví | soubor: 47337.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora prevence kriminality Dokument: Dotační program 2021 Podpora prevence kriminality | soubor: 47334.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora prevence kriminality | soubor: 47335.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora památkové péče Dokument: Dotační program 2021 Podpora památkové péče | soubor: 47332.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora památkové péče | soubor: 47333.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora volnočasových aktivit Dokument: Dotační program 2021 Podpora volnočasových aktivit | soubor: 47330.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora volnočasových aktivit | soubor: 47331.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora sportu a tělovýchovy Dokument: Dotační program 2021 Podpora sportu a tělovýchovy | soubor: 47328.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora sportu a tělovýchovy | soubor: 47329.pdf | velikost: 0.55 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora kultury Dokument: Dotační program 2021 Podpora kultury | soubor: 47326.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora kultury | soubor: 47327.pdf | velikost: 0.53 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | soubor: 46612.pdf | velikost: 0.56 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | soubor: 46610.pdf | velikost: 2.85 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka TS ŽAMBERK s.r.o. na provoz ZS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka TS ŽAMBERK s.r.o. | soubor: 46609.pdf | velikost: 1.57 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 Klub vodních sportů Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - KVS | soubor: 45279.pdf | velikost: 0.92 MB 24.07.2020
24.07.2023
Smlouva o poskytntuí dotace 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk | soubor: 45282.pdf | velikost: 0.93 MB 16.07.2020
16.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TOSK | soubor: 45283.pdf | velikost: 1.5 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SK Žamberk | soubor: 45281.pdf | velikost: 0.94 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 TJ Sokol Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Sokol | soubor: 45280.pdf | velikost: 0.94 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 1. FC 2020 Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - 1. FC | soubor: 45278.pdf | velikost: 0.94 MB 03.07.2020
03.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Aeroklub Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - Aeroklub Žamberk | soubor: 41639.pdf | velikost: 0.97 MB 17.06.2019
17.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Klub vodních sportů Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - KVS | soubor: 41503.pdf | velikost: 1.01 MB 22.05.2019
22.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TJ Sokol Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TJ Sokol | soubor: 41482.pdf | velikost: 1.01 MB 16.05.2019
16.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Junák Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - Junák | soubor: 41449.pdf | velikost: 0.92 MB 13.05.2019
13.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 SK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - SK Žamberk | soubor: 41448.pdf | velikost: 1 MB 13.05.2019
13.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - 1. FC | soubor: 41412.pdf | velikost: 0.97 MB 06.05.2019
06.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TOSK | soubor: 41413.pdf | velikost: 0.99 MB 06.05.2019
06.05.2022
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 123 - Mycí centrum Žamberk pozemek parc. č. 2096/23 k.ú. Žamberk - plynový kondenzační kotel INNOVES PRO MCA 45 o výkonu 45 kW Dokument: ovzduší 123 | soubor: 49584.pdf | velikost: 0.27 MB 24.09.2021
26.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 122 - Novostavba venkovského rodinného sídla k.ú. Kunvald - 1 x kachlová kamna o výkonu do 6 kW, do 4 kW, 1x krb o výkonu do 15kW a 1 x krbová kamna o výkonu do 6 kW Dokument: ovzduší 122 | soubor: 49576.pdf | velikost: 0.27 MB 22.09.2021
23.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 121 - Novostavba RD na poz. p.č. 95/1 a 143 k.ú. Žampach - krbová kamna o výkonu 4 kW Dokument: ovzduší 121 | soubor: 49517.pdf | velikost: 0.27 MB 20.09.2021
21.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 120 - Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1457/2 k.ú. Žamberk - krb s teplovodním výměníkem o výkonu 7,8 kW, palivo: kusové dřevo Dokument: ovzduší 120 | soubor: 49389.pdf | velikost: 0.27 MB 09.09.2021
11.10.2021
, Zpřístupňování informací o zd, roji znečišťování ovzduší - 119 - Dostavba jalovárny Bystřec p.p.č. 366/38, 366/42, 366/18, 366/19, 366/20, 366/21, 318/19, 318/14, 318/15, 318/8, 366/9, 366/10 a st. p.č. 462/1 - jalovárna s celkovou roční emisí amoniaku do 5 tun Dokument: ovzduší 119 | soubor: 49388.pdf | velikost: 0.27 MB 09.09.2021
11.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 118 - Novostavba rodinného domu a garáže na p.p.č. 3257/6 v k.ú. Klášterec nad Orlicí - krbová vložka ROMOTOP RYNAMIC WB 2 G o výkonu 6,0 - 15,6 kW, palivo: kusové dřevo Dokument: ovzduší 118 | soubor: 49363.pdf | velikost: 0.27 MB 06.09.2021
07.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 117 - Novostavba garáže a zázemí venkovních aktivit na p.č. 8840, k.ú. Kunvald - krbová kamna o výkonu do 3 kW, palivo, dřevo Dokument: ovzduší 117 | soubor: 49358.pdf | velikost: 0.27 MB 03.09.2021
05.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 116 - Rodinný dům - ABSOLUT na p.p.č. 16/2, k.ú. Helvíkovice - krbová vložka o výkonu do 7 kW, palivo: kusové dřevo nebo dřevěné pelety Dokument: ovzduší 116 | soubor: 49357.pdf | velikost: 0.27 MB 03.09.2021
05.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 115 - Stavební úprava, přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 63 v Klášterci nad Orlicí, pozemek parc. č. 1236/6 a st.p.č. 446, k.ú. Klášterec nad Orlicí  Dokument: ovzduší 115 | soubor: 49349.pdf | velikost: 0.27 MB 02.09.2021
04.10.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 114 - Rodinný dům pozemek parc. č. 432/4 k.ú. Letohrad - krbová kamna Adria mini II, o výkonu 8 kW Dokument: ovzduší 114 | soubor: 49295.pdf | velikost: 0.27 MB 27.08.2021
29.09.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 113 - Přístavba rodinného domu č.p. 309, pozemek parc. č. 46/19 v k.ú. Kunčice u Letohradu - krbová vložka na dřevo, o max. výkonu 9 kW Dokument: ovzduší 113 | soubor: 49294.pdf | velikost: 0.27 MB 27.08.2021
29.09.2021
 

Personální záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

Pozvánka na mimořádné jednání ZM č. 22 dne 04.10.2021 Dokument: Pozvánka na ZM | soubor: 49585.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Program jednání ZM | soubor: 49586.pdf | velikost: 0.04 MB 24.09.2021
04.10.2021
 

Prodeje, pronájmy, dražby

RM svým usnesením č. 82/2021-RADA ze dne 23.09.2021 vyhlásila záměr změny podstatného prvku (změna doby výpůjčky) smlouvy o výpůjčce ze dne 08.06.2021. Dokument: Vyhláška č. 31 | soubor: 49580.pdf | velikost: 0.42 MB 24.09.2021
11.10.2021
 

Bytové záležitosti

Město Žamberk vyhlašuje nájem bytu ve spoluvlastnictví s Ing. Ivanou Rundovou v ul. Masarykovo náměstí 168/3 o velikosti 2+1  Dokument: Karta bytu | soubor: 49298.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Karta bytu | soubor: 49299.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Přihláška | soubor: 49385.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Přihláška | soubor: 49386.pdf | velikost: 0.18 MB 31.08.2021
12.10.2021
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Vydání Změny č. 4 ÚP Žamberk Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 49477.pdf | velikost: 0.11 MB Dokument: Textová část | soubor: 49478.pdf | velikost: 0.92 MB Dokument: Textová část s vyznačením změn | soubor: 49479.pdf | velikost: 1 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 49480.pdf | velikost: 1.72 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 49483.pdf | velikost: 1.78 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 49485.pdf | velikost: 2.99 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 49486.pdf | velikost: 2.01 MB Dokument: Textová část úplného znění po Změně č. 4 | soubor: 49487.pdf | velikost: 1.16 MB Dokument: Výkres základního členění území po Změně č. 4 | soubor: 49488.pdf | velikost: 2.31 MB Dokument: Hlavní výkres po Změně č. 4 | soubor: 49489.pdf | velikost: 6.62 MB Dokument: Výkres dopravní a technické infrastruktury úplného znění po Změně č. 4 | soubor: 49490.pdf | velikost: 4.38 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací úplného znění po Změně č. 4 | soubor: 49491.pdf | velikost: 1.7 MB Dokument: Koordinační výkres úplného znění po Změně č. 4 | soubor: 49492.pdf | velikost: 7.98 MB 15.09.2021
30.09.2021
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ostatní úřady a subjekty

Převzaté údaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území obce Žamberk. Seznam k 01.08.2021 je v přiloženém souboru nebo zveřejněný na webových stránkách http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/ Dokument: Žamberk seznam vlastníků | soubor: 49274.xls | velikost: 0.05 MB 23.08.2021
31.12.2021
 

Ztráty a nálezy

Nálezy v evidenci města Žamberk od 17.8.2021 Dokument: Nález | soubor: 49256.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Nález | soubor: 49257.pdf | velikost: 0.26 MB 17.08.2021
18.10.2021
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny Městského úřadu Žamberk a o podmínkách přijímání dokumentů Dokument: Informace | soubor: 48436.pdf | velikost: 0.35 MB 01.06.2021
31.12.2031
 

Sdružení Orlicko

DSO Sdružení obcí Orlicko dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů, oznamuje schválení dokumentů finančního hospodaření svazku: rozpočtové opatření č.1/2021 a Závěrečný účet 2020 Dokument: Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO | soubor: 48734.pdf | velikost: 0.55 MB 18.06.2021
31.12.2021
Dokumenty finančního hospodaření Sdružení obcí ORLICKO: Nové rozpočtové opatření č.2/2020, Rozpočet 2021 a Střednědobý výhled 2022-2023 Dokument: Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Orlicko | soubor: 46729.pdf | velikost: 0.55 MB 06.01.2021
31.12.2021