Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska

Obsah

· VOLBY (8) (17.01.18)
· Veřejné zakázky (0)
· Rozpočet města (5) (15.12.17)
· Závěrečný účet (1) (04.07.17)
· Rozpočtové opatření (1) (15.01.18)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (21.12.17)
· Usnesení RM (1) (03.01.18)
· Usnesení ZM (0)
· Správní řízení - ostatní orgány (1) (08.11.17)
· Správní řízení – městský úřad (4) (18.01.18)
· Dotace (49) (05.01.18)
· Životní prostředí (4) (15.01.18)
· Personální záležitosti (2) (12.01.18)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (0)
· Prodeje, pronájmy, dražby (1) (12.01.18)
· Bytové záležitosti (0)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (3) (17.01.18)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (4) (24.10.17)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (0)
· Ostatní úřady a subjekty (0)
· Ztráty a nálezy (1) (29.12.17)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.10.17)
· Sdružení Orlicko (5) (08.01.18)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

VOLBY

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky Dokument: Oznámení | soubor: 36376.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Oznámení | soubor: 36377.pdf | velikost: 0.21 MB 17.01.2018
28.01.2018
Výsledky volby prezidenta republiky v Žamberku Dokument: Výsledky | soubor: 36361.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Výsledky | soubor: 36362.pdf | velikost: 0.28 MB 15.01.2018
26.01.2018
Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu města Žamberka pro volbu prezidenta republiky Dokument: Telefonní spojení | soubor: 36287.xls | velikost: 0.04 MB Dokument: Telefonní spojení | soubor: 36288.pdf | velikost: 0.19 MB 04.01.2018
28.01.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Žamberku Dokument: Informace | soubor: 35887.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Informace | soubor: 35888.pdf | velikost: 0.22 MB 24.11.2017
28.01.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Dokument: Počet členů OVK | soubor: 35660.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Počet členů OVK | soubor: 35661.pdf | velikost: 0.28 MB 10.11.2017
28.01.2018
Žádost o voličský průkaz - písemně  Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 35658.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Voličský průkaz písemně | soubor: 35659.pdf | velikost: 0.05 MB 07.11.2017
28.01.2018
Informace k voličským průkazům Dokument: Voličský průkaz | soubor: 35656.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Voličský průkaz | soubor: 35657.pdf | velikost: 0.21 MB 07.11.2017
28.01.2018
Volba prezidenta republiky - úvodní informace Dokument: Úvodní informace | soubor: 35654.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Úvodní informace | soubor: 35655.pdf | velikost: 0.2 MB 07.11.2017
28.01.2018
 

Veřejné zakázky

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Rozpočet města

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 Dokument: Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 | soubor: 36152.pdf | velikost: 0.33 MB 15.12.2017
31.03.2018
Schválený rozpočet 2017 Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32706.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32707.pdf | velikost: 0.06 MB Dokument: Schválený rozpočet 2017 | soubor: 32708.pdf | velikost: 1.8 MB 27.02.2017
28.02.2018
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Důvodová zpráva k ukazatelům závěrečného účtu města Žamberk za rok 2014 Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberk za rok 2014 | soubor: 24324.pdf | velikost: 0.16 MB 11.08.2015
31.12.2020
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 93 dne 11.1.2018 Dokument: RO schválené RM č. 93 dne 11.1.2018 | soubor: 36373.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: RO schválené RM č. 93 dne 11.1.2018 | soubor: 36374.pdf | velikost: 0.04 MB 15.01.2018
31.01.2018
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 36241.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 36242.pdf | velikost: 0.98 MB Dokument: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 | soubor: 36243.pdf | velikost: 0.04 MB 21.12.2017
31.12.2018
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 91 ze dne 14.12.2017 Dokument: Usnesení | soubor: 36285.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Usnesení | soubor: 36286.pdf | velikost: 0.28 MB 03.01.2018
19.01.2018
 

Usnesení ZM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení - ostatní orgány

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžeb Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 35685.pdf | velikost: 0.27 MB 08.11.2017
31.03.2018
 

Správní řízení – městský úřad

Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Helvíkovice, zákaz vjezdu na mostek na místní komunikaci Dokument: Opatření obecné povahy - návrh | soubor: 36412.pdf | velikost: 0.17 MB Dokument: Opatření obecné povahy - příloha | soubor: 36413.pdf | velikost: 0.31 MB 18.01.2018
03.02.2018
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu Lukavice - Realizace polních cest - Státní pozemkový úřad Dokument: Oznámení o zahájení stavebního řízení | soubor: 36411.pdf | velikost: 0.18 MB 18.01.2018
03.02.2018
Usnesení o přerušení řízení - "Studna, vodovod a vodojem pro zahrádkářskou osadu", kat. území Písečná u Žamberka Dokument: Studna, vodovod a vodojem pro zahrádkářskou osadu | soubor: 36375.pdf | velikost: 0.37 MB 16.01.2018
01.02.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby, pokládka datového vedení Žamberk ul. Hluboká + podměstí, Alberon Letohrad s.r.o. Dokument: Situační výkres | soubor: 36311.pdf | velikost: 1.18 MB Dokument: Územní rozhodnutí | soubor: 36312.pdf | velikost: 0.63 MB 06.01.2018
21.01.2018
 

Dotace

Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 36322.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace | soubor: 36323.pdf | velikost: 0.35 MB 05.01.2018
28.02.2019
Formulář - Žádost o dotaci Dokument: formulář žádosti o dotaci | soubor: 36069.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: formulář žádosti o dotaci | soubor: 36070.pdf | velikost: 0.31 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora kultury - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora kultury 2018 | soubor: 36066.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora kultury 2018 | soubor: 36067.pdf | velikost: 0.43 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora volnočasových aktivit - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2018 | soubor: 36064.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora volnočasových aktivit 2018 | soubor: 36065.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora památkové péče - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora památkové péče 2018 | soubor: 36061.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora památkové péče 2018 | soubor: 36062.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora sportu a tělovýchovy - Dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2018 | soubor: 36059.pdf | velikost: 0.45 MB Dokument: Podpora sportu a tělovýchovy 2018 | soubor: 36060.docx | velikost: 0.26 MB 06.12.2017
31.12.2018
Individuální dotace - Podmínky pro rok 2018 Dokument: Individuální dotace 2018 | soubor: 36056.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Individuální dotace 2018 | soubor: 36057.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora životního prostředí - dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora životního prostředí 2018 | soubor: 36054.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora životního prostředí 2018 | soubor: 36055.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora sociálních služeb a zdravotnictví - dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2018 | soubor: 36052.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora sociálních služeb a zdravotnictví 2018 | soubor: 36053.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Podpora prevence kriminality - dotační program pro rok 2018 Dokument: Podpora prevence kriminality 2018 | soubor: 36050.docx | velikost: 0.26 MB Dokument: Podpora prevence kriminality 2018 | soubor: 36051.pdf | velikost: 0.42 MB 06.12.2017
31.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Veřejně prospěšný nadační fond pro podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - Veritas | soubor: 35684.pdf | velikost: 1.48 MB 08.11.2017
30.11.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 2016 - Muzeum starých strojů a technologií Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 Muzeum starých strojů a technologií | soubor: 34788.pdf | velikost: 0.38 MB 13.09.2017
30.09.2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2016 - 1. FC Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke sml o poskytnutí dotace 2016 1. FC Žamberk | soubor: 34606.pdf | velikost: 0.37 MB 23.08.2017
31.08.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - 1. FC Žamberk Dokument: 1. FC Žamberk 2017 | soubor: 33222.pdf | velikost: 1.52 MB 28.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 33216.pdf | velikost: 1.6 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - TJ Sokol Dokument: TJ Sokol | soubor: 33215.pdf | velikost: 1.63 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 33214.pdf | velikost: 1.59 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk - prapor Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk - prapor | soubor: 33213.pdf | velikost: 1.4 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: SH ČMS - SDH Žamberk | soubor: 33212.pdf | velikost: 1.54 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka 2017 - Junák - český skaut Dokument: Junák - český skaut | soubor: 33211.pdf | velikost: 1.41 MB 27.04.2017
30.04.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: veřejnoprávní smlouva | soubor: 32705.pdf | velikost: 0.15 MB 27.02.2017
28.02.2020
Pravidla pro poskytování dotací Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31995.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 31996.doc | velikost: 0.37 MB 08.12.2016
31.12.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Mgr. Drahoslava Solničková  Dokument: VPS Solničková | soubor: 31800.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31799.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - David Anthony Parish Dokument: VPS Parish | soubor: 31798.pdf | velikost: 1.83 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Pardubický kraj Dokument: Pardubický kraj | soubor: 31797.pdf | velikost: 1.84 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Římskokatolická farnost | soubor: 31795.pdf | velikost: 1.79 MB 11.11.2016
13.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Individuální | soubor: 31729.pdf | velikost: 1.4 MB 03.11.2016
30.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - SK Žamberk Dokument: SK Žamberk | soubor: 30382.pdf | velikost: 1.49 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: 1.FC Žamberk | soubor: 30381.pdf | velikost: 1.47 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Junák Žamberk Dokument: Junák | soubor: 30380.pdf | velikost: 1.59 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: TOSK | soubor: 30379.pdf | velikost: 1.56 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: TJ Sokol | soubor: 30378.pdf | velikost: 1.58 MB 16.06.2016
30.06.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - MAS ORLICKO Dokument: MAS | soubor: 24501.pdf | velikost: 2.36 MB 23.09.2015
24.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Gabriela Dostálová Dokument: G.Dostálová | soubor: 24258.pdf | velikost: 3.48 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Děkanství | soubor: 24257.pdf | velikost: 3.21 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Kostel | soubor: 24256.pdf | velikost: 3.1 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: Fasáda | soubor: 24255.pdf | velikost: 3.2 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk Dokument: VPS - fara | soubor: 24253.pdf | velikost: 3.11 MB 04.08.2015
06.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk Dokument: Pohoda | soubor: 24230.pdf | velikost: 2.46 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Občanské sdružení CEMA Žamberk  Dokument: Maceška | soubor: 24229.pdf | velikost: 2.49 MB 31.07.2015
01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Základní škola Žamberk, 28.října 581 Dokument: VPS ZŠ | soubor: 24105.pdf | velikost: 2.78 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Středisko volného času ANIMO Dokument: VPS ANIMO | soubor: 24104.pdf | velikost: 3.02 MB 16.07.2015
17.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městský kulturní podnik FIDIKO Dokument: VPS Fidiko | soubor: 24077.pdf | velikost: 2.28 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva 1. FC | soubor: 24076.pdf | velikost: 2.6 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Sportovní klub Žamberk Dokument: VPS Sportovní klub | soubor: 24075.pdf | velikost: 3.09 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk Dokument: VPS Sokol | soubor: 24074.pdf | velikost: 3.04 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - Městské muzeum Žamberk Dokument: VPS Muzeum | soubor: 24073.pdf | velikost: 2.24 MB 14.07.2015
16.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka - TOSK Žamberk Dokument: VPS TOSK | soubor: 24009.pdf | velikost: 2.6 MB 08.07.2015
10.07.2018
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 36366.pdf | velikost: 0.22 MB 15.01.2018
15.02.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 36365.pdf | velikost: 0.22 MB 15.01.2018
15.02.2018
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší Dokument: Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 36364.pdf | velikost: 0.22 MB 15.01.2018
15.02.2018
Aktuální seznam zařízení pro nakládání s odpady na území Pardubického kraje
 Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f329649119ac.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: Zveřejnění informace | soubor: 04f3296596493e.pdf | velikost: 0.02 MB 22.09.2008
22.09.2018
 

Personální záležitosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "operátor GIS, zpracovatel UAP" na odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Žamberk.
Pracovní poměr na dobu určitou (2-3 roky).
 Dokument: VŘ REUP GIS | soubor: 36353.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: VŘ REUP GIS | soubor: 36354.pdf | velikost: 0.22 MB 12.01.2018
29.01.2018
Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Žamberk, 28.října 581 Dokument: Konkurs | soubor: 36139.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Konkurs | soubor: 36140.pdf | velikost: 0.21 MB 15.12.2017
29.01.2018
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Prodeje, pronájmy, dražby

RM vyhlásila záměr:
- pronájmu pozemku parc.č.1199/16 o výměře 215 m2;
- pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny v č.p. 39 - Divišovo divadlo na pozemku parc.č.365;
- směny dílů pozemku parc.č.4289/2, 3904/2,3904/16 dle GP č.pl.3046/474/2016 vše v obci a k.ú. Žamberk.
 Dokument: Vyhláška č. 1, 2, 3 | soubor: 36357.pdf | velikost: 0.33 MB 12.01.2018
29.01.2018
 

Bytové záležitosti

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Zveřejnění návrhu změny č. 2 Územního plánu Mistrovice Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 36402.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Textová část | soubor: 36403.pdf | velikost: 1.07 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 36404.pdf | velikost: 6.76 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 36405.pdf | velikost: 6.82 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 36406.pdf | velikost: 8.47 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 36407.pdf | velikost: 4.11 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 36408.pdf | velikost: 6.92 MB 17.01.2018
07.03.2018
Územní plán Orličky -společné jednání o návrhu ÚP  Dokument: Hlavní výkres | soubor: 36378.pdf | velikost: 2.01 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 36379.pdf | velikost: 1.26 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 36380.pdf | velikost: 2.03 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 36381.pdf | velikost: 2.58 MB Dokument: Výkres záborů ZPF | soubor: 36382.pdf | velikost: 2.72 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 36383.pdf | velikost: 8.06 MB Dokument: Oznámení o společném jednání | soubor: 36384.pdf | velikost: 0.22 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 36385.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Návrh ÚP Orličky - výroková část | soubor: 36409.pdf | velikost: 0.83 MB Dokument: Návrh ÚP Orličky - odůvodnění | soubor: 36410.pdf | velikost: 1.2 MB 17.01.2018
03.03.2018
Územní plán Pastviny - oznámení vydání Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 36315.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Textová část | soubor: 36316.pdf | velikost: 1.8 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 36317.pdf | velikost: 6.21 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 36318.pdf | velikost: 10.12 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 36319.pdf | velikost: 11.3 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 36320.pdf | velikost: 1.61 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 36321.pdf | velikost: 6.88 MB 05.01.2018
22.01.2018
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2016 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35487.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce | soubor: 35488.pdf | velikost: 0.3 MB 24.10.2017
24.10.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žamberk Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32883.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem správním a dopravy Městského úřadu Žambe | soubor: 32884.pdf | velikost: 0.22 MB 07.03.2017
07.03.2020
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ostatní úřady a subjekty

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ztráty a nálezy

Nález evidenci města Žamberk od 29.12.2017 Dokument: Nález | soubor: 36279.pdf | velikost: 0.26 MB 29.12.2017
02.03.2018
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Žamberk Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35505.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35506.docx | velikost: 0.02 MB 25.10.2017
31.12.2027
 

Sdružení Orlicko

Dotační program - Podpora významných výročí v členských obcích
 Dokument: program | soubor: 36328.doc | velikost: 0.04 MB Dokument: program | soubor: 36329.pdf | velikost: 0.37 MB Dokument: žádost | soubor: 36330.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: žádost | soubor: 36331.pdf | velikost: 0.63 MB 08.01.2018
10.04.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.3/2017 u Sdružení obcí Orlicko Dokument: Oznámení | soubor: 35944.pdf | velikost: 0.35 MB 24.11.2017
30.06.2018
Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2016 Dokument: závěrečný úřet | soubor: 34204.pdf | velikost: 0.27 MB 18.07.2017
30.06.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017 -2020 Dokument: výhled | soubor: 32647.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.12.2020
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2017 Dokument: rozpočet | soubor: 32646.pdf | velikost: 0.27 MB 16.02.2017
31.08.2018